Palvelut

Vuosikello - Insinööritieteiden korkeakoulu

Toiminnan suunnittelun ja asioiden valmistelun ennakoinnin helpottamiseksi korkeakoulun johtamisen keskeisimmät tapahtumat on koottu vuosikelloon. Korkeakoulun vuosikelloa täydentää Aalto-yliopiston vuosikello sekä tarvittaessa korkeakoulun laitosten ja palveluyksiköiden omat vuosikellot.

Strateginen suunnittelu ja resurssointi

Yliopiston ja korkeakoulujen toiminnan seurantaa ja suunnittelua rytmittää alkuvuonna toteutettava edellisen kalenterivuoden tuloksiin ja palautteisiin keskittyvä yliopiston vuosikatselmus ja loppukeväästä toteuttettava yliopistodialogi. Vuosikatselmuksen tueksi  yksiköt arvioivat strategian implemetoinnin toteutumista hyödyntäen edellisen vuoden palautteita ja tuloksia. Yliopistodialogi keskittyy tulevan vuoden sekä pidemmän aikavälin toiminnan tavoitteiden asettamiseen, toteuttamisen suunnitteluun ja resurssointiin. Keskustelujen lähtökohtana on katselmuksessa sovitut linjaukset, hallituksen ohjeistus sekä korkeakoulujen strategiset suunnitelmat. Yliopistodialogissa PMT sopii tulevista toiminnan tavoitteista ja resursseista, jotka dokumentoidaan yhteiseen tavoitesopimukseen. Korkeakoulun puolesta sopimuksen allekirjoittaa dekaani.  Korkeakoulujen ja yhteisten palveluiden resurssisuunnitelmista kootaan yliopiston budjetti, jonka yliopiston hallitus hyväksyy kesäkuussa.

Vuoden alussa korkeakoulussa pidetään vuosikatsaus, jossa tarkastellaan menneen vuoden toimintaa ja tuloksia. Keväällä korkeakoulu järjestää laitosten keskustelut, joissa dekaani ja laitosten johtajat keskustelevat niistä laitosten strategisista suunnitelmista, joiden avulla laitosten ja korkeakoulun omat tavoitteet asetetaan.

Dekaani kokoaa korkeakoulun strategisen suunnitelman, johon sisältyy laadullisia ja määrällisiä tavoitteita, resurssisuunnitelma sekä esitys tenure track -professoripaikoista. Dekaani sopii rehtorin ja provostin kanssa toiminnan suuntaviivoista yliopistodialogissa. Yliopistodialogin perusteella laaditaan yliopiston ja korkeakoulun välinen sopimus, johon sisältyvät korkeakoulun suunnitelmat ja resurssisuunnitelma, KPI-tavoitteet ja kehitystoimet seuraavalle vuodelle.

Yliopiston ja korkeakoulun sopimuksen perustalta dekaani laatii laitosten kanssa koulun sopimuksen seuraavan vuoden suunnitelmasta, KPI-tavoitteista ja kehitystoimista. Sopimukseen sisältyy laitoksen strategisen suunnitelman päivitys.

Insinööritieteiden korkeakoulun johtamisen vuosikelloon kootaan vuosittain koulun keskeisimmät aikataulut.

Tätä palvelua tarjoaa:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: