Tapahtumat

Living+ Forum 2020: Human-centered computational city planning

Vuosittain järjestettävä Living+ Forum on avoin luentosarja, jossa vierasluenntoitsijat esittelevät ihmislähtöisten elinympäristöjen tutkimukseen ja suunnitteluun liittyviä näkökulmia. Luennot ovat Aallon opiskelijoiden ohella avoimia myös kaikille muille aiheista kiinnostuneille.
Living+ Forum 2020

Vuoden 2020 Living+ Forum käsitteli tietokoneavusteisten menetelmien hyödyntämistä kaupunkisuunnittelussa. Luentosarja koostui 12 vierailijaluennosta, jotka järjestettiin 9. tammikuuta – 20. helmikuuta välisenä aikana.

Kaupunkiympäristöjen monitahoisuuden ja dynaamisuuden vuoksi, sekä kaupunkilaisten elintapojen ollessa jatkuvassa muutoksessa, uudenlaisten työkalujen käyttöönotto saattaa olla välttämätöntä, jotta suunnittelu pystyisi jatkossakin mahdollisimman hyvin vastaamaan kaupunkien ja niiden asukkaiden tarpeisiin. Vuoden 2020 Living+ Forumissa selvitettiin sitä, kuinka tietokoneavusteiset menetelmät voivat auttaa muodostamaan todenmukaisemman kuvan kaupunkiympäristöstä ja sen eri elementeistä, ja siten tekemään suunnittelusta sekä tehokkaampaa että asukaslähtöisempää. Näillä menetelmillä viitataan uudenlaisiin digitaalisten laitteiden mahdollistamiin tapoihin hankkia, käsitellä ja analysoida tietoa.

Luennoitsijoina Forumilla olivat muun muassa Jarmo Suomisto Helsingin kaupungilta kertomassa kaupunkimallien hyödyntämisestä, sekä professori Pia Fricker Aalto-yliopistolta. Fricker inspiroi yleisöä esittelemällä, kuinka voimme jäsentää kompleksista todellisuutta soveltamalla tietokonemallintamista ja systeemiajattelua kaupunkiympäristöihin ja niiden haasteisiin. Viimeisellä luentokerralla opimme Ken Dooleyn ja Johanna Ylipullin johdolla siitä, kuinka kaupunkilaisten käyttäytymisen ja liikkumisen seuranta tarjoaa hyödyntämätöntä potentiaalia tulevaisuuden kaupunkien suunnitteluun, mutta toisaalta myös herättää eettisiä kysymyksiä yksityisyyteen liittyen. Päätimme luentosarjan keskustelulla, jossa yleisö osallistui nostamalla esiin erilaisia näkökulmia tähän dilemmaan.  

Living+ Forum 2020 käsitteli aihetta "Human-centered computational city planning".

Paikka: Living+ Hub, seminaarisali 266

Aika: Torstaisin 9.1.-20.2.2020 klo 15-17

Vuoden 2020 Living+ Forum -luennoilla esiteltiin eri keinoja siihen, kuinka tietokoneavusteisten menetelmien avulla voidaan edistää luovempia, tehokkaampia ja osallistavampia kaupunkisuunnitteluprosesseja sekä luoda laadukkaampaa kaupunkiympäristöä. Luennot pidettiin englannin kielellä.     

Ohjelma / ARK-E2009 Living+ Forum (2 op)

 1. Participation and collaboration in smart city planning / 9.1.
  Aija Staffans, Aalto-yliopisto
 2. Knowledge management in smart city planning / 16.1.
  Jarmo Suomisto, Helsingin kaupunki: "Digital Cities and Good Life"
  Otso Helenius, Aalto-yliopisto
 3. Computational landscape / 23.1.
  Lauri Lemmenlehti, Plehat
  Teemu Kokkonen, Aalto-yliopisto
 4. Gamifying city planning and design / 30.1.
  Olli Poutanen, FCG: "Generative Techniques in Architecture and Service Design"
  Teemu Jama, Aalto-yliopisto
 5. Seminaari purkavasta uusrakentamisesta / 6.2.
  Huom. Salimuutos: Kandidaattikeskus (Otakaari 1), U270 U8
 6. Computational design methodologies & Active participation in urban planning  / 13.2.
  Pia Fricker, Aalto University / "Decoding the city – computational design methodologies for responsive environments"
  Pilvi Nummi, Aalto University / "Social media as an information source for urban planning"
 7. Passive participation & Digital citizenship / 20.2.
  Ken Dooley, Aalto-yliopisto
  Johanna Ylipulli, Aalto-yliopisto
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: