Opiskelu Aallossa

Haku International Business -kandidaattiohjelmaan, kauppatieteiden kandidaatti (Mikkeli) ja kauppatieteiden maisteri (Otaniemi) (3 v + 2 v)

International Business -kandidaattiohjelmaan haetaan korkeakoulujen kevään 2021 ensimmäisen yhteishaun hakuaikana 7. - 20.1.2021 (valintaryhmät I-III). Hakijat valitaan suorittamaan sekä alempaa että ylempää kauppatieteellistä korkeakoulututkintoa (kauppatieteiden kandidaatti/kauppatieteiden maisteri) siten, että opiskelija suorittaa International Business -kandidaattiohjelmassa KTK-tutkinnon (Bachelor of Science in Economics and Business Administration) ja Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmassa KTM-tutkinnon (Master of Science in Economics and Business Administration).
BScBA students at Mikkeli Campus

Valintojen aikataulu 2021

Haku Aalto-yliopiston Bachelor’s Programme in International Business kandidaattiohjelmaan järjestetään kerran vuodessa. Haku International Business -kandidaattiohjelmaan tapahtuu valintaryhmissä I-III korkeakoulujen kevään 2021 ensimmäisen yhteishaun hakuaikana (7.1. - 20.1.2021) osoitteessa www.opintopolku.fi. Poikkeuksena tästä on avoimen yliopiston väylä, jossa haetaan Aalto-yliopiston kauppatieteiden alan erillishaussa, jonka hakuaika noudattaa kevään 2021 toisen yhteishaun hakuaikaa (17.3. - 31.3.2021) ja siirtohaku, jossa haetaan korkeakoulujen kevään 2021 siirtohaussa (3.5. - 17.5.2021).

Kuka voi hakea?

Kaikkien hakijoiden tulee täyttää yleisen korkeakoulukelpoisuuden ehdot. Olet hakukelpoinen, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate –tutkinto (IB)
 • European Baccalaureate –tutkinto (EB)
 • Deutsches Internationales Abitur (DIA)-tutkinto tai
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP) Suomessa
 • Ulkomainen tutkinto, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
   

Tämän lisäksi hakukelpoisia ovat myös hakijat

 • joille on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa
 • joilla on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatintutkintoa vastaava tutkinto

Otathan huomioon, että mikä tahansa ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto ei ole International Baccalaureate -tutkinto (IB) ja mikä tahansa Euroopassa suoritettu ylioppilastutkinto ei ole European Baccalaureate -tutkinto (EB). IB- ja EB -tutkinnon pystyy suorittamaan vain kouluissa, jotka toteuttavat International Baccalaureate- tai European Baccalaureate -ohjelmia. Lisätietoja molemmista ohjelmista löytyy sivuilta www.ibo.org (IB) ja www.eursc.org (EB).

Valintaryhmä I: Jotta hakija voi tulla valituksi, tulee hänen täyttää kynnysehto: matematiikka (pitkä tai lyhyt) suoritettu ylioppilaskokeessa hyväksytysti. Kynnysehto koskee myös IB-, EB- ja RP/DIA -tutkinnon suorittaneita.

Valintaryhmät II & III: SAT-testi on tullut tehdä 1.1.2019 tai sen jälkeen. Jotta hakija voi tulla valituksi, hänen tulee saada SAT-testin Evidence-Based Reading and Writing sekä Mathematics -osioista yhteensä vähintään 1200 pistettä.

Hakija, jolla on oikeus pelkästään kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, ei voi hakea tässä kuvatuissa valinnoissa. Lisäksi hakija, jolla on oikeus suorittaa sekä kandidaatin että maisterin tutkinnot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, ei voi hakea siihen kandidaattiohjelmaan, johon hänellä jo on opinto-oikeus. Tutkinto-opiskelijalla voi olla kerrallaan voimassa vain yksi kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtava alemman ja ylemmän tai pelkän ylemmän perustutkinnon opinto-oikeus Kauppakorkeakoulussa. Jos hakija, jolla on jo oikeus suorittaa sekä kandidaatin että maisterin tutkinnot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, tulee hyväksytyksi, päätetään aikaisempi opinto-oikeus, kun uusi opinto-oikeus astuu voimaan.

Hakemista useassa eri näissä valintaperusteissa kuvatuissa valintaryhmissä ei ole rajoitettu. Hakija voi halutessaan hakea kaikissa niissä valintaryhmissä, joissa hän on hakukelpoinen. Kaikissa valinnoissa opiskelupaikkaa haetaan Opintopolku-palvelun hakulomakkeella.

Hakukohteet ja aloituspaikat

Miten haen?

Haku Aalto Bachelor’s Programme in International Business kandidaattiohjelmaan järjestetään kerran vuodessa. Aalto-yliopiston International Business -kandidaattiohjelmaan haetaan valtakunnallisessa Opintopolku-palvelussa www.opintopolku.fi. Löydät Opintopolusta myös koko Aalto-yliopiston koulutustarjonnan.

Valintamenettely

Haku International Business -kandidaattiohjelmaan tapahtuu valintaryhmissä I-III korkeakoulujen kevään 2021 ensimmäisen yhteishaun hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika alkaa 7.1.2021 ja päättyy 20.1.2021 klo 15.00 (UTC+2) (ks. erikseen Vaadittavat liitteet). Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella hakeville hakuaika on 17.3. - 31.3.2021 ja siirtohaussa 3.5. - 17.5.2021. Löydät tarkemmat tiedot koulutusohjelmasta Opintopolusta hakusanoilla ”Aalto University Mikkeli”. Huomioithan, että hakemusten ja niiden liitteiden tulee olla perillä annettuihin määräaikoihin mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Lisätietoa hakujärjestelmästä sekä hakulomake (hakuaikana) löytyvät täältä: www.opintopolku.fi.

Huom! Kaikkien hakijoiden tulee lukea huolellisesti hakulomakkeen täyttöohjeet. Kaikissa epäselvyyksissä hakijan tulee ottaa yhteys Aalto-yliopiston hakijapalveluihin: [email protected].

Tietoa SAT-testistä

Hakijat asetetaan valintaryhmissä II ja III paremmuusjärjestykseen SAT-testin Evidence-Based Reading and Writing ja Mathematics -osioista saadun yhteispistemäärän perusteella. Tasapistetilanteessa SAT-testin matematiikan osiosta parhaat pisteet saanut hakija tulee valituksi. Mikäli matemaattisen osion pisteet ovat myös samat, tulevat kaikki samoissa pisteissä olevat valituksi.

SAT-testien tulokset tulee toimittaa Aalto-yliopistoon suoraan testin järjestäjältä. Testin ilmoittautumislomakkeeseen tulee kirjata ao. kohtaan Aalto-yliopiston koodi (1700). Testissä jo olleiden tulee tilata ko. raportti erikseen testin järjestäjältä toimitettavaksi Aalto-yliopistoon.

Kevään 2021 valinnassa hakevien tulee suorittaa vaaditut SAT-testit viimeistään 13.3.2021. Raportin tulee olla Aalto-yliopiston käytettävissä viimeistään 20.4.2021 klo 15.00 (UTC+3) mennessä (tai viimeistään, kun College Board on julkaissut maaliskuun 2021 testipäivän tulokset).

Valinnassa otetaan huomioon vain 1.1.2019 tai sen jälkeen tehdyt SAT-testit. Kevään 2021 valinnassa huomioidaan vain 1.9.2020 jälkeen toimitetut SAT-tulokset. Jos olet toimittanut tuloksesi Aalto-yliopistoon aikaisemmin, tulee sinun tilata tulokset toimitettavaksi uudelleen.

Jos olet suorittanut SAT-testin useamman kuin yhden kerran, huomioidaan valinnassa vain se testi, jonka kokonaistulos (yhteenlaskettu Evidence-Based Reading and Writing- ja Mathematics –osioiden tulos) on korkein.

Huomaathan, että SAT-testit ovat todella suosittuja ja niihin kannattaa ilmoittautua mahdollisimman ajoissa. Aalto-yliopisto ei vastaa SAT-testien järjestämisestä eikä vastaa testejä koskeviin tiedusteluihin.

Lisätietoja SAT-testien suorittamisesta Suomessa löydät Suomi-Amerikka yhdistysten liiton sivuilta osoitteesta https://samsuomi.fi/sat-ja-sat-subject/.

Lisätietoja SAT-testistä löydät testinjärjestäjän sivuilta osoitteesta http://www.collegeboard.org/

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Vaaditut hakemuksen liitteet tulee ladata hakulomakkeelle annettuihin määräaikoihin mennessä. Kaikkien hakijoiden tulee osoittaa hakukelpoisuutensa toimittamalla vaaditut hakukelpoisuuden osoittavat liitteet.

Hakemuksen liitteet ladataan Opintopolun sähköiselle hakulomakkeelle, mieluiten PDF-tiedostoina. Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi siitä vahvistusviestin. Pääset muokkaamaan hakemustasi ja lataamaan liitteitä Oma Opintopolku-palvelussa. Jos et voi käyttää Oma Opintopolku-palvelua, pääset muokkaamaan hakemustasi ja liitteitäsi sähköpostiisi lähetetyssä vahvistusviestissä olevan linkin kautta. Voit muokata hakemuksesi tietoja vain hakuaikana. Hakuajan päättymisen jälkeen voit muokata tai ladata liitteitä hakemukselle liitekohtaiseen määräaikaan saakka. Liitteiden tallennuksen määräajat näet hakulomakkeella liitekohtaisesti sekä alla olevista ohjeista.

Ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen

Kielitaitovaatimukset

International Business -kandidaattiohjelman opetus tapahtuu englannin kielellä, joten opiskelijoilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. Erillistä kielitestitulosta ei vaadita, valintaryhmissä II ja III SAT-testi toimii riittävänä kelitaidon osoituksena.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Suomessa on otettu käyttöön lukuvuosimaksut muille kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisille. Lukuvuosimaksut koskevat englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta.

 

Valinnan tulokset

Valinnan tulokset (valintaryhmät I-III) julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 4.6.2021. Valinnan tuloksen näet kirjautumalla Oma Opintopolku-palveluun. Opetushallitus lähettää lisäksi sähköisen tuloskirjeen kaikille hakijoille. 

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksen hakijapalvelut

Puh:+358(0)50 4389837   

Sähköposti: [email protected]

 

International Business -kandidaattiohjelman WhatsApp -palvelu

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen ohjelmaan hakemiseen tai ohjelmassa opiskeluun, voit ottaa meihin yhteyttä myös WhatsAppin kautta.

Lisää tietoa International Business -kandidaattiohjelman WhatsApp -palvelusta löydät täältä.

 

Useimmin kysytyt kysymykset - FAQ

Olemme koonneet myös yhteen useimmin kysytyt kysymykset, joihin löydät vastaukset täältä sivulta Bachelor's Program in International Busines FAQ.

Hakukohde

Aalto University International Business -kandidaattiohjelma.jpg

International Business -kandidaattiohjelma, Mikkelin kampus

International Business -kandidaattiohjelma (BScBA Program) tarjoaa opiskelijoille laaja-alaista osaamista ja kykyä rakentaa, kehittää ja johtaa yrityksiä kansainvälisellä asenteella. Kansainvälisesti suuntautunut kauppatieteiden kandidaatin tutkinto liiketoiminnan alalta avaa monenlaisia yksityisen ja julkisen sektorin uramahdollisuuksia useilla aloilla ympäri maailman. Jos siis tavoitteenasi on kansainvälinen tulevaisuus - esimerkiksi opiskelu tai työskentely ulkomailla - International Business -kandidaattiohjelma on juuri sinua varten.

Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksella järjestetyn ohjelman aikana liityt globaalisti suuntautuneiden ja kunnianhimoisten suomalaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden muodostamaan tiiviiseen ja kansainväliseen yhteisöön. Suoritettuasi intensiiviset kandidaattiopinnot, joihin sisältyy lukukausi ulkomailla jossakin ohjelman lukuisista huipputason kumppaniyliopistoista eri puolilla maailmaa, saat automaattisesti oikeuden jatkaa opintojasi yhdessä Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen maisteriohjelmista.

Koulutustarjonta
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu