Palvelut

Akateeminen vierailija

Akateemisten vierailijoiden kutsumisella ja tutkimukseen tai taiteen harjoittamiseen liittyvien mahdollisuuksien tarjoamisella on pitkät perinteet yliopistomaailmassa. Olemme Aalto-yliopistossa ylpeitä Aallon kansainvälisestä ulottuvuudesta ja toivotamme tervetulleiksi vierailevat tutkijat ja taiteen tekijät. Meidän on kuitenkin huomioitava myös akateemisissa vierailuissa vientivalvontaa ja pakotteita koskevat rajoitukset.
Campus tour in front of Dipoli

Akateemisen vierailijan määritelmä

Akateeminen vierailija on tyypillisesti toisessa yliopistossa tai organisaatiossa työskentelevä tai opiskeleva henkilö, jolle Aalto tarjoaa kulkuoikeuden yliopiston tiloihin ja/tai esim. tutkimuslaitteiden, tutkimustietokantojen tai -datan käyttömahdollisuuden omaan tutkimukseensa tai taiteen luomiseensa.

Akateeminen vierailija ei voi osallistua ulkopuolisen rahoituksen hankkeisiin eikä kaupallisiin hankkeisiin (kuten tilaustutkimuksiin).

Vierailijasopimus

Akateeminen vierailu sovitaan aina määräajaksi. Vierailija ei ole työsuhteessa Aaltoon, minkä takia hänen asemansa poikkeaa merkittävästi Aallon työntekijästä. Vierailija ei ole myöskään Aallossa tutkintoa suorittava opiskelija. Tämän vuoksi on tärkeää, että Aallon ja Aalto-yhteisön jäseneksi tulevan vierailijan oikeudet, vastuut ja velvoitteet on sovittu selkeästi vierailijasopimuksessa. Myös vierailijan käyttöön tulevat laitteet, tarvikkeet, palvelut, työtilat yms. täytyy yksilöidä. Akateemisen vierailijan kanssa tulee tehdä Aallossa noudatettavan mallin mukainen kirjallinen vierailijasopimus vierailuista ennen kuin vierailija voi alkaa käyttää Aallon tiloja, järjestelmiä, laitteita ja välineitä. Vierailijan kanssa voidaan tehdä vierailijasopimus vasta sen jälkeen, kun vierailija on hyväksytty Aaltoon vierailijaksi Aallossa noudatettavan vierailijaprosessin mukaisesti.

Aallolla ei ole työnjohto-oikeutta vierailijaan, eikä vierailijalla ole työntekijän oikeuksia. Älä siis käytä vierailijasopimusta työsopimuksen korvikkeena. 

Vierailijaprosessi

Mikäli olet harkitsemassa akateemisen vierailijan kutsumista, ota aina ensin yhteyttä koulusi tai laitoksesi HR-henkilöön. Häneltä saat ohjeet ja apua vierailijaprosessiin. Näin voimme varmistaa, että vientivalvontaa ja pakotteita koskevasta sääntelystä huolehditaan asianmukaisesti. 

HUOM! 

Akateemisten vierailijoiden pakotetarkastuksissa (prosessivaihe STEP 2) pidetään kesätauko 1.7.–2.8.2024. Tauon aikana tapauksia ei käsitellä lainkaan.  

Lakiapu vierailijasopimukseen liittyen:

Suvi Huotari

Legal Counsel

Lakiapu vientivalvontaan ja pakotetarkastuksiin liittyen:

Sampo Kukkonen

Compliance Officer and Legal Counsel
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: