Tapahtumat

Väitös arkkitehtuuri-, maisema- ja kaupunkitutkimuksen alalta, arkkitehti Hossam Hewidy

Tuore väitöstutkimus osoittaa puutteita kaupungin kyvyssä ottaa huomioon kaupunkitilan monimuotoisuutta

Arkkitehti Hossam Hewidy väittelee 12.8.2022 klo 12:00 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, arkkitehtuurin laitoksella salissa T2, osoite Konemiehentie 2, Espoo sekä etäyhteydellä Zoomissa. Väitöskirjan nimi on "The hidden city of immigrants in Helsinki's urban leftovers: The homogenization of the city and the lost diversity".

Vastaväittäjä: Prof. Zhixi Cecilia Zhuang, School of Urban & Regional Planning, Ryerson University, Kanada
Kustos: Prof. Kimmo Lapintie, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, arkkitehtuurin laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/65345116392
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54

Väitöstiedote:

Maahanmuuttajataustaisten kaupunkilaisten lisääntyminen näkyy Helsingin kaupunkitilan monimuotoistumisena. Helsinkiin on syntynyt vieraisiin kulttuureihin liittyvien palvelujen keskittymiä. Tällaiset palvelut edustavat monikulttuurisuuden tilallistumista, ja ovat tärkeä osa kaupunkilaisten arkea. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tällaisia keskittymiä on tunnistettu etenkin vanhoissa kauppakeskuksissa ja asuinalueiden liikekeskuksissa. Hossam Hewidyn tuore väitöstutkimus tarkastelee kaupunkitilan muutosta ja siihen liittyviä kysymyksiä näiden keskittymien kautta. Suomalaisen yhdyskuntasuunnittelun kentällä on puute selkeästä visiosta, joka tukisi monikulttuurisuuden esiintymistä. Väitös pyrkii vastaamaan tähän tyhjiöön ja nostamaan keskusteluun monikulttuurisen yhdyskuntasuunnittelun. Kyse on viime kädessä tasa-arvosta, kaupunkilaisten yhtäläisestä oikeudesta kaupunkitilaan sekä siitä, voiko suunnittelu olla kulttuurisesti neutraalia. Väitös tarkastelee erityisesti yrittäjyyden keskittymiä ja niiden kautta tapahtuvaa tilallista kehitystä. Tutkimuksen tulokset näyttävät, että maahanmuuttajien synnyttämä urbaani muutos, symbolisine ja tilallisine piirteineen, on yritteliästä ja innovatiivista sekä looginen seuraus heidän vähäisestä edustuksestaan työmarkkinoilla. Maahanmuuttajakeskittymät ovat nostaneet monen asuinalueen elinvoimaisuutta. Ne ovat edesauttaneet ns. paikkojen syntyä ja toimineet alkusysäyksenä aktiivisen kaupunkielämän elpymiselle monilla alueilla. Tästä huolimatta eri kulttuureihin liittyvät palvelut Helsingissä ovat monissa keskittymissä uhattuja. Tutkimuksen tulokset osoittavat, ettei kaupunkisuunnittelussa ole onnistuttu ottamaan huomioon monikulttuurisuutta kasvavassa kaupungissa. Kaupunki ajaa segregaation vastaista politiikkaa, ja sen mukaisilla toimenpiteillä rajoittaa monikulttuurisuuden tilallistumista. Tutkimuksen käsittelemien aineistojen kautta käy ilmi, että kyseinen ilmiö näkyy niin perinteisessä suunnittelussa sekä vaihtoehtoisissa suunnittelumenetelmissä, kuten skenaariosuunnittelussa ja kaupunkisuunnittelukilpailuissa. Kaupunkisuunnittelun prosessit eivät ole onnistuneet huomioimaan maahanmuuttajia kaupunkien kehittämisessä. Hewidy esittää, että Helsingissä sekä poliittisen tahdonpuute että segregaation pelko ovat johtaneet siihen, että maahanmuuttajien oikeus kaupunkiin on jätetty huomiotta.

Väittelijän yhteystiedot:

Email [email protected]
Mobile 0415361119
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: