Perustieteiden korkeakoulun hallinto

Laatu

Learning Centre Interior

Aalto-yliopisto ylläpitää ja kehittää laadunhallintajärjestelmää strategisen johtamisensa tueksi ja toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi. Laatujärjestelmä on menettelytapojen ja prosessien kokonaisuus, jolla turvataan ja kehitetään yliopiston, sen järjestämän koulutuksen, tutkimuksen ja muun toiminnan laatua.

Perustieteiden korkeakoulun laatutyöstä vastaa koulun kehityspäällikkö Marja Niemi ja korkeakoulun yhdenvertaisuus- ja laaturyhmä.

SCIn yhdenvertaisuus- ja laaturyhmän tehtävänä on tukea dekaania korkeakoulun laadunvarmistuksen ja siihen liittyvän dokumentaation kehittämisessä. Ryhmä tekee ehdotuksia kehityskohteista ja tukee korkeakoulun vuosittaista kehityssykliä. Ryhmä vastaa lisäksi korkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä mukaan lukien vuotuisen toimintasuunnitelman tekemisestä ja seuraamisesta.

Yhdenvertaisuus- ja laaturyhmän kokoonpano 2020-2022

(dekaanin päätös 2/2020)

Kehityspäällikkö Marja Niemi (pj)
Viestinnän asiantuntija Matthew Allinson
Akateeminen koordinaattori Bernadette Gehl-Väisänen
Vanhempi yliopistonlehtori Stina Giesecke
Tutkijatohtori Ilyena Hirskyj-Douglas 
Akateeminen koordinaattori Niina Idänheimo
Akateeminen koordinaattori Jacquelin De Faveri
Akateeminen koordinaattori Jaakko Järvinen
Professori Iiro Jääskeläinen
Opintoasiainpäällikkö Mari Knuuttila
Professori Jose Lado
Vanhempi yliopistonlehtori Kirsi Peltonen
Henkilöstöasiantuntija Helena Knuuttila
Akateeminen koordinaattori Kaija Virolainen
Opiskelijajäsen 2021: Visa Pollari

Aalto-yliopiston laatukäsikirjana toimii Yliopiston johtaminen ja päätöksenteko -sivusto, jolla kuvataan yliopiston toiminta, prosessit ja organisaatio sekä laadunvarmistus.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Perustieteiden korkeakoulussa

Tasa-arvotyö Perustieteiden korkeakoulussa

Read more
Undergraduate Centre Stairs Exterior

Development Manager

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu