Palvelut

Toisiolain mukainen tietoturvallinen käyttöympäristö SECDATA

Aalto-yliopiston SECDATA-järjestelmä on tietoturvallinen käyttöympäristö arkaluonteisen ja salassa pidettävän tutkimusdatan käsittelyä varten Aalto-yliopiston tutkimusprojekteissa ja yhteistyöhankkeissa. Ympäristö täyttää Findatan toisiolain nojalla antaman määräyksen vaatimukset. Ympäristö soveltuu rekisteritutkimuksen ohella projekteihin, joissa vaatimuksena on korkean tietoturvatason rajoitettu ja valvottu ympäristö.

Soveltuvat käyttötapaukset

Findatan luvittama rekisteritutkimus

Tietoluvan toisiolain alaiseen tutkimukseen myöntää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata. Findatan myöntämällä tietoluvalla tapahtuva tutkimus on mahdollista vain tietoturvallisessa käyttöympäristössä, joka on hyväksytty sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ylläpitämään rekisteriin. Aalto-yliopiston ylläpitämä ympäristö täyttää lain ja Findatan asettamat vaatimukset. Findatan Kapseli on ensisijainen ympäristö. Aalto-yliopiston ympäristön käyttö on erikseen perusteltava Findatalle tehtävässä lupahakemuksessa.

Tutkimusprojektit, joissa käsitellään arkaluonteista tai salassa pidettävää tietoa

Ympäristö saattaa soveltua tilanteisiin, joissa projektin tutkimusdataan liittyy korkeita tietoturvavaatimuksia sen arkaluonteisuudesta johtuen. Esimerkkejä näistä ovat mm. arkaluontoiset henkilötiedot kuten terveystiedot tai kolmansien osapuolien luovuttamat, salassa pidettävät aineistot. Projekteille haetaan tapauskohtaisesti ratkaisu, joka on riittävän tietoturvallinen mutta ei rajoita käyttöä tarpeettomasti.

Palvelu tilataan sähköpostitse 

Lähetä palvelupyyntö osoitteeseen [email protected] palvelun ottamiseksi käyttöön tutkimusprojektissasi. Varmistamme yhdessä, että ympäristö soveltuu hankkeelle ja säädämme suorituskyvyn, ohjelmistot ja varmuuskopionnin käyttötarpeen mukaan.

Ominaisuudet

Käyttöympäristö tarjoaa korkean tietoturvatason määrämuotoisten prosessien, tarkan valvonnan ja teknisten tietoturvakontrollien avulla.

 • Tutkimusprojektikohtainen, eriytetty virtuaaliympäristö
 • Virtuaaliset Ubuntu Linux -työasemat
 • Tietoa käsitellään vain ympäristön sisällä. Tiedonsiirto ympäristöön tai sieltä pois tapahtuu vain ylläpidon toimesta.
 • Valinnaisina ominaisuuksina grafiikkakortit (GPU) ja nauhavarmuuskopiointi.
 • Pääsy rajattu oletusarvoisesti Suomeen. Käyttö vaatii Aalto-tunnuksen tai vierailijatunnuksen ja monivaiheisen tunnistautumisen.

Tuki

Kysymykset, palvelupyynnöt ja yhteydenotot ongelmatilanteissa sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Science-IT tarjoaa tukea ja osaamista arkaluonteisen tutkimusdatan käsittelyyn ja soveltuvan IT-ratkaisun löytämiseen. Yhteydenottotavat luetellaan heidän englanninkielisellä ohjesivulla.

Vastauksia, suosituksia ja toimintaohjeita tietoturvaan liittyviin kysymyksiin saat Aallon kyberturvatiimiltä osoitteesta [email protected].

Rajoitukset

Palvelu on saatavilla vain erikseen pyydettäessä Aallon tutkijoille ja heidän yhteistyötahoilleen. Tietoturvavaatimuksista johtuen palveluun liittyy useita käyttöä rajoittavia seikkoja:

 • Käyttäjä ei voi itse siirtää dataa ympäristöön tai sieltä pois; siirto tapahtuu ylläpitäjien toimesta.
 • Käyttäjä ei voi itse asentaa ohjelmistoja ympäristöön; ohjelmistojen asennukset pyydetään ylläpitäjiltä.
 • Käyttöön vaaditaan Aalto-tunnus. Yhteistyöprojektien osallistujille voidaan hankkia vierailijatunnus rekisteröimällä heidät Workday-järjestelmään. 
 • Ainoa tuettu käyttöjärjestelmä on Ubuntu Linux.
 • Palvelu on saatavilla vain Suomesta.
 • Oletusarvoisesti nauhavarmuuskopioita ei oteta; ne ovat saatavilla lisäoptiona

Uutisia

Tekoäly tuo apua hammashoitoon ja leukakirurgiaan

Suomessa kehitetty syväoppimiseen perustuva malli paikantaa tarkasti ja nopeasti alaleuan hermokanavan. Sen käyttö säästää radiologien ja hammaslääkärien päivittäistä työaikaa.

Useita rinnakkaisia röntgenkuvia leuasta ja hampaista. Kuviin on merkitty keltaisella alaleuan hermokanavan sijainti.
Tätä palvelua tarjoaa:

IT-palvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: