Perustieteiden korkeakoulun hallinto

Laatu

Perustieteiden korkeakoulun laatujohtaminen
Learning Centre Interior

Aalto-yliopisto ylläpitää ja kehittää laadunhallintajärjestelmää strategisen johtamisensa tueksi ja toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi. Laatujärjestelmä on menettelytapojen ja prosessien kokonaisuus, jolla turvataan ja kehitetään yliopiston, sen järjestämän koulutuksen, tutkimuksen ja muun toiminnan laatua.

Perustieteiden korkeakoulun laatutyöstä vastaa koulun kehityspäällikkö Marja Niemi ja korkeakoulun yhdenvertaisuus- ja laaturyhmä.

SCIn yhdenvertaisuus- ja laaturyhmän tehtävänä on tukea dekaania korkeakoulun laadunvarmistuksen ja siihen liittyvän dokumentaation kehittämisessä. Ryhmä tekee ehdotuksia kehityskohteista ja tukee korkeakoulun vuosittaista kehityssykliä. Ryhmä vastaa lisäksi korkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä mukaan lukien vuotuisen toimintasuunnitelman tekemisestä ja seuraamisesta.

Yhdenvertaisuus- ja laaturyhmän kokoonpano 2020-2022

Kehityspäällikkö Marja Niemi (pj)

Viestinnän asiantuntija Matthew Allinson

Akateeminen koordinaattori Bernadette Gehl-Väisänen

Vanhempi yliopistonlehtori Stina Giesecke

Akateeminen koordinaattori Niina Idänheimo

Akateeminen koordinaattori Jacquelin De Faveri

Akateeminen koordinaattori Jaakko Järvinen

Professori Iiro Jääskeläinen

Henkilöstöasiantuntija Helena Knuuttila

Opintoasiainpäällikkö Mari Knuuttila

Professori Jose Lado

Vanhempi yliopistonlehtori Kirsi Peltonen

Tohtorikoulutettava Elena Shaw

Tohtorikoulutettava Artturi Tilanterä

Akateeminen koordinaattori Kaija Virolainen

Opiskelijajäsen 2021: Visa Pollari

Aalto-yliopiston laatukäsikirjana toimii Yliopiston johtaminen ja päätöksenteko -sivusto, jolla kuvataan yliopiston toiminta, prosessit ja organisaatio sekä laadunvarmistus.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Perustieteiden korkeakoulussa

Tasa-arvotyö Perustieteiden korkeakoulussa

Read more
Undergraduate Centre Stairs Exterior

Development Manager

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu