Tapahtumat

Väitös kiinteistötalouden alalta, DI Eerika Janhunen

Väitöskirjan nimi on: "Kannattaako kiinteistöomistajan investoida älykkyyteen? Älykkäiden energianhallintajärjestelmäinvestointien toteuttamiskelpoisuuden arviointi kiinteistönomistajien näkökulmasta"
Smart city and communication network
Kuva: metamorworks

Kannattaako kiinteistöomistajan investoida älykkyyteen?

Kiinteistöjen älykkyydellä on jo vuosia ennustettu olevan keskeinen rooli tulevaisuuden energiamarkkinoilla. Ukrainan sodan aiheuttama energiamarkkinoiden epävakaisuus on kuitenkin ensimmäistä kertaa näyttänyt myös suomalaisille kiinteistönomistajille, kuinka olennainen rooli kiinteistöillä todellisuudessa voi olla energiajärjestelmän kulutuksen ja tuotannon tasapainottamisessa. Tulevaisuudessa kiinteistöillä Euroopan laajuisesti tulisi olla riittävät teknologiset valmiudet dynaamisille energiamarkkinoille osallistumisen mahdollistamiseksi. Näiden älykkyyteen kohdistettujen investointien taloudellinen ja toiminnallinen houkuttelevuus on kuitenkin vielä uutta ja osittain epäselvää kiinteistönomistajille.

Tämä väitöskirja on ensimmäinen tutkimus, joka pyrkii yhdistämään kiinteistöjen älykkyyden ja kiinteistöalan toimintalogiikan teoreettiset perusteet tarkastellakseen älykkyyden taloudellista ja strategista toteuttamiskelpoisuutta kiinteistöissä. Tässä tutkimuksessa testataan ja kehitetään EU:n ehdottaman rakennusten älyvalmiusindikaattorin (engl. Smart readiness indicator) sovellettavuutta Suomeen ja laajemminkin pohjoismaisille kiinteistömarkkinoille. Tutkimus tarkastelee empiirisesti alalle tyypillisten kannattavuusmittareiden sekä tuottoperusteisen kiinteistönarvonmäärityksen soveltuvuutta älykkäiden energianhallintajärjestelmäinvestointien arviointiin kiinteistö- ja kiinteistösalkkutasolla.

Väitöskirjan tulosten perusteella älyvalmiusindikaattori tunnisti älykkään energianhallintajärjestelmän älykkyyden keskeiseksi kriteeriksi mahdollistaen kiinteistöjen osallistumisen energiamarkkinoille. Erityisesti älykkään energianhallintajärjestelmäinvestoinnin ja sähkövaraston markkinapotentiaalin mahdollistamien uusien rahavirtojen havaittiin tuottavan suurimman älykkyyteen liitetyn rahataloudellisen hyödyn kiinteistöomistajille. Yllättäen, taloudellinen kannattavuus ei kuitenkaan yksistään näytä riittävän perustelemaan tarvittavia investointeja kiinteistön älykkyyteen. Muut älykkyyden tuottamat strategiset arvot, kuten käyttäjälähtöisyys ja kiinteistön brändi (joiden suoran rahataloudellisen hyödyn arvioiminen on haastavampaa) näyttäisivät vaikuttavan ratkaisevasti kiinteistöomistajien halukkuuteen investoida älykkyyteen tulevaisuudessa.

Vastaväittäjä: Tutkimusprofessori Kari Mäki, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomi

Valvoja: Professori Seppo Junnila, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun ympäristön laitos

Väittelijän yhteystiedot: Eerika Janhunen, [email protected], puh. 0503093439‬

Väitöstilaisuus järjestetään kampuksella (sali 216, Otakaari 4). Mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä Zoomissa: https://aalto.zoom.us/j/67442075022

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: