Akateemiset tapahtumat ja perinteet

Taiteen kunniatohtorit 2019

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun promootiossa vihittiin kesäkuussa kahdeksan uutta taiteen kunniatohtoria, jotka edustavat korkeakoulun alojen kansainvälistä kärkeä.
ARTSPromootio2019_DHCkaikki
Aalto University / Heli Sorjonen
ARTSPromootio2019_Ahtila
Aalto University / Matti Rajala

Kuvataiteilija, elokuvantekijä Eija-Liisa Ahtila on tunnettu nykytaiteilija, joka tekee elokuvissaan ja elokuvainstallaatioissaan kokeilevaa tarinankerrontaa. Aiemmissa töissään hän on käsitellyt levottomia ihmissuhdedraamoja, joiden aiheina ovat olleet esimerkiksi nuorten seksuaalisuus, perhesuhteet, henkinen hajoaminen ja kuolema. Hänen myöhemmissä töissään käsitellään perustavanlaatuisia taiteellisia kysymyksiä, joiden kautta hän tutkii havainnoinnin ja merkityksen antamisen prosesseja laajempien kulttuuristen ja eksistentiaalisten aiheiden, kuten kolonialismin, uskon ja posthumanismin näkökulmasta. Ahtilan työ elokuva- ja mediataiteen välimaastossa yhdistää nykyajan kriittisiä ja teoreettisia lähestymistapoja, mikä vahvistaa Aalto-yliopiston poikkitieteellisiä arvoja. Hän on usein toiminut Aalto-yliopiston vierailevana luennoitsijana.

ARTSPromootio2019_Buur
Aalto University / Matti Rajala

Professori, filosofian tohtori Jacob Buur on Etelä-Tanskan yliopiston käyttäjäkeskeisen suunnittelun professori ja SDU Design Research Environment -tutkimusympäristön johtaja. Hän on visionäärinen tutkija ja arvostettu akateeminen johtaja, jolla on myös huomattavaa kokemusta teollisesta tutkimuksesta ja tuotekehityksestä. Jacob Buur on tehnyt maailmanlaajuisesti uraauurtavaa työtä poikkitieteellisen yhteistyön rakentamiseksi insinööritieteiden ja humanististen tieteiden välille. Hän on kokeillut erilaisia innovatiivisia suunnittelumenetelmiä ja hyödyntänyt esimerkiksi teatteri- ja draamalähestymistapoja käyttäjien osallistamisessa ja yhteistyön edistämisessä. Buur on kehittänyt myös tekniikoita, joiden avulla visuaalista materiaalia, erityisesti videota, voidaan hyödyntää monenlaisiin analyyttisiin ja luoviin tarkoituksiin suunnittelussa. Jacob Buur on tehnyt tiivistä yhteistyötä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kanssa vuodesta 1990 lähtien useissa neuvoa-antavissa tehtävissä, erityisesti tohtorikoulutuksessa.

ARTSPromootio2019_Hyvönen
Aalto University / Matti Rajala

Professori emerita Helena Hyvönen toimi Taideteollisen korkeakoulun rehtorina vuosina 2008–2009 ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaanina vuosina 2010–2014. Sitä ennen hän toimi muun muassa tekstiilitaiteen professorina, ohjelmajohtajana ja muotoilun laitoksen johtajana. Hyvönen on korostanut taiteen, luovuuden ja muotoilun vaikutusta ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa, ja hän kehitti aktiivisesti muotoilun laitosta vastaamaan ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin. Helena Hyvösen akateemisen työn pohjana oli kestävä kehitys, ihmiskeskeisyys ja estetiikka. Hyvönen vaikutti keskeisellä tavalla Aalto-yliopiston toiminnan aloittamiseen ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun viemiseen kohti nykyistä monialaista kokonaisuutta. Helena Hyvönen on aktiivisesti edistänyt muotoilualan kehittymistä ja kansainvälistymistä. Aktiivinen työ Kiinan Donghuan yliopistossa on vahvistanut korkeakoulun kansainvälisiä siteitä ja luonut pohjaa opiskelijavaihdolle. Akateemisen uransa lisäksi Hyvösellä on merkittäviä taiteellisia ansioita. Hänet valittiin vuonna 1997 vuoden tekstiilitaiteilijaksi ja hänen tekstiilejään ja ainutlaatuisia taidetekstiilejään on näkyvillä erilaisissa julkisissa tiloissa.

ARTSPromootio2019_Iisakkila
Aalto University / Matti Rajala

Maisema-arkkitehti Leena Iisakkila on suomalaisen maisema-arkkitehtuurin edelläkävijöitä. Hänellä oli ratkaiseva vaikutus vuonna 2019 30 vuotta täyttävän yliopistotasoisen maisemasuunnitteluohjelman syntymiseen.  Hän vaikutti myös siihen, miten maisemasuunnittelun ala vahvistui Suomessa 1960–1980-luvuilla. Leena Iisakkila valmistui Kunstakademista Tanskasta vuonna 1965 ja on sittemmin toiminut itsenäisenä suunnittelijana. Iisakkila työskenteli alan ensimmäisenä akateemisena opettajana Suomessa Helsingin yliopistossa ja Teknillisessä korkeakoulussa. Hänen rakentavalla ja toimintakeskeisellä yhteistyöllään oli tärkeä merkitys uuden alan syntyvaiheessa. Leena Iisakkilan ura suunnittelijana, opettajana, kirjoittajana ja vaikuttajana on ollut esikuvana monille toimijoille Suomessa.

ARTSPromootio2019_Korkman
Aalto University / Matti Rajala

Toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Kari Korkman on kansainvälisesti merkittävä muotoilujohtamisen ja muotoilun edistämisen asiantuntija. Korkmanilla on ollut merkittävä rooli suomalaisen muotoilun kaupallistamisessa ja kansainvälistämisessä 1990-luvun alusta lähtien. Hän tunnetaan parhaiten saavutuksistaan Helsinki Design Weekin luomisessa ja johtamisessa vuodesta 2005. HDW:sta on kasvanut merkittävin Helsingin ja Suomen muotoilumainetta ylläpitävä tapahtuma, joka on keskeisellä tavalla edistänyt muotoiluun liittyvän kaupunkikulttuurin luomista. Korkmanin muotoilun edistämistyö ja erityisesti HDW ovat tarjonneet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululle ja sen opiskelijoille erinomaisia mahdollisuuksia esitellä muotoilusaavutuksiaan. Korkmanilla on laaja-alainen ja edistyksellinen näkemys muotoilusta, ja hän luo aktiivisesti mahdollisuuksia uudenlaisen muotoilun esiintuomiseen myös akateemisten piirien ulkopuolella. Korkman on myös World Design Weeks -verkoston puheenjohtaja.

ARTSPromootio2019_Rogoff
Aalto University / Matti Rajala

Irit Rogoff on visuaalisen kulttuurin professori ja laitoksen perustaja Goldsmithsissa, Lontoon yliopistossa, ja yksi maailman johtavista visuaalisen kulttuurin akateemisen alan perustajista. Hänen työnsä jäsentää alan aineellisia ja metodologisia osa-alueita filosofisten, poliittisten ja nykyaikaisten luovien käytäntöjen välisenä kohtaamispaikkana. Myöhemmin Rogoff on käsitellyt työssään maantiedettä, torjuvaa kartografiaa ja globalisaatioon liittyviä kysymyksiä. Irit Rogoff on työskennellyt Aalto-yliopiston taiteen laitoksen vierailevana professorina ja antanut akateemista opetusta, harjoittanut teoreettista kirjoittamista, kehittänyt kuratorisia hankkeita ja järjestänyt tapahtumia tiedekunnan ja opiskelijoiden kanssa. Hän kuratoi yhdessä Aalto-yliopiston professoreiden kanssa Bergen Assembly -triennaalin vuonna 2016.

ARTSPromootio2019_Stocker
Aalto University / Matti Rajala

Gerfried Stocker on uuden median edelläkävijä, mediataiteilija ja viestintätekniikan insinööri. Vuodesta 1995 lähtien hän on toiminut maailman johtavan taide- ja teknologiajärjestön, Ars Electronican, johtajana Itävallan Linzissä. Stocker on X-SPACE-taide- ja teknologialaboratorion perustaja sekä poikkitieteellisen tutkimus- ja kehittämisyksikkö Ars Electronica Futurelabin perustajia. Hän oli myös tiiviisti mukana vuonna 2009 avatun uuden ja laajennetun Ars Electronica Centre – Museum of the Future -keskuksen suunnittelussa. Keskus on todennäköisesti maailman merkittävin ja vaikuttavin julkinen keskus, joka on omistettu taiteen ja teknologian liitolle. Stocker on vakiinnuttanut Ars Electronica -festivaalin asemaa laajana kansainvälisenä alustana, joka vastaa kasvavaan kiinnostukseen taiteen ja teknologian yhdistämistä kohtaan. Festivaaleilla jaetaan myös Euroopan unionin STARTS Prize -palkinnot. Ne myönnetään hankkeille, jotka tiedettä, teknologiaa ja taidetta yhdistämällä edistävät sosiaalista ja taloudellista innovaatiota. Stocker on kysytty vieraileva puhuja ja hän konsultoi lukuisia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita luovuudessa ja innovaatioiden hallinnassa.

ARTSPromootio_Thawley
Aalto University / Matti Rajala

Daniel Thawley on tunnetun A Magazine Curated by -lehden päätoimittaja ja kustantaja.Thawley on yksi tämän päivän johtavista muotikirjoittajista, joka tekee yhteistyötä myös julkaisujen Vogue, Business of Fashion (BoF), Pop, Wallpaper ja Another Magazine kanssa. Daniel Thawley on vuodesta 2012 lähtien tehnyt yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa yliopiston muotiseminaarien vetäjänä. Hän on tuonut esille Aalto-yliopistoa ja sen opiskelijoiden lahjakkuutta laajan ammatillisen verkostonsa puitteissa ja saanut lukuisia muotiteollisuuden avainhenkilöitä osallistumaan seminaariin ja yliopiston muotoilun laitoksen muotinäytökseen. Thawleyn panoksen ansiosta Aalto-yliopisto, sen opiskelijat ja alumnit ovat saaneet tunnustusta parhaissa kansainvälisissä medioissa, mikä on edistänyt myös opiskelijoiden työllistymistä. Daniel Thawley on toiminut myös vuosittaisen Näytös-palkinnon jakavan tuomariston puheenjohtajana.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: