Perustieteiden korkeakoulun johtaminen

Laatu

Perustieteiden korkeakoulun laatujohtaminen
Learning Centre Interior

Aalto-yliopisto ylläpitää ja kehittää laadunhallintajärjestelmää strategisen johtamisensa tueksi ja toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi. Laatujärjestelmä on menettelytapojen ja prosessien kokonaisuus, jolla turvataan ja kehitetään yliopiston, sen järjestämän koulutuksen, tutkimuksen ja muun toiminnan laatua.

Perustieteiden korkeakoulun laatutyöstä vastaa koulun dekaani ja työtä koordinoi kehityspäällikkö Marja Niemi sekä korkeakoulun laitosten akateemisista koordinaattoreista koostuva ryhmä.

Kehityspäällikön ja akateemisten koordinaattoreiden ryhmän tehtävänä on tukea dekaania korkeakoulun laadunvarmistuksen ja siihen liittyvän dokumentaation kehittämisessä. Ryhmä tekee ehdotuksia kehityskohteista ja tukee korkeakoulun vuosittaista kehityssykliä. 

Aalto-yliopiston laatukäsikirjana toimii Yliopiston johtaminen ja päätöksenteko -sivusto, jolla kuvataan yliopiston toiminta, prosessit ja organisaatio sekä laadunvarmistus.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Perustieteiden korkeakoulussa

Tasa-arvotyö Perustieteiden korkeakoulussa

Read more
Undergraduate Centre Stairs Exterior

Development Manager

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu