Palvelut

Datanhallinnan suunnittelu ja suunnitelman laatiminen

Datanhallintasuunnitelma (DMP) on formaali dokumentti, joka määrittelee, miten tutkimusdataa käsitellään tutkimuksen aikana ja sen jälkeen. DMP identifioi tärkeimmät toimenpiteet, joilla varmistetaan, että data on korkealaatuista ja noudattaa FAIR-periaatteita: on löydettävä, saavutettava, yhteensopiva ja uudelleen käytettävä.
Petrimaljoissa on erivärisiä aineita

Datanhallinnan suunnittelu on keskeinen prosessi tutkimuksen suunnittelussa.

Yhä useammat rahoittajat edellyttävät tukemiltaan hankkeilta datanhallintasuunnitelmaa. Suomen Akatemia ja Business Finland edellyttävät rahoitushakemuksen osana datanhallintasuunnitelmaa. Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelmassa datanhallintasuunnitelma on toimitettava kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Johtava tutkija vastaa datanhallintaan liittyvien päätösten tekemisestä ja avoimesta pääsystä tutkimusdataan.

Datanhallinnan suunnittelu projektillesi on hyvä idea silloinkin, kun se ei ole pakollista tai et aio jakaa tutkimusdataasi!

DMP toimii parhaiten “elävänä dokumenttina” – ideaalitilanteessa se luodaan ennen projektin alkua ja suunnitelmaa päivitetään projektin aikana. Datanhallinnan suunnittelu ei siksi sijoitu vain yhteen ajankohtaan, vaan on prosessi. DMP on dokumentti, johon turvaudutaan projektin eri vaiheissa – seuraa ja päivitä suunnitelmaa projektin aikana ja projektin päättyessä

Tavallisesti datanhallintasuunnitelmassa käsitellään seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Miten hankkeessa aiotaan kerätä dataa ja käyttää olemassa olevaa dataa
 • Sovellettavat menetelmät ja standardit
 • Miten data valitaan ja miten sitä säilytetään
 • Hankkeessa käytettävän tai tuotettavan datan omistus- ja käyttöoikeudet
 • Miten tuotettava data on avoinna muiden tutkijoiden käytettäviksi hankkeen aikana ja sen päättämisen jälkeen
 • Tutkimusetiikka ja tietosuoja
 • Datanhallinnan kustannukset

Tutkimuksen kohteina olevien ihmisten tietoon perustuva suostumus on olennainen osa datanhallintaa. Henkilötietojen asianmukaisen anonymisoinnin avulla voidaan antaa saataville muutoin luottamuksellista tutkimusdataa. Muista laatia kuvaus henkilötietojen rekisteröinnistä. Henkilötietojen käsittelystä on lisätietoa osiossa Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa

DMPTuuli logo

DMPTuuli: työkalu datanhallinnan suunnitteluun

DMPTuuli on verkkopohjainen datanhallinnan suunnittelutyökalu, joka auttaa tutkijoita laatimaan datanhallintasuunnitelmia, jotka täyttävät mahdollisten rahoittajien vaatimukset Suomen tutkimusympäristössä.

DMPTuuli tarjoaa kotimaisten rahoittajien malleja ja ohjeita (Suomen Akatemia, Business Finland, Suomen kulttuurirahasto, Suomen valtio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) sekä joidenkin kansainvälisten rahoittajien malleja (Horizon 2020, Wellcome Trust). Rahoittajasidonnaisten mallien ja ohjeiden lisäksi jotkut organisaatiot ovat lisänneet omia ohjeitaan palveluun.

 

Datanhallintasuunnitelman laatiminen

Suosittelemme DMPTuulin käyttämistä datanhallinnassa. Voit myös käyttää hyväksesi tarkistuslistoja, malleja ja ohjeita ja kirjoittaa suunnitelman millä tahansa tekstinkäsittelyohjelmalla.

 

Tarvitsetko apua aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen? 

Ota yhteyttä aineistonhallinnan tukiverkostoon osoitteessa [email protected], autamme aineitonhallintasuunnitelman tekemisessä hakemustasi tai tutkimusprojektiasi varten.

Suositukset

 • Datan on noudatettava FAIR-periaatetta eli sen on oltava löydettävää (findable), saavutettavaa (accessible), yhteentoimivaa (interoperable) ja uudelleenkäytettävää (reusable).
 • Pyydä rahoittajaltasi ohjeita/pohjia ja/tai käytä DMPTuulin pohjaa.
 • Valitse data-arkisto ja hyödynnä sen ohjeita metadatalle, tiedostomuodoille ja lisensseille, joita kyseistä arkistoa varten tarvitaan. Jotkin arkistot, esimerkiksi FSD, tarjoavat palveluja ja henkilökohtaista ohjausta, ja niihin kannattaa ottaa yhteyttä suunnitteluvaiheessa.
 • Kun haet rahoitusta, ota yhteyttä Aallon tutkimuspalveluihin.

 

Resurssit

Tutkimusdatan hallinnan ohjeet

Näillä linkeillä voit selata tutkimusdatan hallinnan ohjeita. 

People talking with each other

Tutkimusdatan hallinta ja avoin tiede

Tutkimusdatan hyvä hallinta on osa laadukasta tutkimusprosessia ja luo kilpailuetua. Sivu kokoaa Aalto-yliopiston tuen, palvelut ja ohjeet tutkimusdatan hallintaan.

Palvelut
Academy of Finland logo

Suomen Akatemian aineistonhallintasuunnitelmat

Tämä sivu sisältää tietoa Suomen Akatemian aineistonhallintasuunnitelmiin (Data Management Plan, DMP) liittyvästä prosessista Akatemian rahoituksen saaneille hakijoille.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu