Palvelut

A! Peda Intro (5 op)

A! Peda Intro -kurssilla tutustut siihen, mitä on oppiminen ja mikä on opettajan rooli opiskelijan oppimisprosessissa. Kurssin aikana käsitellään erilaisia teemoja oppimiseen ja opetuksen järjestämiseen liittyen. Näitä ovat oppiminen- ja opetussuunnitelmatyö yliopistossa, vuorovaikutuksen rooli oppimisprosessissa sekä osallistujien valitsemat vertaisryhmäkohtaiset teemat. 
Three Aalto University students lean over a table looking at a laptop screen.
A! Peda

A! Peda Intron käyneiden kommentteja kurssista:

"Positiivista! Tämä oli minulle selkeästi hyödyllinen kurssi. Toivottavasti se näkyy opetuksessani jatkossa ja on siten hyödyllinen   myös opiskelijoille."

"Pedagogiaan perehtyminen kannattaa. Opetuksen suunnittelu hyvin on tärkeää. Aallossa on todella paljon erilaisia käytänteitä ja tapoja.

"Parasta kurssilla oli kollegojen tapaaminen eri laitoksilta ja korkeakouluista. Käytännön vinkit ja annettu teoria. Oman osaamisen vahvistuminen." 

"Hei! Pedagogiikallahan voi ihan oikeasti olla merkitystä myös minun työni kannalta. Miksi en ole tähän aikaisemmin kiinnittänyt huomiota?"

Mikä on A! Peda Intro -kurssi?

A! Peda Intro -kurssilla tutustut siihen, mitä on oppiminen ja mikä on opettajan rooli opiskelijan oppimisprosessissa. Kurssin aikana käsitellään erilaisia teemoja oppimiseen ja opetuksen järjestämiseen liittyen. Näitä ovat oppiminen- ja opetussuunnitelmatyö yliopistossa, vuorovaikutuksen rooli oppimisprosessissa sekä osallistujien valitsemat vertaisryhmäkohtaiset teemat. 

Kurssi koostuu viidestä lähiopetuspäivästä, joihin osallistuminen on vuorovaikutukseen perustuvien opetusmenetelmien vuoksi pakollista. Lähipäivien lisäksi kurssin osallistujat tapaavat vähintään kahdesti vertaisryhmissä, jossa he syventyvät johonkin heitä kiinnostavaan aihealueeseen. 

Lähiopetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä, joissa osallistujien aktiivisella vuorovaikutuksella on keskeinen rooli. Jokainen osallistuja pitää kurssin aikana henkilökohtaisen ohjatun opetusharjoittelun, josta hän saa sekä kirjallista että suullista palautetta pienryhmässä.

Kurssin suorittaminen on esitietovaatimuksena Aalto-yliopiston pedagoginen koulutus I (25 op) muille ydinkursseille.

Mitkä ovat kurssin osaamistavoitteet?

Kurssin käytyään osallistuja:

  1. osaa tunnistaa oppimiseen vaikuttavia tekijöitä
  2. osaa tunnistaa opetuksen suunnittelun vaiheita ja on harjoitellut opetuksen toteuttamista ohjatusti
  3. on laajentanut opettajaverkostojaan Aalto-yliopistossa ja saanut kokemusta monitieteisen opettajaryhmän jäsenenä toimimisesta
  4. tunnistaa vahvuuksiaan opettajana
  5. ymmärtää roolinsa opettajana osana opiskelijan oppimisprosessia.
     

Kuka voi osallistua?

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti Aalto-yliopiston opetustehtävissä toimiville henkilöille, joilla ei ole aikaisempia pedagogisia opintoja. Kurssille voi osallistua matalalla kynnyksellä, sitoutumista pidempiin koulutusohjelmiin ei tarvita. Tärkeää on kiinnostus aihepiiriä kohtaan. Kurssin toimintatavat edellyttävät lähiopetukseen osallistumista ja itsenäistä sekä ryhmässä työskentelyä lähipäivien välillä.

Urajärjestelmiin (Tenure Track ja Lecture Track) valituilla on ensisijainen oikeus päästä haluamalleen kurssille. Post doc tutkijat ja jatko-opiskelijat ovat tervetulleita ilmoittautumaan. Opetusvelvollisuuksia omaavat hakijat priorisoidaan, joten täytä ilmoittautumislomake huolellisesti.

Muissa tapauksissa ja jos tilaa jää, hakijat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä.

A!Peda Intro kurssi korvaa aiemmin tarjotun kurssin O3 (TKKn tajoama pedakurssi). Voit sisällyttää joko A! Peda Intron tai O3 kurssin 25 opintopisteen kokonaisuuteen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumistiedot ovat koulutuksen Aalto.fi-tapahtumasivulla, pääsivumme osiossa Tulevien koulutuksien kuvaukset ja ilmoittautumistiedot.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: