Tapahtumat

Väitös arkkitehtuuri-, maisema- ja kaupunkitutkimuksen alalta, arkkitehti Hannu Tikka

Väitöskirjan nimi on: Julkisten rakennusten suunnitteluprosessit ja niiden haasteet. Tarkastelukohteina kymmenen Suomessa suunniteltua julkista kulttuurirakennusta pääsuunnittelijan näkökulmasta
Kuva esittää monimutkaista suunnitteluprosessia, joka ei johda lopulta rakentamiseen, vaan suunnitteluprosessin loppumiseen.
Kaavio kompleksisen suunnitteluprosessin etenemisestä

Arkkitehti Hannu Tikka väittelee 4.11.2022 klo 12:00 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, arkkitehtuurin laitoksella, Kandidaattikeskuksen salissa E, osoite Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjan nimi on "Julkisten rakennusten suunnitteluprosessit ja niiden haasteet. Tarkastelukohteina kymmenen Suomessa suunniteltua julkista kulttuurirakennusta pääsuunnittelijan näkökulmasta".

Vastaväittäjä: Prof. Janne Pihlajaniemi, Oulun yliopisto
Kustos: Prof. Pirjo Sanaksenaho, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, arkkitehtuurin laitos

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54

Väitöstiedote:

- Suomalaisen arkkitehtuurin vähäinen näkyvyys nykyhetken kansainvälisessä ammattilehdistössä sekä suomalaiseen julkisen rakennuksen suunnitteluprosessiin kohdistuvat haasteet.
- Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää suunnitteluprosessien eteneminen, metodit ja niihin kohdistuvat vaikeudut pääsuunnittelijan näkökulmasta.
- Julkisen rakennuksen suunnitteluprosesseja on tutkittu perin vähän varsinkin pääsuunnittelijan näkökulmasta.
- Tutkimuksen tulokset eivät olleet erityisen yllättäviä.
- Haastatteluihin osallistuneet pääsuunnittelijat pitivät suunnittelun alkuvaiheita hankkeen kannalta erityisen tärkeinä vaiheina, koska suunnittelun alussa määritellään hankkeiden arkkitehtoninen pääidea.

Suurimmat haasteet, eli tutkimuksen päätulokset olivat:

  1. Suunnittelun lähtötietojen puutteet tai virheet.
  2. Suunnitteluvaiheiden aikataulut
  3. Rakennus- ja suunnittelukustannukset
  4. Hankkeisiin osallistuvien osapuolien yhteistyövaikeudet
  5. Muiden suunnittelukonsulttien toiminta

Tietoa voivat hyödyntää julkisen rakennuksen suunnitteluprosesseihin osallistuvat tahot. Suunnitteluprosessin kuvauksia voidaan hyödyntää opetustarkoituksiin, koska suomenkielistä vastaavaa aineistoa ei ole muutoin saatavilla.

Väittelijän yhteystiedot:

Sähköposti [email protected]
Puhelinnumero +358 50 3375197
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: