Sivuaineet

Tietotekniikka (sivuaine)

Koodi:

SCI3031

Laajuus:

20–25 ECTS

Opetussuunnitelma:

2020–2022
2022–2024
2024–2026
Aiemmat opintosuunnitelmat

Taso:

Aineopinnot

Suorituskieli:

Englanti
Suomi

Teema:

ICT ja digitalisaatio

Kohderyhmä:

Kaikki Aallon opiskelijat

Sivuaineen vastuuopettaja:

Jukka Suomela

Sivuaineen koordinaattori:

Paavo Nisula

Järjestävä laitos:

Tietotekniikan laitos

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Esitiedot:

Opiskelijan oman koulutusohjelman (tekniikan ala) pakolliset tietotekniikan kurssit toimivat sivuaineen esitietoina. Tarvittaessa tietotekniikan opinnot voi aloittaa sivuaineessa aivan alusta.


Kiintiöt ja rajoitukset:

Sivuaineen opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Osallistujamäärää kursseille voidaan rajata.

Haku:

Ei erillistä hakua.

Sisältö

Sivuaineen pakollisissa kursseissa on valittavana kaksi opintopolkua. Aloittelijan opintopolku tarjoaa rauhallisemman johdatuksen ohjelmointiin ja tietotekniikan käsitteisiin. Vaativampi opintopolku sopii kaikille haasteita kaipaaville opiskelijoille aiemmasta ohjelmointikokemuksesta tai sen puutteesta riippumatta. Sivuaineeseen voi perustellusta syystä sisällyttää molempien opintopolkujen kursseja, mutta opiskelijan on huolehdittava, että hänellä on riittävät esitiedot kullekin kurssille. Huomaa erityisesti, että vaativan opintopolun pakolliset kurssit suoritetaan luetellussa järjestyksessä esitietovaatimusten takia. 

Perustieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman opiskelijoiden tulee suorittaa vaativampi opintopolku.

Alla kuvattu sivuaineen sisältö 25 opintopisteen laajuudessa ja vaativammalla opintopolulla on se etukäteen määritelty sivuainekokonaisuus, joka opiskelijan on suoritettava tullakseen hyväksytyksi tietotekniikan maisteriohjelmaan (Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS)) kandi-maisterisiirtymämenettelyssä. Kurssin CS-A1140 voi tässä yhteydessä korvata kurssilla CS-A1141, jos se on opintojen aikataulun takia välttämätöntä. Tällöin kurssit CS-A1110 ja CS-A1141 suoritetaan samanaikaisesti.

Osa sivuaineen valinnaisista kursseista on melko vaativia, joten kurssikohtaiset esitietovaatimukset on syytä tarkistaa.

Polkujen yhdistelmät

Voit halutessasi suorittaa kursseja ristiin aloittelijan polulta ja vaativammalta polulta niin, että
sivuaineen pakolliset kurssit ovat:

  • Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 tai Ohjelmointi 1
  • Ohjelmoinnin peruskurssi Y2 tai Ohjelmointi 2
  • Tietorakenteet ja algoritmit Y tai Tietorakenteet ja algoritmit.

Huomioithan, että jotkin yhdistelmät voivat edellyttää itseopiskelua kurssien esitietojen täydentämiseksi. Kaikki tällaiset yhdistelmät tulkitaan aloittelijan polun sivuaineeksi.

Koodi Opintojakson nimi Op Periodi

Pakolliset kurssit, aloittelijan opintopolku, 15 op:*

CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 5 I-II
CS-A1121 Ohjelmoinnin peruskurssi Y2 5 III-V
CS-A1141 Tietorakenteet ja algoritmit Y 5 I-II

Pakolliset kurssit, vaativampi opintopolku, 15 op:*

CS-A1110 Ohjelmointi 1 5 I-II
CS-A1120 Ohjelmointi 2 5 IV-V
CS-A1140 Tietorakenteet ja algoritmit 5 I-II

Valitse seuraavista niin, että sivuaineen laajuus (20–25 op) täyttyy:

CS-A1150 Tietokannat (suositellaan) 5 III-V
CS-C2161 Laskennan teoria 5 III-IV
ELEC-C7241 Tietokoneverkot 5 III-IV
CS-C3100 Computer Graphics 5 I-II
CS-C3120 Human-Computer Interaction 5 I-II
CS-C3240 Machine Learning 5 I
CS-C3140 Operating Systems 5 I-II
CS-C3170 Web Software Development 5 I-V
CS-C3130 Information Security 5 I
CS-C3150 Software Engineering 5 I-II
CS-E4580 Programming Parallel Computers 5 V
ELEC-A7100 Basic Course in C Programming 5 III-V
ELEC-A7151 Object Oriented Programming with C++ 5 I-II
CS-E4700 Logic and Hard Computational Problems 5 I-II

* Jos sivuaineen pakolliset kurssit tai vastaavat ohjelmointikurssit kuuluvat jo muualle tutkintoon, valitaan valinnaisten kurssien listalta niin, että sivuaineen laajuus täyttyy. Kurssin CHEM-A2600 Kemiantekniikan ohjelmointikurssi suorittaneet voivat aloittaa sivuaineen suoraan Ohjelmoinnin peruskurssi Y2 -kurssista.

Aiemmat opetussuunnitelmat

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: