Palvelut

Oppiminen ja opetus yliopistossa (5 op)

Kursseille osallistujia valittaessa ensijalla ovat tenure ja lecturer trackille nimitetyt henkilöt sekä ne, joilla on huomattava määrä omaa opetusta. Esitietovaatimuksena A!Peda Intro -kurssi (5 op) tai vastaava.
Two business students, one is holding a laptop, discussing with the Professor after his lecture. Another group of students talk in the background.
Oppiminen ja opetus yliopistossa

Oppiminen ja opetus yliopistossa (5 op)

Kenelle ja esitietovaatimukset

Kursseille osallistujia valittaessa ensijalla ovat tenure ja lecturer trackille nimitetyt henkilöt sekä ne, joilla on huomattava määrä omaa opetusta. Esitietovaatimuksena A!Peda Intro -kurssi (5 op) tai vastaava.

Kurssin sisällöt:

 • Oppimisen teoriat ja käytäntö, lähestymistavat opetukseen ja oppimiseen
 • Opetuksen arviointi ja laatu osana opetuksen kehittämistyötä
 • Yliopisto-opetukseen liittyvät yhteiskunnalliset ja eettiset ulottuvuudet
 • Oman substanssialan opetuksen tulevaisuuden näkymät
 • Oman opettajuuden kehittyminen

Kurssin osaamistavoitteina ovat, että kurssin jälkeen osallistuja:

 • Osaa tunnistaa, määritellä ja arvioida omaan opetustyöhön ja omiin opetuksellisiin ratkaisuihin vaikuttavia tekijöitä.
 • Tunnistaa erilaisia oppimisteorioita
 • Tiedostaa ja on muodostanut oman lähestymistavan opetukseen ja oppimiseen.
 • Osaa hahmottaa omaa opetusta osana suurempaa kokonaisuutta ja osaa visioida oman opetusalan tuottamaa asiantuntijuutta ja tulevaisuuden näkymiä.

 

Kurssi opetetaan kahdesti vuodessa. Joka toinen kurssitoteutus on suomeksi ja joka toinen englanniksi. Syksyllä 2019 kurssi opetetaan suomeksi.

Syksyn 2019 kurssin aikataulu ja ilmoittautuminen

 

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu