Palvelut

Opetuksen suunnittelu (5 op)

Kurssilla työstetään yhtä omaan opetukseen kuuluvaa kurssia. Kurssin aikana osallistuja laatii analyysin omaan opetukseen kuuluvan kurssin nykytilasta linjakkaan opetuksen suunnittelun näkökulmasta sekä laatii suunnitelman kurssin kehittämisestä. Esitietetovaatimuksena A! Peda Intro tai vastaava kurssi.
Aalto University Open University Finnish course
Course Design

Opetuksen suunnittelu (5 op)

Kurssin yleiskuvaus

Kurssilla työstetään yhtä omaan opetukseen kuuluvaa kurssia. Kurssin aikana osallistuja laatii analyysin omaan opetukseen kuuluvan kurssin nykytilasta linjakkaan opetuksen suunnittelun näkökulmasta sekä laatii suunnitelman kurssin kehittämisestä. 

Kenelle ja esitietovaatimukset

Esitietovaatimuksena A!Peda Intro -kurssi (5 op) tai vastaava.

Urajärjestelmiin (Tenure Track ja Lecture Track) valituilla on ensisijainen oikeus päästä haluamalleen kurssille. Post doc tutkijat ja jatko-opiskelijat ovat tervetulleita ilmoittautumaan. Opetusvelvollisuuksia omaavat hakijat priorisoidaan, joten täytä ilmoittautumislomake huolellisesti.

Muissa tapauksissa ja jos tilaa jää, hakijat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Osaamistavoitteet: 

Kurssin suoritettuaan osallistuja osaa:

 • analysoida omaa opetustaan linjakkaan opetuksen periaatteiden näkökulmasta
 • suunnitella omaa opetustaan osana opetussuunnitelmatyötä opiskelijakeskeisesti ja osaamislähtöisesti huomioiden linjakkaan opetuksen periaatteet sekä oman opetusalansa erityispiirteet
 • arvioida erilaisten pedagogisten ratkaisujen vaikutuksia ja soveltaa erilaisia pedagogisia ratkaisuja omaan opetukseensa
 • antaa rakentavaa palautetta toisille osallistujille sekä ottaa vastaan palautetta toisilta osallistujilta

Kurssin sisällöt:

 • Opetuksen suunnittelu osana opetussuunnitelmatyötä 
 • Opiskelijakeskeinen ja osaamislähtöinen lähestymistapa opetuksen suunnitteluun
 • Ydinainesanalyysi ja sisällön valinta
 • Osaamistavoitteiden laatiminen
 • Arviointi- ja opetusmenetelmät
 • Mitoitus ja kuormittavuus
 • Opetuksen arviointi ja palaute oman opetuksen kehittämisessä
 • Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Työskentelymuodot:

 • Yhteiset lähipäivät ja kurssisuunnitelmien läpikäyntitilaisuudet 
 • Yksilö, pari- ja vertaisryhmätyöskentely
 • Verkkotyöskentely 
 • Vertaispalaute

Kurssi opetetaan kahdesti vuodessa. Joka toinen kurssitoteutus on suomeksi ja joka toinen englanniksi.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: