Palvelut

Toisiolain mukainen tietoturvallinen käyttöympäristö SECDATA

Aalto-yliopiston SECDATA-järjestelmä on tietoturvallinen käyttöympäristö arkaluonteisen ja salassa pidettävän tutkimusdatan käsittelyä varten Aallon tutkimusprojekteille. Ympäristö täyttää Findatan toisiolain nojalla antaman määräyksen vaatimukset. Ympäristö soveltuu rekisteritutkimuksen ohella projekteihin, joissa vaatimuksena on korkean tietoturvatason rajoitettu ja valvottu ympäristö.

Soveltuvat käyttötapaukset

Findatan luvittama rekisteritutkimus

Toisiolaki edellyttää, että Findatan myöntämällä tietoluvalla tapahtuva tutkimus tehdään tietoturvallisessa käyttöympäristössä. Aalto-yliopiston ylläpitämä ympäristö täyttää lain ja Findatan asettamat vaatimukset. Findatan Kapseli on ensisijainen ympäristö. Aalto-yliopiston ympäristön käyttö on erikseen perusteltava Findatalle tehtävässä lupahakemuksessa.

Tutkimusprojektit, joissa käsitellään arkaluonteista tai salassa pidettävää tietoa

Ympäristö saattaa soveltua tilanteisiin, joissa projektin tutkimusdataan liittyy korkeita tietoturvavaatimuksia sen arkaluonteisuudesta johtuen. Esimerkkejä näistä ovat mm. arkaluontoiset henkilötiedot kuten terveystiedot tai kolmansien osapuolien luovuttamat, salassa pidettävät aineistot. Projekteille haetaan tapauskohtaisesti ratkaisu, joka on riittävän tietoturvallinen mutta ei rajoita käyttöä tarpeettomasti.

Palvelu tilataan sähköpostitse

Lähetä palvelupyyntö osoitteeseen [email protected] palvelun ottamiseksi käyttöön tutkimusprojektissasi. Varmistamme yhdessä, että ympäristö soveltuu hankkeelle ja säädämme suorituskyvyn, ohjelmistot ja varmuuskopionnin käyttötarpeen mukaan.

Tätä palvelua tarjoaa:

IT-palvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu