Rakennetun ympäristön laitos

TrafficSense-tutkimus

TrafficSense-järjestelmällä tehtävän tutkimuksen tarkoitus, kulku ja muita asioita, jotka koskettavat tutkimukseen osallistumista.
A street scene on Aleksanterinkatu in Helsinki

Tutkimuksen tarkoitus

TrafficSense-järjestelmällä tehtävässä tutkimuksessa kerätään anonyymia tietoa liikkumisestasi: paikkatietoa ja liikkumismuotoja (esim. kävely, autoilu, pyöräily ja joukkoliikenne). Matkustustietoja analysoimalla pyrimme tuottamaan uutta tutkimustietoa ihmisten liikkumiskäyttäytymisestä.

Tutkittu tieto mahdollistaa paremman liikenteen ja liikkumispalvelujen suunnittelun. Lisäksi pyrimme arvioimaan uusien liikkumispalveluiden vaikutusta ihmisten liikkumiskäyttäytymiseen.

Vuoden 2017 aikana tehtiin TrafficSense pilottitutkimus Otaniemen työssäkävijöiden ja opiskelijoiden keskuudessa. Pilottihanke on päättynyt, mutta vapaaehtoisten avustuksella jatkamme pitkäaikaisdatan keräämistä voidaksemme havaita muutoksia liikkumisessa mm. Länsimetron käyttöönoton myötä. 

Vuoden 2018 syksyllä alkaa uusi tutkimus, jossa pyritään selvittämään liikkumiskäyttäytymistä erityisesti Jätkäsaaren asumis- ja työssäkäyntialueella. Jätkäsaaren liikkumispalveluiden järjestäminen on haasteellista ja siksi pyrimme selvittämään miten ihmiset todellisuudessa liikkuvat ja mitä liikkumispalveluja he käyttävät. Myös uusien liikkumispalveluiden vaikutusta halutaan arvioida.

Tutkimus tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin (Forum Virium) ja Aalto-yliopiston kesken Perille asti -tutkimushankkeessa, jota rahoittaa EU:n aluekehitysrahasto (EAKR) ja 6Aika-kaupungit sekä Uudenmaan ELY-keskus. Tutkimusprojekti jatkuu vuoden 2019 loppuun.

Osallistuminen ja keskeyttäminen

Voit vapaasti päättää haluatko osallistua tutkimukseen vai et. Jos vapaaehtoisesti osallistut tutkimukseen, sinulla on silti oikeus keskeyttää osallistumisesi milloin tahansa ilman mitään seurauksia. Kaikki kerätty tieto on anonyymiä.

Voimme sovelluksen kautta myös pyytää sinua vastaamaan tutkimusta taustoittaviin kysymyksiin (esim. sosioekonominen tausta, liikkumistavat ja –mahdollisuudet jne.).

Sinulla on myös oikeus jättää vastaamatta mihin tahansa kysymyksiin, joihin et tahdo vastata ja silti pysyä tutkimuksessa.

Käytännössä osallistuminen tarkoittaa TrafficSense-sovelluksen asentamista älypuhelimeesi, sen käyttämistä ja vastaamista mahdollisiin liikkumiseen liittyviin kyselyihin sen kautta.

Jos haluat keskeyttää osallistumisesi vain joksikin aikaa, voit pysäyttää tiedonkeruun sovelluksesta valitsemalla ”Service Stop” ja käynnistää tiedonkeruun myöhemmin uudelleen.

Tutkimussovellus ja sen keräämä data

TrafficSense-sovellus kerää anonyymiä paikkatietoa ja tietoa liikkumistavasta (esim. paikallaan, kävely, autoilu). Liikkumistavan tunnistamiseen käytämme Googlen tarjoamaa toiminnallisuutta, joka päättelee liikkumistavan nopeutesi ja osin puhelimen kiihtyvyysanturidatan avulla. Me emme kerää kiihtyvyysanturien dataa.

Koska Googlen toiminnallisuus on osin epätarkkaa, pyrimme tunnistamaan joukkoliikenteen käyttöä vertaamalla liikkumis- ja paikkadataa avoimiin julkisen liikenteen aikataulu- ja reittitietoihin.

Sovellusta asennettaessa pyydämme seuraavat luvat puhelimeesi, joita tarvitsemme tutkimuksen tekniseen toteutukseen:

  1. Tarkka paikannus
  2. Henkilökohtainen tieto (aktiviteetin tunnistus)
  3. Verkkoyhteyden käyttö
  4. Kontaktit
  5. Automaattinen käynnistyminen puhelimen käynnistyessä

Näistä paikannustietoa (1) ja aktiviteetin tunnistusta (2) käytetään liikkumisesi tutkimiseen. Verkkoyhteyttä (3) tarvitsemme lähettäessämme kerättyä tietoa tutkimuspalvelimelle. Tutkimussovellus käynnistyy aina automaattisesti puhelimen käynnistyessä (5).

Sovellukseen tunnistaudutaan Google-tunnuksellasi. Tunnistautumiseen käyttämämme Googlen toiminnallisuus pyytää päästyä kontakteihisi (4). Emme käytä tai tallenna kontaktitietoa. Emme myöskään kysy tai tallenna Google-tunnustasi, vaan vain Googlen tarjoaman anonyymin, uniikin tunnisteen. Anonyymin tunnisteen avulla voimme näyttää sinulle omat tietosi sekä sovelluksessa että tarjoamassamme web-palvelussa, kun tunnistaudut niihin samalla Google-tunnuksella.

Voimme sovelluksen kautta pyytää sinua vastaamaan lomakekyselyihin, jotka taustoittavat tutkimusta. Näihin vastaaminen voi tapahtua sovelluksen ulkopuolella erillisen palvelun kautta.

TrafficSense-sovelluksen käyttöehdot ja tietosuojalauseke

Tietoliikenne ja akun kulutus

Vaikka olemme pyrkineet minimoimaan sovelluksen energiankulutusta, saatat kuitenkin huomata, että älypuhelimesi akku tyhjenee hieman aiempaa nopeammin.

Tutkimussovelluksen aiheuttama ero virrankulutuksessa riippuu siitä, mitä muita paikannusta tai aktiviteetin tunnistusta käyttäviä sovelluksia käytät. Mittaustemme mukaan virrankulutuksen kasvu puhelimen ollessa paikoillaan on huomaamattoman pieni ja liikkeessä vain n. 4% suurempi paikoillaan oloon verrattuna.

Sovellus käyttää datayhteyttä, joten suosittelemme kuukausimaksuun perustuvaa liittymäsopimusta. Sovellus puskuroi omat raporttinsa ja pystyy toimimaan myös satunnaisten datayhteyksien, kuten langattomien verkkojen avulla. Käyttäjälle suunnattujen palveluiden käyttö vaatii datayhteyden.

Hyödyt osallistujalle

TrafficSense-sovellus tarjoaa sinulle liikkumisesi energiatodistuksen ja voit verrata todistuksesi sijoittumista muihin sovelluksen käyttäjiin. Voit myös tarkastella liikkumishistoriaasi sekä Googlen tarjoamaa liikennetietoa kartalla. Lisäksi voit valita kartalta suosituimmat paikkasi ja navigoida sinne Googlen toiminnon avulla.

Tutkimuksen aikana sovellukseen on tarkoitus lisätä uusia palveluja, kuten esimerkiksi sinua liikkumishistoriasi perusteella mahdollisesti koskevista poikkeustilanteista informointi.

Osallistumalla tutkimukseen autat tuottamaan tietoa, jonka avulla pystytään tulevaisuudessa suunnittelemaan ja tekemään parempia ja energiatehokkaampia liikkumisen ja liikenteen palveluja.

TrafficSense

TrafficSense on mobiilisovellus ja siihen liittyvä taustajärjestelmä, jonka avulla kerätään tietoa ihmisten liikkumiskäyttäytymisestä.

Lue lisää
Traffic scene from Helsinki with the TrafficSense logo
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: