Tapahtumat

SALVAӘƎ – ylijäämäpuun kestävä käyttö

SALVAӘƎ esittelee arkkitehtonisia ja rakenteellisia mahdollisuuksia ylijäämäpuun käytölle. Näyttelyn rakenteissa on käytetty vain puuta, myös nauloissa. Näyttely nostaa esille puutavaran kestävän käytön tärkeyden sekä yksinomaan puusta koostuvien rakenteiden, timber only -tutkimuksen tuloksia ja mahdollisuuksia. Tule tutustumaan näyttelyyn Väreen pääaulassa 8.–22.5.2022.
SALVAӘƎ

Rakenteellisista ja arkkitehtonisista ominaisuuksistaan ​​huolimatta rakennusteollisuudesta peräisin olevaa puutavaraa ja puujätettä käytetään toistaiseksi pääasiassa energian talteenotossa. SALVAӘƎ -näyttelyn tavoitteena on osoittaa, miten pelastetut puuainekset voidaan käyttää paikallisiin arkkitehtonisiin ja rakenteellisiin tarkoituksiin.

SALVAӘƎ esittelee "aukion", joka on räätälöity osaksi Kouvolan kaupunkilehtoon suunniteltua polkuprojektia. Työssä noudatetaan timber only -konseptia, jossa pelastetut puulaudat yhdistetään toisiinsa puunauloilla. Puunaulaliitoksia on tutkittu sekä kokeellisesti että analyyttisesti.  

Ilmaston lämpenemisen yhteydessä on yhä tärkeämpää tarkastella rakennusmateriaaleja ja niiden roolia arkkitehtuurissa. Pelastetun puun käyttö paikallisessa rakentamisessa, varsinkin vähän tai ei lainkaan käsiteltynä, tarjoaa mahdollisuuksia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Se voi myös luoda ainutlaatuisen tektonisen ja visuaalisen ilmaisun, jossa pelastettu materiaali ja sen alhainen käsittelytaso määrittelevät suunnittelutilan.

Muinaisten rakennusmestarien idean innoittamana esillä on integroitu suunnittelulähestymistapa, joka ottaa huomioon arkkitehtonisen ja rakennesuunnittelun keskeiset elementit ja tutkii näiden elementtien välisiä suhteita.

Kouvolan kaupungin kanssa yhteistyössä toteutetussa luontopolkuprojektissa onnistuttiin toteuttamaan kaksi suunnittelunäkökohtaa; modulaarinen ja erittäin taloudellinen sekä räätälöity ja luova versio. Tämä osoittaa, että lähestymistapa on joustava ja soveltuu erilaisiin suunnittelutehtäviin ja -konteksteihin sekä uusimman teknologian käyttöön suunnittelussa ja valmistuksessa.

Aukion rakenteen valmistus integroitiin osaksi Aalto-yliopiston monitieteistä Structures and Architecture: Informed Structures -kurssia. Erityiset kiitokset omistautuneille opiskelijoille Elettra Cremonesille, Jolien Crumille, Lorenzo Giordanolle, Kertu Jõestelle, Lassi Liimataiselle, Gabrielle Nicolasille ja Olímpia Solà Inarajalle, jotka osallistuivat Günther H. Filzin ja Gengmu Ruanin johtamaan kurssiin ja työpajaan.

Lisätietoja:
Gengmu Ruan, tohtorikoulutettava, Timber-only Structures and Architecture ([email protected])
Professori Günther H. Filz, rakennustekniikka ja arkkitehtuuri ([email protected])
Professori Gerhard Fink, puurakenteet ([email protected])

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: