Tapahtumat

Feel the Future -dialogit

Työn murros haastaa meidät kaikki ajattelemaan työuramme uusiksi. Feel the Future -dialogit on tapahtumasarja, joka tarjoaa asiantuntijoiden näkökulmia ja ajatuksia herättävää dialogia luovaan tulevaisuuden visiointiin. Opi Asta Raamilta, kuinka voit valjastaa intuitiosi käyttöön ja tunnustele tietäsi kohti merkityksellistä työtä!
Feel the Future image

Feel the Future Dialogit on Career Design Labin järjestämä tapahtumasarja, jonka tarkoituksena on tuoda uusia näkökulmia ja työkaluja kestävien työurien luomiseen epävarmassa tulevaisuudessa. Se tuo yhteen Aalto-yliopiston opiskelijoita, alumneja, yhteistyökumppaneita ja ystäviä jakamaan kokemuksia ja saamaan uusia oivalluksia dialogin ja asiantuntijapuheenvuorojen innostamana.

Verkkotapahtumassa on kaksi osaa: asiantuntijapuheenvuoro sekä fasilitoidut dialogit.

Ohjelma:

9:00 Avaus: Career Design Lab

9:05 Keynote: TaT Asta Raami (englanniksi)

Uskalla ottaa käyttöön ihmismielen briljanssi

Kriisien, vaikeiden ongelmien ja epävarman tulevaisuuden keskellä on hyvä muistaa, että intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole. On vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja. Asiantuntijuutta ja intuitiota yhdistämällä voimme saada käyttöömme mielemme piilossa olevia voimavaroja. Niiden avulla voimme visioida tulevaa, keksiä ennennäkemätöntä ja ratkaista mahdottomalta näyttävää. Tässä puheenvuorossa Asta Raami tarkastelee intuitiojärjestelmän hyödyntämistä epävarmojen ja vaikeiden tilanteiden keskellä sekä esittelee menetelmiä, joilla intuitiivisen tiedon luotettavuutta on mahdollista arvioida.

10:00 Tauko

10:15 Alustus dialogeihin: KTT Elina Henttonen

10:25 Dialogit: kuinka vahvistaa työn mielekkyyttä

Dialogit fasilitoidaaan pienryhmissä suomeksi tai englanniksi.

11:50 Yhteenveto

12:00 Lopetus

Picture of Asta Raami
Kuva: Kirsi Tuura

TaT Asta Raami

Asta Raami on intuitiotutkija, kouluttaja ja kirjailija. Hän väitteli intuition kehittämisestä luovissa prosesseissa vuonna 2015 Aalto-yliopistosta. Asta on toiminut monissa akateemisissa tutkimus-, opetus- ja kehittämistehtävissä sekä kirjoittanut useita kirjoja intuitiosta osana asiantuntijuutta ja sen hyödyntämisestä visionäärisissä ja radikaaleissa innovaatioissa. Intuitiivinen tietäminen on osa Suomen opetussuunnitelmaa ja sen edistämiseksi Asta kouluttaa rehtoreita ja opettajia integroimaan intuitiota pedagogiikkaan Helsingin yliopistolla.

Career Design Lab illustration

Osallistu dialogiin

Asiantuntijapuheenvuoron jälkeen jakaudumme pienempiin ryhmiin dialogisiin keskusteluihin. Tarkoituksenamme on keskustella siitä, kuinka työn mielekkyyttä voisi vahvistaa. Dialogit tarjoavat tilan kokemusten jakamiselle, omien oletusten kyseenalaistamiselle ja toisilta oppimiselle.

Dialogi on ymmärryksen lisäämistä, aktiivista kuuntelua ja tasa-arvoista osallistumista korostava keskustelun muoto. Dialogissa kukaan ei ole asiantuntija yli muiden ja kaikkien ääni on tärkeä. 

Dialogissa voimme avata uusia mahdollisuuksia ja luoda yhdessä mielekästä työn tulevaisuutta.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: