Talent Boost

Talent Boost

Talent Boost on valtakunnallinen ohjelma, joka houkuttelee kansainvälisiä lahjakkuuksia ja edistää heidän asettautumista ja integroitumista Suomeen. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Suomesta ja tehdä Suomea houkuttelevammaksi kansainvälisille osaajille, sekä parantaa jo Suomessa olevien kansainvälisten asiantuntijoiden työllistymistä osaamistaan ​​vastaavissa töissä.

Talent Boost Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopisto on yksi Euroopan kansainvälisimmistä yliopistoista. Kansainvälistyminen on olennainen osa kaikkea Aallon toimintaa ja palvelua ja yksi sen toimintaperiaatteista. Suomi tarjoaa inspiroivia ja monipuolisia uramahdollisuuksia kansainvälisille osaajille. Aalto-yliopistossa olemme sitoutuneet tukemaan opiskelijoita ja henkilökuntaa rakentamaan tulevaisuuttaan Suomessa. Toteutamme Talent Boostin tukemia aloitteita osana opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kansainvälistymisstrategiaa. Talent Boost -toimintamme toteutetaan yhteistyössä Oppimispalvelujen, Kielikeskuksen ja Aalto Advancement and Corporate Collaboration (ADCO) -yksikön sekä Aalto-koulujemme ja kumppaniyliopistojemme kanssa.

Lue lisää Aalto Talent Boostin toiminnasta: 

Kielibuusti

Kielibuusti

Language Boost -hankkeessa suomen ja ruotsin opetusta kehitetään vastaamaan paremmin Suomeen rekrytoitavien ja maassa jo olevien kansainvälisten asiantuntijoiden kielitaitotarpeita.

Koordinoimme Kielibuusti-hanketta yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Aalto-yliopistolla on erityisvastuu osahankkeesta 1: Korkeakoulujen välinen yhteistyö suomen tai ruotsin opetuksessa toisena kielenä: kansallinen yhteistyömalli ja digitaalinen alusta.

Ryhmä opiskelijoita ottaa itsestään ryhmäselfietä Aalto-yliopiston kampuksella

University Pathway Finland 

University Pathway Finland -ohjelma tarjoaa kansainvälisille opiskelijoille mahdollisuuden valmentautua yliopisto-opintoihin Suomessa kotimaastaan käsin. Ohjelman suorittamisen jälkeen opiskelijat voivat jatkaa opintojaan tiettyjen suomalaisten yliopistojen tutkinto-ohjelmissa.

Opiskeluvuonna 2023–2024 University Pathway Finland -ohjelma toteutuu Aalto-yliopistossa, Tampereen yliopistossa ja Oulun yliopistossa. Vuonna 2023–2024 ohjelma jakautuu kahteen erilliseen suuntautumisvaihtoehtoon, jotka ovat tiede & teknologia ja taloustiede.

 

aalto

Työllistymisen tuki

Pyrimme vahvistamaan kansainvälisten opiskelijoiden yhteyksiä työelämään, jotta he voisivat valmistumisen jälkeen jäädä töihin Suomeen. Yhdessä Aallon Career Design Labin, oppimispalveluiden ja koulutusohjelmien kanssa tarjoamme opiskelijoille tietoa suomalaisesta työelämästä, tuemme harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkojen löytämistä sekä vahvistamme opiskelijoiden yhteyksiä työnantajiin ja alumneihin.

Aalto

Suomi-stipendiohjelma (Finland Scholarships and Finland Fellowships)

Finland Scholarship -ohjelma tarjoaa EU:n/ETA:n ulkopuolelta tuleville kansainvälisille opiskelijoille apua yliopistokoulutuksen rahoittamiseen Suomessa, mikä varmistaa, että he saavat parhaan tuen opintojensa hyödyntämiseen, kykyjensä vaalimiseen ja menestyksekkään uran aloittamiseen valmistumisen jälkeen.

Contact:

 Talent Boost

Talent Boost

Projektipäällikkö
Tiia Soininen
 University Pathway Finland

University Pathway Finland

Koordinaattori
Saara Kristiansson
 Talent Boost / Työllistymisen tuki

Talent Boost / Työllistymisen tuki

Asiantuntija
Sara Liski
 Finland Scholarships

Finland Scholarships

Suunnittelija
Aino Turunen
 Kielibuusti

Kielibuusti

Projektipäällikkö
Kaisa Oikarinen
 Kielibuusti

Kielibuusti

Sisällöllinen projektipäällikkö
Sanni Heinzmann
 Language Centre

Language Centre

Yliopisto-opettaja
Aija Elg
 Language Centre

Language Centre

Yliopisto-opettaja
Noora Helkiö

Tapahtumat

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: