Palvelut

Sähkökatkoksiin varautuminen opetuksessa

Oppimispalvelujen (LES) lisäohjeita opetuksen käyttöön, mikäli yliopiston rakennuksiin kohdistuu sähkökatkoja.
Aalto Campus photo by Mikko Raskinen

Ennalta tiedettäviin ja ennakoimattomiin sähkökatkoihin varautuminen

Jos sähkökatko tiedetään ennalta, opiskelijoita tiedotetaan sähkökatkon aikana olevien opetustapahtumien peruuntumisesta Aallon laajuisella sähköpostiviestillä (aalto.fi-sähköpostiosoitteisiin). Opettaja voi tiedottaa lisäksi MyCoursesin kautta kurssiaikataulun muuttumisesta.

Jos sähkökatko on ennakoimaton, opetus keskeytetään. Sähköjen palautumista voidaan jäädä odottamaan maksimissaan 15 minuutin ajan siihen tilaan, jossa opetus järjestetään, jos opetuksessa ei tarvita AV-tekniikkaa. AV-järjestelmän palautuminen kestää sähkökatkon jälkeen noin 25 minuuttia. Aulapalveluiden ohjeita on kuitenkin aina noudatettava. Kokeellisen työn tiloista siirrytään turvallisuussyistä ulos. Jos opiskelijoille ei voida osoittaa paikkaa missä odotetaan sähköjen palautumista, opiskelijat lähtevät kotiin tai poistuvat kampukselta.

Mikäli ennakoidun sähkökatkon on ilmoitettu toteutuvan iltapäivän aikana, sähkökatkoa edeltävään opetukseen osallistutaan normaalisti. Mikäli ennakoidun sähkökatkon on ilmoitettu toteutuvan aamupäivän aikana, opetus voi jatkua sähkökatkon loputtua kello 12 jälkeen normaalisti. Ennakoimattoman sähkökatkon alkaessa aamupäivällä, opetus jatkuu kello 12 eteenpäin etäopetuksena tai se perutaan. Mikäli sähkökatko alkaa/jatkuu kello 15 jälkeen, kello 15 jälkeinen opetus peruuntuu.

Sähkökatkon takia peruuntunut opetustapahtuma korvataan lähtökohtaisesti etäopetustapahtumalla tai luentotallenteella, mikäli opettaja pitää sitä kurssin osaamistavoitteiden täyttämiseksi välttämättömänä. Korvaavaa opetustapahtuman ajankohtaa päätettäessä on otettava huomioon opiskelijoiden mallilukujärjestyksen mukaisten muiden opintojen aikataulu. Sopivan etäluennon ajankohdan löytämisessä lukujärjestyssuunnittelijat ja ohjelmien suunnittelijat voivat auttaa ja etsiä sopivia ajankohtia mallilukujärjestyksistä. Tämän korvaavan luennon ajankohdan tiedottamiseen riittää opettajan MyCourses-viesti eli jokaista korvaavaa online-tapahtumaa ei tarvitse viedä ASIOon/Sisuun.

Jos peruuntunut opetustapahtuma on välttämättä pidettävä luokassa, lukujärjestyssuunnittelijat pyrkivät etsimään sopivan salin ja varaavat sen kurssille, jolloin ASIO ja SISUkin päivittyvät.

Kurssin kesto ei saa korvaavien opetustapahtumien takia jatkua seuraavalle periodille, jollei kurssi muutenkin jatkuisi sille.

Tenttien tai välikokeiden keskeytys

Tentti keskeytetään ennakoimattoman sähkökatkon alkaessa. Tenttivalvoja odottaa maksimissaan 15 minuuttia sähköjen palautumista. Tenttipaperit kerätään pois ja poistutaan salista. Kokonaan keskeytetyn tenttitilaisuuden jälkeen kurssin vastuuopettaja päättää siitä, voidaanko tentin opintosuoritukset arvostella tasapuolisesti vai onko järjestettävä uusi tenttitilaisuus.

Tenttien/välikokeiden peruuntuessa pyritään tentille löytämään lukujärjestyssuunnittelijoiden toimesta uusi aika mahdollisimman läheltä alkuperäistä aikaa. Tentti voidaan siirtää pidettäväksi myös suunniteltuna uusintatenttiaikana, mikäli sellainen järjestetään kohtuullisen lähellä peruuntunutta tenttiä eikä tästä aiheudu opiskelijoille suurta haittaa.

Ohje EXAM-tentin keskeytyessä sähkökatkon takia

Varautuminen kiertäviin sähkökatkoihin Otaniemen kampuksella

Mahdollisista katkoista pyritään viestimään etukäteen.

Lue lisää
Aalto logo on the snow

Sähkökatkot kampuksella

Varaudu mahdollisiin kiertäviin sähkökatkoihin tutustumalla ohjeisiin.

Tutustu ohjeisiin
Logo at campus
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: