Haku International Business -kandidaattiohjelmaan, kauppatieteiden kandidaatti (Mikkeli) ja kauppatieteiden maisteri (Otaniemi) (3 v + 2 v)

Haku englanninkieliseen International Business -kandidaattiohjelmaan järjestetään 9.-23.1.2019. Hakijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa (Mikkelin kampus) ja maisterin tutkintoa (Otaniemen kampus).
Admissions_Bachelor's Program in International Business_Aalto_University.jpg

Valintojen aikataulu

Haku International Business -kandidaattiohjelmaan järjestetään kerran vuodessa korkeakoulujen kevään yhteishaussa. Vuoden 2019 haku on päättynyt. Vuoden 2020 hakutiedot julkaistaan lokakuun loppuun mennessä. Vuoden 2020 opiskelijavalinnassa käytettävät pisteytystaulukot on julkaistu täällä.

 

Valintojen aikataulu 2019

Valintaryhmät I, II ja III

9.1.2018  klo 8.00

Kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika alkaa

23.1.2019 klo 15.00

Kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika päättyy

30.1.2019 klo 15.00

Maksuvelvollisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (kaikki hakijat)

30.1.2019 klo 15.00

Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (ennen kevättä 2019 valmistuneet sekä keväällä 2019 valmistuvan ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevat)

10.4.2019 klo 15.00                                        

Hakukelpoisuuden ja alustavat arvosanat osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (keväällä 2019 valmistuvan IB-, EB- tai RP-/DIA -tutkinnon perusteella hakevat)

16.4.2019 klo 15.00

Valintaryhmän III hakijoiden viralliset SAT-testitulokset toimitettava viimeistään (maaliskuun 2019 testistä)

6.6.2019 klo 15.00

Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet (keväällä 2019 valmistuvan ammatillisen tutkinnon perusteella hakevat) sekä RP-/DIA -tutkinnon lopulliset arvosanat toimitettava viimeistään

11.6.2019 klo 15.00  

Valintaryhmän II hakijoiden viralliset SAT-testitulokset toimitettava viimeistään (toukokuun 2019 testistä)

28.6.2019

Yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään

8.7.2019 klo 15.00

Opiskelupaikka vastaanotettava viimeistään (28.6. mennessä hyväksytyt)

12.7.2019 klo 15.00

Lopullinen tutkintotodistus tai tieto lopullisista arvosanoista toimitettava viimeistään (keväällä 2019 valmistuvan IB- tai EB-tutkinnon tai ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevat)

31.7.2019 klo 15.00           

Hyväksyminen varasijoilta päättyy

 

Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevien valinta

20.3.2019 klo 8.00              

Kevään yhteishaun toinen hakuaika alkaa

3.4.2019 klo 15.00

Kevään yhteishaun toinen hakuaika päättyy

11.06.2019 klo 15.00                          

Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevien opintojen tulee olla opintosuoritusrekisterissä viimeistään

28.6.2019

Yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään

8.7.2019 klo 15.00

Opiskelupaikka vastaanotettava viimeistään (28.6. mennessä hyväksytyt)

31.7.2019 klo 15.00

Hyväksyminen varasijoilta päättyy

 

Siirtohaku

2.5.2019 klo 8.00                                         

Siirtohaku alkaa

16.5.2019 klo 15.00

Siirtohaku päättyy. Vaaditut liitteet toimitettava viimeistään

28.6.2019

Tulokset julkaistaan viimeistään

30.06.2019 klo 15.00

Siirtohaussa hakevien opintojen tulee olla opintosuoritusrekisterissä viimeistään

8.7.2019 klo 15.00

Opiskelupaikka vastaanotettava viimeistään (28.6. mennessä hyväksytyt)

12.7.2019 klo 15.00

Lopullinen opintosuoritusote toimitettava viimeistään

31.7.2019 klo 15.00

Hyväksyminen varasijoilta päättyy

Päivitetty 21.11.2019 

Kuka voi hakea?

Yleinen hakukelpoisuus:

Olet hakukelpoinen, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä jonkin seuraavista tutkinnoista:

  • Suomalainen ylioppilastutkinto
  • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
  • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
  • Reifeprüfung/DIA -tutkinto (RP/DIA) Suomessa
  • Ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
  • Advanced International Certificate of Education –tutkinto (AICE) Suomessa

Huom. Otathan huomioon, että mikä tahansa ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto ei ole International Baccalaureate -tutkinto (IB) ja mikä tahansa Euroopassa suoritettu ylioppilastutkinto ei ole European Baccalaureate -tutkinto (EB). IB- ja EB -tutkinnon pystyy suorittamaan vain kouluissa, jotka toteuttavat International Baccalaureate- tai European Baccalaureate -ohjelmia. Lisätietoja molemmista ohjelmista löytyy sivuilta www.ibo.org (IB) ja www.eursc.org (EB).

Hakija, jolla on oikeus pelkästään kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, ei voi hakea tässä kuvatuissa valinnoissa. Lisäksi hakija, jolla on oikeus suorittaa sekä kandidaatin että maisterin tutkinnot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, ei voi hakea siihen kandidaattiohjelmaan, johon hänellä jo on opinto-oikeus.

Hakukohteet ja aloituspaikat

Miten haen?

Englanninkielisiin kandidaattiopintoihin haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen kevään yhteishaussa. Aalto-yliopiston kandidaattiopintoihin ei ole mahdollista hakea syksyn yhteishaussa.

Kaikissa hauissa käytät valtakunnallista Opintopolku-palvelua. Löydät Opintopolusta myös koko Aalto-yliopiston koulutustarjonnan.

Opintopolku (opintopolku.fi)

Valintamenettely

Haku kandidaattiohjelmaan tapahtuu valintaryhmissä I-III korkeakoulujen valtakunnallisen yhteishaun vieraskielisten ohjelmien hakuajan aikana osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika alkaa 9.1.2019 ja päättyy 23.1.2019 klo 15.00 (ks. erikseen Vaadittavat liitteet). Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella hakeville hakuaika on 20.3.-3.4.2019 ja siirtohakuna hakeville 2.-16.5.2019. Löydät tarkemmat tiedot koulutusohjelmasta Opintopolusta hakusanoilla ”Aalto University Mikkeli”. Huomioithan, että lähetettyjen hakemusten ja vaadittavien liitteiden tulee olla perillä mainittuun ajankohtaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Lisätietoa hakujärjestelmästä sekä hakulomake (hakuaikana) löytyvät täältä: www.opintopolku.fi.

Valinta Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelmaan suoritetaan eri valintaryhmissä perustuen

o   Ylioppilastutkinnon (valintaryhmä I) arvosanojen perusteella annettaviin pisteisiin

-          Suomalainen ylioppilastutkinto

-          International Baccalaureate -tutkinto

-          European Baccalaureate -tutkinto tai

-          Suomessa suoritettu Reifeprüfung/DIA -tutkinto

o   SAT-testin perusteella (valintaryhmät II & III)

o   Avoimen yliopiston opintojen perusteella (yhteishaku) tai

o   Siirtohakuna (erillishaku)

Hakija voi halutessaan hakea kaikissa niissä valintaryhmissä, joissa hän on hakukelpoinen. Hakija, joka täyttää molempien valintaryhmien I ja II vähimmäisvaatimukset, voi tulla huomioiduksi kummassakin ryhmässä. Hakijan ei tarvitse itse valita kummassa valintaryhmässä hakee, vaan kaikki hakijat huomioidaan automaattisesti molemmissa valintaryhmissä.

Kaikkien hakijoiden tulee lukea huolellisesti hakulomakkeen täyttöohjeet. Kaikissa epäselvyyksissä hakijan tulee ottaa yhteys Aalto-yliopiston hakijapalveluihin: [email protected].

Tietoa SAT-testistä

SAT-testi on yhdysvaltalaisten yliopistojen ja oppilaitosten perustaman organisaation ylläpitämä testi, joka on kehitetty opiskelijavalintaa varten. SAT-testi on kriittistä lukutaitoa, matemaattisia taitoja sekä kirjoitustaitoa mittaava yleinen tasotesti, jonka avulla arvioidaan opiskelijan kykyä menestyä yliopisto-opinnoissa. Testi on englanninkielinen ja se on mahdollista suorittaa eri puolilla maailmaa.

SAT-testien tulokset tulee toimittaa Aalto-yliopistoon suoraan testin järjestäjältä. Testin ilmoittautumislomakkeeseen tulee merkitä Aalto-yliopiston raportointikoodi 1700. Testissä jo olleiden tulee tilata testiraportti erikseen testin järjestäjältä toimitettavaksi Aalto-yliopistoon raportointikoodilla 1700.

Kevään 2019 valinnassa hakevien tulee suorittaa vaaditut SAT-testit valintaryhmien (II&III) aikarajojen puitteissa.

Valinnassa otetaan huomioon vain 1.1.2017 tai sen jälkeen tehdyt SAT-testit. Jos olet suorittanut SAT-testin useamman kuin yhden kerran, huomioidaan valinnassa vain se testi, jonka kokonaistulos (yhteenlaskettu Evidence-Based Reading and Writing- ja Mathematics –osioiden tulos) on korkein. SAT-testin osioista tulee saada yhteensä vähintään 1200 pistettä.

Huomaathan, että kevään SAT-testit ovat todella suosittuja ja niihin kannattaa ilmoittautua mahdollisimman ajoissa. Aalto-yliopisto ei vastaa SAT-testien järjestämisestä eikä vastaa testejä koskeviin tiedusteluihin. Hakulomakkeen täyttäminen Opintopolussa ei ilmoita hakijaa SAT-testiin automaattisesti.

Lisätietoja SAT-testien suorittamisesta Suomessa löydät Suomi-Amerikka yhdistysten liiton sivuilta osoitteesta https://samsuomi.fi/sat-ja-sat-subject/.

Lisätietoja SAT-testistä löydät testinjärjestäjän sivuilta osoitteesta http://www.collegeboard.org/

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Sinun tulee toimittaa vaaditut liitteet seuraaviin määräaikoihin mennessä. Toimitettavat liitteet määräytyvät valintaryhmän mukaan, joten on tärkeää valita valintaryhmä oikein. Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon. Jos tutkintotodistus on jollakin muulla kuin suomen tai englannin kielellä, hakijan tulee liittää mukaan myös suomen- tai englanninkielinen käännös tutkintotodistuksestaan.

Huom! Kaikkien hakijoiden tulee liittää hakemukseen kopio passista tai virallisesta henkilöllisyystodistuksesta, josta käy ilmi hakijan kansallisuus sekä mahdolliset lukuvuosimaksuista vapauttavat dokumentit 30.1.2019 klo 15.00 mennessä. Huom! Jos olet Suomen kansalainen, sinun ei tarvitse toimittaa kopiota passista tai henkilöllisyystodistuksesta.

Lisää tietoa lukuvuosimaksuista.

Hakemuksen liitteet ladataan Opintopolun sähköiselle hakulomakkeelle, mieluiten PDF-tiedostoina. Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi siitä vahvistusviestin. Pääset muokkaamaan hakemustasi ja lataamaan liitteitä Oma Opintopolku-palvelussa. Jos et voi käyttää Oma Opintopolku-palvelua, pääset muokkaamaan hakemustasi ja liitteitäsi sähköpostiisi lähetetyssä vahvistusviestissä olevan linkin kautta. Voit muokata hakemuksesi tietoja vain hakuaikana. Hakuajan päättymisen jälkeen voit muokata tai ladata liitteitä hakemukselle liitekohtaiseen määräaikaan saakka. Liitteiden tallennuksen määräajat näet aina hakulomakkeella kultakin liitepyynnöltä.

Ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen (opintopolku.fi)

Kielitaitovaatimukset

Koska Mikkelin International Business -kandidaattiohjelman opetus tapahtuu kokonaan englannin kielellä ja on hyvin intensiivistä, opiskelijoilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Lukuvuosimaksut

Suomessa on otettu käyttöön lukuvuosimaksut muille kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisille. Lukuvuosimaksut koskevat englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta.

 

Valinnan tulokset

Seuraavassa taulukossa on esitetty Mikkelin yksikön vuoden 2018 opiskelijavalinnan minimipisterajat valintaryhmittäin sisältäen myös varasijalta hyväksytyt.

 

Minimi                  

 

Valintaryhmä I                    

28.24

Yhteispisteet

Valintaryhmä II

1320

SAT-testin yhteispisteet

Valintaryhmä III

1130

SAT-testin yhteispisteet

 

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksen hakijapalvelut

Puh:+358(0)50 4389837   

Sähköposti: [email protected]

 

International Business -kandidaattiohjelman WhatsApp -palvelu

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen ohjelmaan hakemiseen tai ohjelmassa opiskeluun, voit ottaa meihin yhteyttä myös Whatssapin kautta.

Lisää tietoa International Business -kandidaattiohjelman WhatsApp -palvelusta löydät täältä.

 

FAQ

Olemme koonneet myös yhteen useimmin kysytyt kysymykset, joihin löydät vastaukset täältä sivulta Bachelor's Program in International Busines FAQ.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu