Palvelut

My Dialogue akateemisille – tavoitteet ja työsuunnitelma

Työsuunnitelma kuuluu olennaisena osana kokonaistyöaikaan kuuluvan henkilöstön (opetus- ja tutkimushenkilökunta) työn suunnitteluun. Se parantaa työn suunnitelmallisuutta ja resurssien allokointia. Työsuunnitelma tukee tavoitteiden asettamista ja niiden toteutumisen seurantaa: se on konkreettinen työkalu tulevan lukuvuoden tehtävien suunnitteluun ja työajan allokointiin. Tällä sivulla käydään läpi mikä työsuunnitelma on, miksi tehdään ja miten työsuunnitelma tehdään Workday-järjestelmässä.
Job
Working on a computer

Työsuunnitelma antaa kokonaiskuvan tavoitteistasi, tehtävistä ja niihin käytettävästä työajasta

Työsuunnitelma on tärkeä apuväline kokonaistyöaikaan kuuluvan opetus- ja tutkimushenkilöstön työn suunnittelussa. Työsuunnitelmassa sovitaan nimensä mukaisesti siitä, miten ja mihin käytät työaikasi. Yliopistojen työehtosopimus edellyttää, että jokainen kokonaistyöaikaan kuuluva työntekijä laatii työsuunnitelman ennen lukuvuoden alkua.

Työsuunnitelma on tärkeä työväline myös itsesi johtamisessa. Sen avulla voit etukäteen suunnitella mihin työaikasi riittää ja mitkä tavoitteet ja tehtävät eivät mahdu tulevana lukuvuotena työsuunnitelmaasi käytettävissä olevan työajan puitteissa. Kun itse suunnittelet työtäsi aktiivisesti, voit vaikuttaa siihen, että työmääräsi pysyy kohtuullisena ja jaksat työssäsi paremmin. 

Tavoitteet ja työsuunnitelma osana My Dialogue -keskustelua

Työsuunnitelma tehdään vuosittain osana My Dialogue -keskustelua. Työntekijä valmistelee työsuunnitelman etukäteen Workday-järjestelmässä ja se käydään esimiehen kanssa läpi My Dialogue -keskustelussa. Keskustelussa esimies ja työntekijä sopivat yhdessä siitä, mitä tavoitteita ja tehtäviä työntekijälle kuuluu tulevana lukuvuotena. Samalla käydään läpi kokonaistyöajan allokointi: sovittujen tavoitteiden ja työtehtävien suorittamiseen varattava työaika ei saa ylittää työntekijän kokonaistyöaikaa. Lisätietoja kokonaistyöajasta löydät täältä.

Ylläolevasta linkistä pääset My Dialogues -sivulle. Sieltä löydät "My Dialogue -keskustelu" -videon, jolla on yksityiskohtaiset ohjeet My Dialogue -keskustelun käymiseen. Videolla "Kuinka hyödyntää Workdayta" on puolestaan ohjeet siihen, miten käyttää Workdaytä My Dialogues -keskustelussa. Samalla sivulla on myös ”Workday esihenkilöille” -ohjevideo.

Kun suunnittelet tulevan vuoden tavoitteita ja pohdit miten työaikasi tulisi allokoida eri päätehtäville, käytä oheisia kategorioita.

Tehtäväkategoria Tehtäväkategorian sisältö                     Workday-ohje
1a Opetus  

Tehtävät ja tavoitteet, jotka liittyvät:

 • Opetussuunnitelmassa olevan kurssin tai muuten Aalto-yliopistossa toteutettava opetus (ml. tutkinto-opetus ja jatkuva oppiminen)

Kirjoita tavoitteeksi Opetus 

→ Jaa tavoite pienempiin osiin merkitsemällä jokainen kurssi erikseen "Välitavoite"-kohtaan. 

1b Ohjaus 

Tehtävät ja tavoitteet, jotka liittyvät:

 • kandidaatti- ja maisteriopiskelijoiden ohjaamiseen ja valvontaan
 • akateemiseen valvontaan ja ohjaukseen

Kirjoita tavoitteeksi Ohjaus 

→ Jaa tavoite halutessasi pienempiin osiin esim. merkitsemällä ohjattavat opiskelijat ja eri tehtävät  "Välitavoite"-kohtaan. 

1c Muut opettamiseen liittyvät tehtävät 

Tehtävät ja tavoitteet, jotka liittyvät:

 • opetuksen/kurssin valmistelutyöhön
 • oppimisen arviointiin (esim. harjoitustehtävien, opintoprojektien, tenttien arviointi)
 • koulutuksen johtamiseen ja kehittämiseen (koulutusohjelman johtajan ja pääainevastaavan tehtävät, opetukseen liittyvät komitea- ja työryhmäjäsenyydet)
 • opetussuunnitelmatyö (opetuksen suunnittelu ja kehittäminen ml. uuden opetustarjonnan kehittäminen)
 • henkilökohtaiseen kehityymiseen opettajana ja/tai koulutusohjelman johtajana (esim. pedagoginen koulutus)

Kirjoita tavoitteeksi Muut opettamiseen liittyvät tehtävät 

→ Jaa tavoite halutessasi pienempiin osiin esim. merkitsemällä eri tyyppiset tehtäväkokonaisuudet (ks. esimerkki vasemmanpuoleisesta sarakkeesta) "Välitavoite"-kohtaan. 

2 Tieteellinen ja taiteellinen työ 

Tehtävät ja tavoitteet, jotka liittyvät:

 • tutkimukseen ja taiteelliseen työhön.
 • tutkimussuunnitelmien kirjoittamiseen, projektien raportointiin ja muihin vastaaviin tutkimuksellisiin/taiteellisiin tehtäviin. 
 • tohtoriopiskelijoiden ohjaus

Kirjoita tavoitteeksi Tieteellinen ja taiteellinen työ 

→ Jaa tavoite halutessasi pienempiin osiin esim. merkitsemällä eri tyyppiset tehtäväkokonaisuudet  "Välitavoite"-kohtaan. 

3 Muut tehtävät (vaikuttavuus ja palvelu)

Tehtävät ja tavoitteet, jotka liittyvät akateemisiin palvelutehtäviin, kuten:

 • akateemisten julkaisujen review-tehtävät

 • asiantuntijalausunnot

 • Aalto-yliopiston ulkopuolinen opetus, ml. jatkuva oppiminen

 • Aalto-yliopiston sisäiset akateemisen palvelutehtävät, kuten komiteoiden, ohjausryhmien ja platformien jäsenyydet.

 • toimiminen (vara-) laitosjohtajana sekä muut johtamistehtävät   

Kirjoita tavoitteeksi Vaikuttavuus ja palvelu 

→ Jaa tavoite halutessasi pienempiin osiin esim. merkitsemällä eri tyyppiset tehtäväkokonaisuudet (ks. esimerkki vasemmanpuoleisesta sarakkeesta) "Välitavoite"-kohtaan. 

 

 

Työajan allokointi akateemisissa tehtävissä

Pääsääntöisesti akateemisissa tehtävissä toimivien työaika jakautuu opetukseen, tutkimukseen/taiteelliseen toimintaan ja muihin tehtäviin. Työajan jakautuminen eri tehtävien välillä vaihtelee tehtävän mukaan seuraavasti:

 • Ohjeellinen työajan jakautuminen tenure track -urapolulla työskenteville löytyy täältä otsikon Professorin työnkuva alta.
 • Ohjeellinen työajan jakautuminen lehtorien urapolulla työskenteleville löytyy täältä otsikon Lehtorien työnkuva alta.
 • Muiden akateemisten tehtävien osalta työajan jakautuminen on ohjeistettu Muut akateemiset tehtävät -ohjesäännössä.
  • Tutkijatohtoreiden työajasta suurin osa on varattu tutkimus- ja/tai taiteelliselle työlle. Ohjeellisena sääntönä voi pitää Assistant Professor 1 -tason työajan kohdennusta.
  • Muiden kuin edellä mainittujen akateemisten tehtävien osalta työnkuva määritellään korkeakoulun ja palkkaavan yksikön strategisia tarpeita vastaavaksi. Siihen kuuluu sekä opetusvelvollisuutta että tiedeyhteisössä toimimisen vaatimuksia sopivaksi katsotussa suhteessa. Professor of Practice ja Adjunct Professor -tehtävissä pääpaino on opetuksessa.
Harald Herlin

Tenure track -urapolku

Tällä sivulla esitellään Aalto-yliopiston tenure track -urajärjestelmä. Sivu sisältää tietoa urajärjestelmän yleisperiaatteista, urajärjestemän kuvauksen ja tasot, professoreiden työnkuvan ja työajan allokoinnin periaattee sekä virallisen ohjesäännön.

Tenure track
Aalto tenure track evaluation criteria

Tenure track -arviointikriteerit

Professoreiden tenure track -urajärjestelmässä käytettävät arviointikriteerit perustuvat ennakoitavuuden, avoimuuden ja kansainvälisen vertailukelpoisuuden periaatteisiin. Sivulta löytyy arviointikriteerit, potentiaalin arviointi-ohjeet, opetusosaamisen arviointi, opetuksen arviointi, opetuksen arviointimatriisi, opetuksen arviointilautakunta, opetuspportfolio, statement of teaching competence, kielitaitovaatimukset.

Palvelut
Opiskelijalla kynä kädessä

Lehtorien urajärjestelmä

Lehtorien urajärjestelmä on tarkoitettu opetushenkilöstölle. Lehtorit keskittyvät työssään erityisesti opetukseen ja sen kehittämiseen. Lisäksi he osallistuvat tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan. Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmän tavoitteena on edistää opetushenkilökunnan osaamisen kehittymistä, sillä vastuu opetuksen kehittämisestä ja opetuksen johtamisesta kasvaa kokemuksen karttuessa.

Opetus ja oppiminen
People biking in front of Väre and ABloc

Henkilöstöpalveluiden (HR) yhteystiedot

Löydät oman yksikkösi henkilöstöpalveluiden yhteyshenkilön tämän sivun kautta.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu