Ohjelmat

Yritysjuridiikan maisteriohjelma

Opetussuunnitelma 2022–2024

Tutkintorakenne

Yhteensä
120
op

*Sis. Opinnäyte 30 op

Koulutusohjelman opinnot 84 op

Koodi: BIZ215
Laajuus: 120 op
Vastuuprofessori: Prof. Petri Kuoppamäki
Ohjelmaryhmä: Kari Hoppu, Petri Kuoppamäki, Sakari Wuolijoki (yritysedustaja), (opiskelijaedustaja).

Tehokkaan ja taloudellisesti kannattavan yritystoiminnan edellytys on oikeudellisten riskien hallitseminen. Vastuu juridisesti oikeasta toiminnasta ja sen valvonnasta siirtyy yhä enemmän yrityksille. Oikeudellisia riskejä hallitsemaan tarvitaan jokapäiväisessä liiketoiminnassa henkilöitä, jotka taloudellisen toiminnan lisäksi ymmärtävät syvällisesti myös oikeudellista sääntelyä.

Yritysjuridiikan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa talouden ammattilaisia, jotka hallitsevat oikeudellisen sääntelyn ja osaavat valvoa, että yritys toimii juridisesti oikealla tavalla. Opetuksessa korostuvat sopimusten laadintaan, kilpailuoikeuteen, digitalisaation tuomaan sääntelyyn, yhtiöihin, arvopaperimarkkinoihin sekä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvät näkökohdat.

Opinnäyte 30 op

Vapaasti valittavat opinnot

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: