Palvelut

Johdanto tutkimusdatan hallintaan ja avoimeen tieteeseen

Hyvä tutkimusdatan hallinta tuo kilpailuetua ja on laadukkaan tutkimusprosessin oleellinen osa. Aalto-yliopiston strategisena tavoitteena on varmistaa tutkimusdatan löydettävyys ja mahdollistaa sen uudelleenkäyttö. Tavoitteena on myös tutkimusdatan FAIR-ominaisuudet: löydettävyys, saavutettavuus, yhteentoimivuus ja uudelleen käytettävyys.

Tutkimusdatan kerääminen vie paljon aikaa ja rahaa. Siksi datan hallinta kannattaa tehdä huolella. Lisäksi rahoittajat vaativat tutkimusdatan hallintasuunnitelman ennen kuin he rahoittavat projekteja.

Projektin johtavan tutkijan (PI) strategiset päätökset ohjaavat datan julkaisemista, julkaisemisen ajankohtaa sekä laajemminkin datan hallintaa.  PI ottaa päätöksissään huomioon sopimukset, kaupalliset näkökohdat, politiikat ja lait. PI ottaa kantaa data julkaisuarkistoon (repository) sekä koodin ja ohjelmistojen julkaisemiseen. Aalto-yliopiston palveluyksiköt tarjoavat tukea päätöksentekoon.

Lue lisää Aalto-yliopiston tutkimusdatanhallinnan politiikasta (liite alla).

Hyvän tutkimusdatan hallinnan etuja ovat

Benefits of RDM

 

Suositukset

Otathan huomioon nämä asiat suunnitellessasi tutkimusdatasi hallintaa

  • Varmista datasi projektin aikana ja jälkeen.
  • Varmista, että dataan pääsy on turvattu. Parhaiten tämä onnistuu avaamalla tutkimusdatasi ja tallentamalla se tunnettuun data-arkistoon kunnollisen metadatan ja yksilöivän tunnisteen kanssa.
  • Varmista, että datasi noudattaa FAIR-periaatetta eli sen on oltava löydettävää (findable), saavutettavaa (accessible), yhteentoimivaa (interoperable) ja uudelleenkäytettävää (reusable).
  • Pohdi datasi avaamista joko täysin tai ainakin osittain. Monet rahoittajat vaativat ainakin metadatan avaamista.

Tutkimuksen elinkaari datanhallinnan valossa

Tutkimuskysymykset ohjaavat tiedonhakua joko oman datan keräämiseen tai jo kerätyn datan uudelleenkäyttöön. Kansallisista Fairdata-palveluista (Etsin) löytyy metadatat monesta suomalaisesta tutkimusdatasta. Myös kansainväliset tieteenalakohtaiset tai yleiset data-arkistot kannattaa tarkistaa ennen kuin aloitat oman datan keräämisen.

Jo kerättyyn dataan tutustumisen voi aloittaa yleisistä data-arkistoista (esim. Zenodo tai Tietoarkisto). Kannattaa myös tutustua relevanttien julkaisujen dataviittauksiin. Kunnollinen metadata varmistaa yhteensopivuuden ja mahdollistaa aiemmin kerätyn datan yhdistämisen itse keräämääsi tutkimusdataan.

Tallennukseen on tarjolla Aalto-yliopiston ratkaisuja sekä kansallisia ja kansainvälisiä ratkaisuja. Kansallisista ratkaisuista merkittävin on Fairdata-palvelun Ida. Etsi sopivia palveluja  EOSC-palveluportaalista.

Datan hoitamisen tärkeimpiä toimenpiteitä on laatia ymmärrettävä ja kattava kuvaus tutkimusdatasta. FAIR-periaatteet kuvaavat hyvin vaatimuksia. Muistahan huolehtia datan versioinnista, jotta sinä ja muut pysyvät ajan tasalla muutoksista ja päivityksistä dataan.

Data julkaistaan usein osana artikkelia, joko artikkelin liitteenä tai erillisessä data-arkistossa. Valitse aina data-arkisto, joka antaa tutkimusdatalla pysyvän tunnisteen, esim. DOI.

Datasi uudelleenkäyttö edellyttää, että annat luvan eli lisenssin tutkimusdatasi käyttöön.

 

Tutkimusdatan hallinnan ohjeet

Näiden linkkien avulla voit selata tutkimusdatan hallinnan ohjeita.

People talking with each other

Tutkimusdatan hallinta

Tutkimusdatan hyvä hallinta on osa laadukasta tutkimusprosessia ja luo kilpailuetua.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu