Perustieteiden korkeakoulu

Kansainvälinen menestys edellyttää vankkaa työmoraalia

Päivi Törmä työskentelee akatemiaprofessorina teknillisen fysiikan laitoksella.
Päivi Törmä, Academy Professor

Mitä työsi sisältää juuri nyt?

"Työni sisältää tällä hetkellä tutkimusta, maisteri- ja tohtoriopiskelijoiden ohjaamista sekä hallintoa. Kevätlukukaudella opetan kvanttifysiikkaa. Johdan myös Laskennallisen nanotieteen huippuyksikkö COMPia."

"Tutkimustyöni toinen pääalue on ultrakylmien fermionisten atomien tutkimus. Olemme tutkineet kvanttimekaniikan ilmiöitä, jotka aiheuttavat suprajohteisuutta eli mahdollistavat sähkön kulun ilman vastusta. Äskettäin löysimme uuden yhteyden suprajohtavuuden ja topologisten ilmiöiden välillä. Löytö auttaa selvittämään, kuinka suprajohtavuutta voisi esiintyä myös korkeammissa lämpötiloissa. Se taas mahdollistaisi uudenlaiset sovellutukset. Toinen tutkimusaiheeni on nano-optiikkaan kuuluva plasmoniikka, joka tutkii valon käyttäytymistä nanomittakaavassa."

Missä työskentelit ennen nykyistä tehtävääsi?

"Työskentelin aiemmin Jyväskylän yliopistossa fysiikan professorina ja johdin myös yliopiston Nanoscience Centeriä. Aallossa aloitin vuonna 2008. Lisäksi olen toiminut Suomen Akatemian hallituksessa sekä Tutkimus- ja innovaationeuvostossa, joka on valtioneuvoston asiantuntijaelin ja käsittelee tieteeseen ja teknologiaan liittyviä kysymyksiä."

Kerro aiemmasta tutkijanurastasi.

"Tutkimustyöni on aina keskittynyt paljolti kahteen edellä mainitsemaani aiheeseen eli fermionisten atomien tutkimukseen ja plasmoniikkaan. Väitöskirjassani tutkin kvanttioptiikkaa. Jonkin verran olen tutkinut myös DNA-nanotekniikkaa, mutta se on nyttemmin jäänyt. Välillä tekemistä täytyy karsia ja keskittää."

"Olen ollut postdoc-tutkijana Saksassa ja Itävallassa ja opiskellut yhden vuoden Cambridgessa. Lisäksi olen ollut vierailevana professorina Itävallassa sekä Sveitsissä. Yhteensä ulkomaankokemusta on kertynyt reilut viisi vuotta."

"Vaikka alanvalinnan taustalla ei olisi mitään varsinaista ahaa-elämystä, työmoraali ja ahkeruus voivat herättää innostuksen ja tuoda sivutuotteenaan myös menestystä. Olen hyvin tyytyväinen, että päädyin tähän työhön."

Magnetic Particle Array

Näkyvätkö tutkimuksesi tulokset tavallisen ihmisen arjessa nyt tai tulevaisuudessa?

"Suprajohtavuuteen liittyvän tutkimuksen edistysaskelet voivat auttaa kehittämään tietokoneita, jotka kuluttavat paljon nykyistä vähemmän energiaa. Lisäksi ne voivat tuottaa suuria magneettikenttiä vaativia sovelluksia ja mahdollistaa sähkön siirron paikasta toiseen vähemmällä energialla. Tutkimusta tehdään tietenkin lukuisissa ryhmissä ympäri maailmaa, ei ainoastaan meidän ryhmässämme."

"Nanoplasmoniikasta on odotettavissa tuloksia, joita voidaan soveltaa esimerkiksi vähän energiaa kuluttavissa valonlähteissä sekä nanolasereissa ja muissa nanomittakaavan valonlähteissä."

Bosen–Einstein condensate of light and gold particles

Miltä oman tutkimusalasi tulevaisuus näyttää?

"Alan tulevaisuus näyttää tosi lupaavalta. Ultrakylmien kaasujen tutkimus on laajentunut valtavasti, alalle on tullut monta Nobelia, ja eteviä tutkijoita löytyy ympäri maailmaa. Kvanttiplasmoniikka taas on uusi, nouseva ala, ja on hienoa olla mukana tutkimuksessa alusta saakka."

"Aallon uusi kvanttiteknologiakeskus Centre for Quantum Engineering laajentaa työtämme. Energia on yksi Aallon keskeisistä tutkimusalueista, ja se kannattaisi ymmärtää ehkä hieman nykyistä laajemmin, jotta myös fysiikka ja kvanttimekaniikka saataisiin vahvasti mukaan kokonaisuuteen."

Miksi valitsit oman tutkimusalasi?

"Minulla on aina ollut vahva perustyömoraali. Olen ajatellut, että ihmisen täytyy tehdä jotakin hyödyllistä työtä. Lukiossa aloin pohtia, olisivatko luonnontieteet tällainen hyödyllinen ala, sillä fysiikka oli minusta kivaa ja kiinnostavaa. Opiskelu vei sitten mukanaan. Vaikka alanvalinnan taustalla ei olisi mitään varsinaista ahaa-elämystä, työmoraali ja ahkeruus voivat herättää innostuksen ja tuoda sivutuotteenaan myös menestystä. Olen hyvin tyytyväinen, että päädyin tähän työhön."

Mainitse kolme asiaa, joista olet ylpeä urallasi.

"Onnistuin ennustamaan teoreettisesti menetelmän, jolla pystyy osoittamaan, että fermionisten atomien muodostamat kaasut ovat supranesteitä. Menetelmä todistettiin sittemmin kokeilla."

"Toinen ylpeydenaihe on se, että olemme tutkimusryhmäni kanssa tehneet tärkeitä töitä eksoottisen eli ei-tavallisen suprajohtavuuden parissa."

"Olen iloinen myös siitä, että olemme onnistuneet osoittamaan kokeellisesti uusia valon ja materian vuorovaikutuksen ilmiöitä nanomittakaavassa."

Kuinka työsi Aallossa linkittyy oman tutkimusalasi kansainväliseen verkostoon?

"Kansainvälisyys on tutkimuksessa välttämätöntä, ja teemme valtavasti yhteistyötä kansainvälisten ryhmien kanssa, esimerkiksi sveitsiläisten ja brittitutkijoiden kanssa. Myös tutkimusryhmissämme on paljon kansainvälistä porukkaa, omassa ryhmässäni noin puolet jäsenistä."

Mainitse kolme tärkeää ominaisuutta, jotka akateemisen uran valinneella professorilla tulisi olla

"Akateemisella uralla tarvitaan korkeaa työmoraalia ja rutiinia. Työtä täytyy tehdä vuosikymmeniä ja valtavan paljon. Työmoraali on tärkeää, sillä innostusta ei riitä ihan jokaiselle päivälle. Pelkkä innostus ei myöskään riitä luomaan kansainvälistä uraa, ja se on ainoa, mihin kannattaa tähdätä."

"Vastoinkäymiset täytyy kyetä kohtaamaan masentumatta ja katkeroitumatta – niitä tulee väistämättä. Tämä on luovaa, vaativaa työtä, jossa ei pahalla mielellä pääse eteenpäin."

"Tarvitaan myös älyllistä integriteettiä eli intohimoa ja halua ymmärtää asiat oikein ja syvällisesti. Ei voi esittää tutkimustuloksia, jotka ovat vähän sinne päin. Vain kovilla laatuvaatimuksilla voi luoda uutta tietoa."

Millaisia opiskelijoita toivot laitoksesi koulutusohjelmaan ja tohtorikoulutettaviksi?

"Toivon opiskelijoita, jotka työskentelevät ahkerasti päästäkseen kansainväliselle tasolle ja viedäkseen tätä maata eteenpäin. Tutkimus, tuotekehitys tai firman perustaminen vaatii paljon työtä. Myönteinen asenne ja iloinen mieli puolestaan auttavat opiskelijaa jaksamaan ja ajattelemaan luovasti."

"Opiskelijoiden tulisi myös ajatella itsenäisesti ja kyseenalaistaa. Asioita täytyy miettiä niin kauan, että ne todella ymmärtää. Itsenäisellä ajattelulla nuoret ihmiset voivat löytää asioihin ihan uusia näkökulmia, sillä kerrostunut tieto ei vielä kuormita heitä. Kokeneiden ja nuorten ihmisten yhteistyö voi olla hyvin hedelmällistä."

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: