Palvelut

Oppiminen ja opetus yliopistossa (5 op)

Kursseille osallistujia valittaessa ensijalla ovat tenure ja lecturer trackille nimitetyt henkilöt sekä ne, joilla on huomattava määrä omaa opetusta. Esitietovaatimuksena A!Peda Intro -kurssi (5 op) tai vastaava.
Two business students, one is holding a laptop, discussing with the Professor after his lecture. Another group of students talk in the background.
Oppiminen ja opetus yliopistossa

Oppiminen ja opetus yliopistossa (5 op)

Kenelle ja esitietovaatimukset

Esitietovaatimuksena A!Peda Intro -kurssi (5 op) tai vastaava.

Urajärjestelmiin (Tenure Track ja Lecture Track) valituilla on ensisijainen oikeus päästä haluamalleen kurssille. Post doc tutkijat ja jatko-opiskelijat ovat tervetulleita ilmoittautumaan. Opetusvelvollisuuksia omaavat hakijat priorisoidaan, joten täytä ilmoittautumislomake huolellisesti.

Muissa tapauksissa ja jos tilaa jää, hakijat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssin sisällöt:

 • Oppimisen teoriat ja käytäntö, lähestymistavat opetukseen ja oppimiseen
 • Opetuksen arviointi ja laatu osana opetuksen kehittämistyötä
 • Yliopisto-opetukseen liittyvät yhteiskunnalliset ja eettiset ulottuvuudet
 • Oman substanssialan opetuksen tulevaisuuden näkymät
 • Oman opettajuuden kehittyminen

Kurssin osaamistavoitteina ovat, että kurssin jälkeen osallistuja:

 • Osaa tunnistaa, määritellä ja arvioida omaan opetustyöhön ja omiin opetuksellisiin ratkaisuihin vaikuttavia tekijöitä.
 • Tunnistaa erilaisia oppimisteorioita
 • Tiedostaa ja on muodostanut oman lähestymistavan opetukseen ja oppimiseen.
 • Osaa hahmottaa omaa opetusta osana suurempaa kokonaisuutta ja osaa visioida oman opetusalan tuottamaa asiantuntijuutta ja tulevaisuuden näkymiä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: