Palvelut

My Dialogue akateemisille – tavoitteet ja työsuunnitelma

Työsuunnitelma kuuluu olennaisena osana kokonaistyöaikaan kuuluvan henkilöstön (opetus- ja tutkimushenkilökunta) työn suunnitteluun. Se parantaa työn suunnitelmallisuutta ja resurssien allokointia. Työsuunnitelma tukee tavoitteiden asettamista ja niiden toteutumisen seurantaa: se on konkreettinen työkalu tulevan lukuvuoden tehtävien suunnitteluun ja työajan allokointiin. Tällä sivulla käydään läpi mikä työsuunnitelma on, miksi se tehdään ja miten se tehdään Workday-järjestelmässä.

Työsuunnitelma antaa kokonaiskuvan tavoitteistasi, tehtävistä ja niihin käytettävästä työajasta

Työsuunnitelma on tärkeä apuväline kokonaistyöaikaan kuuluvan opetus- ja tutkimushenkilöstön työn suunnittelussa. Työsuunnitelmassa sovitaan nimensä mukaisesti siitä, miten ja mihin käytät työaikasi. Yliopistojen työehtosopimus edellyttää, että jokainen kokonaistyöaikaan kuuluva työntekijä laatii työsuunnitelman ennen lukuvuoden alkua.

Työsuunnitelma on tärkeä työväline myös itsesi johtamisessa. Sen avulla voit etukäteen suunnitella mihin työaikasi riittää ja mitkä tavoitteet ja tehtävät eivät mahdu tulevana lukuvuotena työsuunnitelmaasi käytettävissä olevan työajan puitteissa. Kun itse suunnittelet työtäsi aktiivisesti, voit vaikuttaa siihen, että työmääräsi pysyy kohtuullisena ja jaksat työssäsi paremmin. 

Kun suunnittelet tulevan vuoden tavoitteita ja pohdit miten työaikasi tulisi allokoida eri päätehtäville, käytä oheisia kategorioita.

Tehtäväkategoria Tehtäväkategorian sisältö                     Workday-ohje
1a Opetus  

Tehtävät ja tavoitteet, jotka liittyvät:

 • Opetussuunnitelmassa olevan kurssin tai muuten Aalto-yliopistossa toteutettava opetus (ml. tutkinto-opetus ja jatkuva oppiminen)

Kirjoita tavoitteeksi Opetus 

→ Jaa tavoite pienempiin osiin merkitsemällä jokainen kurssi erikseen "Välitavoite"-kohtaan. 

1b Ohjaus 

Tehtävät ja tavoitteet, jotka liittyvät:

 • kandidaatti- ja maisteriopiskelijoiden ohjaamiseen ja valvontaan
 • akateemiseen valvontaan ja ohjaukseen

Kirjoita tavoitteeksi Ohjaus 

→ Jaa tavoite halutessasi pienempiin osiin esim. merkitsemällä ohjattavat opiskelijat ja eri tehtävät  "Välitavoite"-kohtaan. 

1c Muut opettamiseen liittyvät tehtävät 

Tehtävät ja tavoitteet, jotka liittyvät:

 • opetuksen/kurssin valmistelutyöhön
 • oppimisen arviointiin (esim. harjoitustehtävien, opintoprojektien, tenttien arviointi)
 • koulutuksen johtamiseen ja kehittämiseen (koulutusohjelman johtajan ja pääainevastaavan tehtävät, opetukseen liittyvät komitea- ja työryhmäjäsenyydet)
 • opetussuunnitelmatyö (opetuksen suunnittelu ja kehittäminen ml. uuden opetustarjonnan kehittäminen)
 • henkilökohtaiseen kehityymiseen opettajana ja/tai koulutusohjelman johtajana (esim. pedagoginen koulutus)

Kirjoita tavoitteeksi Muut opettamiseen liittyvät tehtävät 

→ Jaa tavoite halutessasi pienempiin osiin esim. merkitsemällä eri tyyppiset tehtäväkokonaisuudet (ks. esimerkki vasemmanpuoleisesta sarakkeesta) "Välitavoite"-kohtaan. 

2 Tieteellinen ja taiteellinen työ 

Tehtävät ja tavoitteet, jotka liittyvät:

 • tutkimukseen ja taiteelliseen työhön.
 • tutkimussuunnitelmien kirjoittamiseen, projektien raportointiin ja muihin vastaaviin tutkimuksellisiin/taiteellisiin tehtäviin. 
 • tohtoriopiskelijoiden ohjaus

Kirjoita tavoitteeksi Tieteellinen ja taiteellinen työ 

→ Jaa tavoite halutessasi pienempiin osiin esim. merkitsemällä eri tyyppiset tehtäväkokonaisuudet  "Välitavoite"-kohtaan. 

3 Muut tehtävät (vaikuttavuus ja palvelu)

Tehtävät ja tavoitteet, jotka liittyvät akateemisiin palvelutehtäviin, kuten:

 • akateemisten julkaisujen review-tehtävät

 • asiantuntijalausunnot

 • Aalto-yliopiston ulkopuolinen opetus, ml. jatkuva oppiminen

 • Aalto-yliopiston sisäiset akateemisen palvelutehtävät, kuten komiteoiden, ohjausryhmien ja platformien jäsenyydet.

 • toimiminen (vara-) laitosjohtajana sekä muut johtamistehtävät   

Kirjoita tavoitteeksi Vaikuttavuus ja palvelu 

→ Jaa tavoite halutessasi pienempiin osiin esim. merkitsemällä eri tyyppiset tehtäväkokonaisuudet (ks. esimerkki vasemmanpuoleisesta sarakkeesta) "Välitavoite"-kohtaan. 

Tavoitteet ja työsuunnitelma osana My Dialogue -keskustelua

Työsuunnitelma tehdään vuosittain osana My Dialogue -keskustelua. Työntekijä valmistelee työsuunnitelman etukäteen Workday-järjestelmässä ja se käydään esimiehen kanssa läpi My Dialogue -keskustelussa. Keskustelussa esimies ja työntekijä sopivat yhdessä siitä, mitä tavoitteita ja tehtäviä työntekijälle kuuluu tulevana lukuvuotena. Samalla käydään läpi kokonaistyöajan allokointi: sovittujen tavoitteiden ja työtehtävien suorittamiseen varattava työaika ei saa ylittää työntekijän kokonaistyöaikaa. Lisätietoja kokonaistyöajasta löydät täältä.

Työsuunnitelma Workdayssä

Katso My Dialogues -sivulta tarkemmat ohjeet miten pääset lisäämään ja muokkaamaan tavoitteitasi Workdayssä.

Näin täytä kentät työsuunnitelmaa varten:

 • Goal: Merkitse tähäntyön osa-alue eli 1a=opetus, 1b=ohjaus, 1c=muut opetukseen liittyvät tehtävät, 2=tieteellinen ja/tai taiteellinen työ, 3=muut tehtävät. Katso tarkemmin taulukko yllä.
 • Description: Tähän kenttään sinun kannattaa kuvata kyseisen osa-alueen tavoitteet ja tehtävät tarkemmin, jotta pystyt hahmottamaan ja suunnittelemaan työsi kokonaisuutta paremmin.
 • Gategory: Valitse alasvetovalikosta oikea kategoria (ts. sama työn osa-alue kuin kohdassa Goal).
 • Status: Merikitse missä vaiheessa kyseisen tavoitteen/tehtävän suhteen olet (onko tehtävä aloittamatta, aloitettu vai valmis).
 • Weight: Tähän sinun tulee merkitä se prosenttiosuus työajastasi, jonka tulet käyttämään kyseisen tavoitteen/tehtävien suorittamiseen.
 • Due date: Merkitse mihin mennessä tavoite on saavutettava.
 • Milestones: Voit halutessasi jakaa ko. tavoitteen/tehtävät pienempiin osa-alueisiin.
kuva add goal -kohdasta workdayssä - ohjeeksi työsuunnitelman täyttämiseen

Työajan allokointi akateemisissa tehtävissä

 • Ohjeellinen työajan jakautuminen tenure track -urapolulla työskenteville löytyy täältä otsikon Professorin työnkuva alta.
 • Ohjeellinen työajan jakautuminen lehtorien urapolulla työskenteleville löytyy täältä otsikon Lehtorien työnkuva alta.
 • Muiden akateemisten tehtävien osalta työajan jakautuminen on ohjeistettu Muut akateemiset tehtävät -ohjesäännössä.
  • Tutkijatohtoreiden työajasta suurin osa on varattu tutkimus- ja/tai taiteelliselle työlle. Ohjeellisena sääntönä voi pitää Assistant Professor 1 -tason työajan kohdennusta.
  • Muiden kuin edellä mainittujen akateemisten tehtävien osalta työnkuva määritellään korkeakoulun ja palkkaavan yksikön strategisia tarpeita vastaavaksi. Siihen kuuluu sekä opetusvelvollisuutta että tiedeyhteisössä toimimisen vaatimuksia sopivaksi katsotussa suhteessa. Professor of Practice ja Adjunct Professor -tehtävissä pääpaino on opetuksessa.
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu