Tapahtumat

Väitös informaatiotekniikan alalta, M.Sc. Harrison Mfula

Adaptiivinen OSS: Periaatteet ja suunnittelu Adaptiiviselle OSS:lle 5G-verkoille.

Väitös Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta, tietotekniikan laitokselta.
Doctoral hat floating above a speaker's podium with a microphone

Väitöskirjan nimi: Adaptive OSS: Principles and Design of an Adaptive OSS for 5G Networks

Tohtoriopiskelija: Harrison Mfula
Vastaväittäjä: apulaisprofessori Erkki Harjula, Oulun yliopisto
Kustos: professori Antti Ylä-Jääski, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

Tänään maailmanlaajuisesti suurin vaikutus telekommunikaatioalalla on 5G-teknologia. Kuitenkin, vaikka 5G-verkkojen maailmanlaajuiset käyttöönotot ovat jatkuneet menestyksellisinä, tämän teknologian muuntautumiskyvyn täysimääräinen hyödyntäminen on estetty merkittävällä raolla tutkimus- ja kehitystoiminnassa, joka kohdistuu toimintatukijärjestelmien (OSS) evoluutioon ja kehitykseen. Nämä ohjelmistotyökalut ja laitteisto ovat olennaisia telekommunikaatioverkkojen päivittäiselle toiminnalle, seurannalle ja hallinnalle, mutta ne ovat tähän asti olleet hajanaisia ja puutteellisia sekä vailla yhtenäistä ja sopeutuvaa lähestymistapaa.

Tutkimuksen aihe keskittyi telekommunikaatioverkkojen kriittisten resurssien evoluutioon ja hallintaan, erityisesti käsitellen aukkoa OSS-ratkaisujen kehityksessä kohti 5G:a.

Tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä tutkimusta nousevista trendeistä, haasteista ja kehittää ratkaisuja telekommunikaatioverkkojen toimintaan, seurantaan ja hallintaan.

Tutkimuksen tulokset ovat merkityksellisiä telekommunikaation ja verkkojen hallinnan tietämyksen laajentamiselle. Tärkeimpiä tutkimustuloksia ovat sopeutuvan suuren datan arkkitehtuurin kehittäminen, koneoppimiseen perustuvat sopeutuvat algoritmit, pilviystävällisen infrastruktuurin käyttöönotto- ja hallintaratkaisu sekä tekoälyyn perustuva ratkaisu OSS-toimintoihin laajassa mittakaavassa.

Kokonaisuudessaan tutkimuksen pääasiallinen tulos on ehdotus Adaptiivisesta OSS:sta 5G-verkoille. Se on kattava ratkaisu kriittisten resurssien hallintaan telekommunikaatioverkkojen operatiivisen elinkaaren aikana.

Tutkimus tuo uusia näkökulmia haasteisiin ja mahdollisuuksiin, jotka liittyvät OSS:n evoluutioon kohti 5G:a ja sen jälkeen. Implementoimalla Adaptiivisia OSS-ratkaisuja sidosryhmät voivat dynaamisesti kohdentaa resursseja, optimoida verkon suorituskykyä ja reagoida proaktiivisesti ympäristön muuttuviin vaatimuksiin ja olosuhteisiin.

Tutkimuksen löydöksiä voidaan soveltaa relevantteihin ratkaisuihin telekommunikaatio-infrastruktuurin toimittajien, viestintäpalveluntarjoajien (CSP) ja alan tutkijoiden keskuudessa.

Kaiken kaikkiaan tutkimustulokset osoittavat, että verkkojen jatkaessa evoluutiotaan ja laajentuessaan kohti 5G:a verkkojen resurssien hallinnasta tulee entistä kriittisempää. Siksi ehdotettu Adaptiivinen OSS-ratkaisu tarjoaa käytännöllisen tavan täyttää 5G:n vaativat vaatimukset ja suorituskykymittarit sekä tarjoaa uskottavan evoluutiopolun kohti 6G:ta.

Avainsanat: Adaptive OSS, 5G, MEC, SON, Cloud-native OSS, AIOps, AI/ML

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä): https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/ 

Yhteystiedot:

Sähköposti [email protected]
Puhelinnumero +358504863457


Perustieteiden korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/52 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: