Tapahtumat

Väitös kiinteistötalouden alalta, DI Aapo Huovila

Indikaattorien valintaprosessi kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen arviointiin

Väitös Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta, rakennetun ympäristön laitokselta
Indikaattorien valintaprosessi kaupungeille

Väitöskirjan nimi: Älykkään JA kestävän kaupunkikehityksen arviointi: Mitä indikaattoreita käyttää, miksi ja milloin?

Tohtoriopiskelija: Aapo Huovila
Vastaväittäjä: Professori Ayyoob Sharifi, Hiroshiman yliopisto, Japani
Kustos: Professori Seppo Junnila, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, rakennetun ympäristön laitos

Indikaattorien valintaprosessi kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen arviointiin

Kestävyys ja älykkyys ovat keskeisiä teemoja kaupunkien tavoiteasetannassa, ja kaupungit käyttävät useita erilaisia mittareita, eli indikaattoreita, asetettujen tavoitteiden arvioinnissa. Indikaattorien valinta on hankalaa, koska erilaisia indikaattorijärjestelmiä on paljon, ne on kehitetty jotain tiettyä käyttötarkoitusta varten ja niiden soveltaminen edellyttää ammattitaitoa. Kaupungeissa usein pohditaankin, mitä indikaattoreita tulisi käyttää ja milloin. Huonosti valittujen indikaattorien käytöstä voi seurata kauaskantoisia negatiivisia vaikutuksia. Kaupungit käyttävät julkista rahaa, ja rahoittajien on tärkeää tietää, mitä hyötyjä investoinneilla saavutetaan.

Tässä väitöskirjassa kehitettiin uusi luokittelujärjestelmä kestävien ja älykkäiden kaupunkien indikaattorien valintaan. Tutkimuksessa vertailtiin 1500 indikaattoria luokittelujärjestelmän parametreilla, jotka liittyvät tavoitteisiin (älykkyys, kestävyys), sovellusalaan ja indikaattorityyppiin. Lisäksi tarkasteltiin funktionaalisen yksikön ja arviointimenetelmän vaikutuksia tuloksiin yksittäisillä indikaattoreilla (rakennusten energiatehokkuus ja kaupunkien kasvihuonekaasupäästöt). 

Tulosten pohjalta tehtiin suosituksia indikaattorien soveltuvuudesta erilaisiin arviointitilanteisiin. Väitöskirjassa suositellaan seuraavanlaista prosessia indikaattorien valintaan: 1) kaupungin tavoitteet (painotus kestävyys- ja älyindikaattoreihin), 2) arvioinnin tavoitteet (indikaattorityypin valinta), 3) arvioinnin laajuuden rajaus (sovellusalat, funktionaalinen yksikkö, arviointimenetelmä), ja 4) käytettävissä olevat resurssit ja data (toteutuskelpoisten indikaattorien valinta). 

Tuloksia voivat hyödyntää kaupungit, indikaattorijärjestelmien kehittäjät ja muut kaupunkikehitystä arvioivat tahot.

Avainsanat: Arviointi, Indikaattori, Indikaattorin valintaprosessi, Kestävä kaupunkikehitys, Kestävät älykaupungit, Älykäs kaupunki

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä): https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Yhteystiedot: 

Sähköposti [email protected]
Puhelinnumero +358 400 393 913

Insinööritieteiden korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/49

Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu