Palvelut

Teaching Lab tapahtumat

Teaching Lab järjestää tapahtumia ja työpajoja sekä tarjoaa henkilökohtaista valmennusta työelämälähtöisen koulutuksen muotoiluun. Haluamme auttaa opettajia integroimaan opetukseen yhtä tiiviimmin tulevaisuuden työelämävalmiuksia. Samalla haluamme innostaa opetushenkilökuntaa työelämäyhteistyöhön opetuksessa. Missionamme on rakentaa Aaltoon opettajien työelämäpalvelut!
What is Teaching Lab?
Ensimmäisellä Teaching Lab Studioviikolla osallistujille esiteltiin uutta Teaching Lab -konseptia / Kuva: Jere Savolainen

Järjestämme erilaisia tapahtumia ja koulutusta, jotta voimme...

  • vahvistaa opiskelijoiden työelämäosaamista

  • auttaa opettajia rakentamaan yhä työelämärelevantimpia kursseja ja ohjelmia

  • jakaa innovatiivisia oppimisen ja opettamisen metodeja, näkökulmia ja käytänteitä

  • testata uusia ideoita ja työkaluja tulevaisuudenläpäisevän koulutuksen muotoilemiseksi 

  • levittää viimeisintä tietoa tulevaisuuden työelämästä

  • törmäyttää erilaisia osaajia ja rohkaista opetushenkilökuntaa työelämäyhteistyöhön

  • luoda intohimoisten koulutuksen kehittäjien yhteisön

Tammikuussa 2019 testasimme innovatiivisia kurssimuotoilun metodeja ensimmäisellä Teaching Lab Studioviikolla. Uusia tapahtumia ja kokeiluja tulossa pian!

Teaching Lab -studioviikko

Studioviikon tunnelmia:

Tulevaisuuden opettaminen ja oppiminen luodaan yhdessä

Tarve opettamisen ja oppimisen uusille lähestymistavoille on tunnistettu Aalto-yliopistossa. Teaching Lab, alusta sekä konsepti opettamisen ja oppimisen uudenlaiseen suunnitteluun, on kehitetty vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita. Se tulee tarjoamaan Aallon yhteisölle tarvittavia resursseja, materiaaleja ja työkaluja koulutuksen työelämälähtöiseen muotoiluun.

Teaching Lab Studio Week
Teaching Lab  — Designing future-proof education
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: