Taiteen ja median laitos

Mikä on TAITE?

TAITE tarjoaa monialaisia taideopintoja koko Taiteen ja median laitoksen opiskelijayhteisölle kaikilla tutkintoasteilla. Tästä artikkelista löydät tarkempaa tietoa TAITEn toiminnasta ja tavoitteista.
Taite logo yellow

TAITE on yhteisö oppimiselle ja sen kehittämiselle, jossa arvot, ideat ja taidot ovat keskiössä. Se on jatkuvan taiteellisen kokeilemisen, sekä tekemisen ja ajattelun välisen suhteen laboratorio. TAITE edistää erilaisia ​​lähestymistapoja maailman kuvittelemiseen ja samalla kannustaa tekemään merkityksellisiä ehdotuksia tulevaisuudesta.

Tavoitteet

Valmentaa jokaista opiskelijaa menestymään päätutkinnossaan kehittämällä kriittisen dialogin ja luovan reflektoinnin tapoja.

Auttaa opiskelijoita löytämään ideoilleen toimivan muodon harkitun suunnittelun ja toteutuksen kautta.

Nähdä kaikki opetussuunnitelmassa edustettuina olevat laitokset ja ohjelmat tavalla, joka täydentää pääaineita

Kehittää yhteistyötä koulun laitosten välillä kaikilla ohjelmatasoilla: BA, MA ja tohtori     

Tukea taiteen ja muotoilun asemaa keskeisenä osana yliopiston oppimissisältöjä  koulusta tai pääaineesta riippumatta, ja tarjota uusia luovia oppimismahdollisuuksia.

Lopuksi, mikä tärkeintä, auttaa opiskelijoita käytännössä kuvittelemaan elämänsä ja uransa, jotka vaikuttavat ja muokkaavat maailmaa seuraavien 50 vuoden aikana.

Opetus ja henkilöstö

TAITE on dekaanin kansliassa muodostettu akateeminen yksikkö, joka työskentelee itsenäisesti yhdessä kaikkien eri osastojen kanssa, dekaanin nimeämän johtajan johtamana. Yksikön johtajana toimii taiteen ja kulttuurihistorian professori Paula Hohti. Kaikilla TAITEn järjestämillä pakollisilla kursseilla opettaa kahden opettajan "ryhmät", joihin kuuluu luennoitsijoita, tuntiopettajia ja koulun muista osastoista valittua henkilöstöä. Henkilökuntaan kuuluu myös erityistukea koulun oppimis- ja opetuspalveluista sekä teknisestä tukipalvelusta.

TAITE:n etusivulle: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/taite-monialaiset-taideopinnot

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu