Palvelut

Arkkitehtuuriperiaatteet

Arkkitehtuuriperiaatteet ovat suuntaviivoja, jotka ohjaavat valintoja ja toteutusta eli antavat perustan päätöksenteolle. Arkkitehtuuriperiaatteita käytetään muuttamaan valitut vaihtoehdot perusideoiksi, standardeiksi ja ohjeiksi yliopiston järjestelmien rakentamisen, toiminnan ja kehityksen yksinkertaistamiseksi ja organisoimiseksi.

Yhteenveto arkkitehtuuriperiaatteista

Aalto-yliopisto tunnistaa yliopiston tieto-omaisuuden arvon ja pyrkii hallitsemaan sitä sen mukaisesti. Tätä varten yliopisto on luonut ydinperiatteet sovellusten, palveluiden ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöä ohjaaville kokonaisarkkitehtuurille ja ratkaisuarkkitehtuurille.

Kokonaisarkkitehtuurin perusperiaatteita ovat yleiskäyttöiset sovellukset, perustoiminnallisuus web-selaimen kautta, modulaarinen suunnittelu, avoimien standardien käyttö sekä sekä tiedon saavutettavuus ja suojaus. Yleiset periaatteet korostavat helppokäyttöisyyttä, yhteentoimivuutta, ratkaisujen jatkuuvuden varmistamista, toiminnallisiin vaatimuksiin perustuvia muutoksia ja tieto-omaisuuden hallintaa.

Ratkaisuarkkitehtuurin keskeisiä periaatteita ovat yliopiston tietorakenteiden ja prosessien kanssa yhteensopivien ratkaisujen kehittäminen, tietoturvan priosrisointi, paikkariippumattomien IT-järjestelmien yhteentoimivuus, integroinnin suunnittelu sekä uudelleenkäytettävät yhteiset palvelut.

Lisäksi Aallon IT-palvelut tarjotaan paikasta riippumattomasti, ne eivät vaadi erityistä IT-osaamista ja niitä hallitaan läpinäkyvästi palvelun käytöstä erillään. Palvelun käyttäjille tiedotetaan palveluista ja niihin liittyvistä ehdoista sekä suositaan valmiiden ratkaisujen hankkimista omman kehittämisen sijaan.

Yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien Aalto-yliopiston hankkimien tai kehittämien IT-sovellusten, palveluiden tai järjestelmien tulee olla näiden periaatteiden mukaisia. Poikkeukset näistä periaatteista on arvioitava ja perusteltava yliopiston erityistarpeiden perusteella. Tämän politiikan tavoitteena on edistää Aalto-yliopiston It-infrastruktuurin, -sovellusten ja -palveluiden läpinäkyvyyttä, helppokäyttöisyyttä, yhteentoimivuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä sekä mahdollistaa palvelujen tehokas tuottaminen yliopistoyhteisölle.

Pääperiaatteet

Yleiset periaatteet

Tietoperiaatteet

Sovellusperiaatteet

Teknologiaperiaatteet

Palveluiden tarjoamisen periaatteet

Ratkaisuarkkitehtuurin periaatteet

Tätä palvelua tarjoaa:

IT-palvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: