Palvelut

Kansainvälistyminen ja vaihto-opiskelu – Kemian tekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille monipuolisia mahdollisuuksia lähteä vaihtoon opintojen aikana. Vastaavasti korkeakouluun saapuu vuosittain vaihto-opiskelijoita ulkomaisista partneriyliopistoista. Professori voi myös omalla päätöksellään kutsua harjoittelijan Kemian tekniikan korkeakouluun.

Lähtevät vaihto-opiskelijat

Vaihtoon voi lähteä mm. Erasmus+- (Eurooppa), Nordtek- (Pohjoismaat) ja Magalhaes- (latinalainen-Amerikka) ohjelmien puitteissa. Lisäksi Aalto-yliopistolla on ns. kahdenvälisiä (bilateral) vaihtosopimuksia mm. Aasiassa, Australiassa, Pohjois-Amerikassa ja Venäjällä.  

Partneriyliopistoja on ympäri maailmaa. Opiskelijat voivat hakeutua vaihtoon niin koulun omien vaihtosopimusten puitteissa kuin hyödyntää myös tekniikan alojen yhteisiä sopimuksia. He voivat hakea vaihtoon myös muiden tekniikan koulujen sopimusten kautta esimerkiksi toisen alan sivuaineopintoja suorittamaan. Kohteen valintaan vaikuttaa mm. kohdeyliopiston vaihto-opiskelijoille tarjoamat opinnot sekä opetuskieli.

Kandidaattiohjelman opiskelijat voivat suorittaa vaihdon aikana kansainvälisen sivuainekokonaisuuden, joka tarjoaa joustavan mahdollisuuden sijoittaa vaihdossa suoritetut opinnot Aallon kandidaatintutkintoon.

Vaihtoon haetaan kolme kertaa vuodessa järjestettävien hakuaikojen puitteissa. Tarkemmat tiedot kohteista, hakemisesta ja vaihdon periaatteista löytyvät opiskelijoille suunnatuilta INTO-sivuilta.

Lisätietoja vaihto-opiskeluun liittyen antavat vaihdosta vastaavat suunnittelijat opiskelijapalveluissa ([email protected]).

Saapuvat vaihto-opiskelijat

Vaihto-opiskelijat viipyvät yhden lukukauden tai yhden lukuvuoden ajan. Syksyisin saapuu aina enemmän opiskelijoita kuin kevätlukukaudella. Yhteensä vaihto-opiskelijoita saapuu vuosittain noin 80.

Suurin osa vaihto-opiskelijoista suorittaa kursseja ja muutamat tekevät Final Project- (DI-työhön rinnastettava) tai muun projektityön.

Partneriyliopistoista saapuvat vaihto-opiskelijat hakevat kaksi kertaa vuodessa järjestettävien hakuaikojen puitteissa ja opinto-oikeudet myönnetään virallisten lukukausien mukaisesti.

LES (learning services) avustaa ja neuvoo vaihto-opiskelijoita hakuprosessissa ja mm. auttaa asunnon hankkimiseen liittyvissä asioissa sekä järjestää lukukausien alussa orientaation. Myös monenlaista vapaa-ajan toimintaa on tarjolla AYY:n ja opiskelijajärjestöjen kautta.

Vaihto-opiskelu toimii vastavuoroisesti, joten saapuvat vaihto-opiskelijat osaltaan luovat vaihtomahdollisuuksia myös koulumme omille tutkinto-opiskelijoille.

Ei-partneriyliopistoista saapuvat määräaikaiset opiskelijat, ns. free mover-opiskelijat:

Yksittäisiä opiskelijoita voidaan ottaa vastaa ulkomaisista yliopistoista, joiden kanssa Kemian tekniikan korkeakoululla ei ole voimassa olevaa vaihtosopimusta. Näitä opiskelijoita koskevat erilaiset hakuvaatimukset kuin partneriyliopistoista saapuvia virallisia vaihto-opiskelijoita ja hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Pääsääntöisesti nämä ns. free mover-opiskelijat tekevät Final Project-työn. On tärkeää, että mahdolliset free mover-opiskelijat ottavat ajoissa yhteyttä opiskelijapalveluihin, jotta opinto-oikeuteen liittyvät asiat voidaan hoitaa kuntoon.

Lisätietoja vaihto-opiskeluun liittyen antavat vaihdosta vastaavat suunnittelijat opiskelijapalveluissa ([email protected]).

Toimintaohjeita saapuvia vaihto-opiskelijoita varten:

  • Hakuohjeet saapuville vaihto-opiskelijoille löytyvät Into-sivuilta

Saapuvat harjoittelijat

Professori voi omalla päätöksellään kutsua harjoittelijan, toisin kuin vaihto-opiskelijat joiden tulee noudattaa hakuprosessia.

Harjoittelijan mahdollinen palkka, harjoittelun kesto ja ajankohta voidaan sopia suoraan professorin ja harjoittelijan välillä. On tärkeää huomata, että harjoittelijalla ei ole opinto-oikeutta eikä opiskelijastatusta (eikä näin ollen oikeutta opintoetuihin). Harjoittelijan tulee tehdä ns. visitor agreement, jonka tekemisessä auttaa HR.

Tätä palvelua tarjoaa:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Löysitkö etsimäsi? Ellet, niin otathan meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: