Ohjelmat

Laskentatoimen maisteriohjelma

Opinnäyte

Opinnäytetyö ja seminaari maisterin tutkinnossa

Laskentatoimen ohjelmaopintoihin sisältyy pro gradu -tutkielma. Tutkielman tulee osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaa, tutkielman aiheen tuntemusta ja kykyä tieteelliseen viestintään.

Laskentatoimen maisteriohjelman opiskelijat osallistuvat myös tutkielmaseminaariin, joka on suunniteltu auttamaan opiskelijoita valmistautumaan tutkielmatyöhön. Seminaari koostuu tapaamisista, tutkielman tekemisestä, tutkimusaiheen esittelemisestä seminaariryhmälle ja vastaväittäjänä toimimisesta toisen opiskelijan tutkielmalle. Seminaari kestää yleensä koko lukukauden, ja se järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella.

Katso tutkielmaa ja seminaaria koskevat ohjeet tältä sivulta.

Maisterin tutkinnon opinnäytteen tekeminen

Maisterin tutkinnon opinnäyte tehdään oman ohjelmasi ohjeistuksen mukaan. Opinnäytteen tekemistä tukee seminaari, ja työllä on aina nimetty ohjaaja. Sinun täytyy olla läsnä olevana siinä opiskeluoikeudessa, johon teet maisterin tutkinnon opinnäytettä.

Ohjeet maisterin tutkinnon opinnäytteeseen

Kypsyysnäyte

Sinun täytyy kirjoittaa kypsyysnäyte osana opinnäytettäsi sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa. Kypsyysnäytteen tarkoitus on  

  1. osoittaa perehtyneisyys opinnäytteesi aihepiiriin ja  
  2. osoittaa koulusivistyskielen taitosi, jos tarpeellista.  

Kielitaidon osoitat kuitenkin vain yhden kerran, ensimmäisen suorittamasi kypsyysnäytteen yhteydessä.   

Kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa

Maisterin tutkinnon kypsyysnäytteenä toimii opinnäytteesi tiivistelmä.  

Erillistä kypsyysnäytettä ei siis kirjoiteta. Tiivistelmää ei myöskään palauteta erikseen, vaan se palautetaan, arvioidaan ja hyväksytään osana opinnäytettä. Käytä tiivistelmän tekemiseen sitä varten olevaa pohjaa. Löydät pohjan sekä ohjeet opinnäytteen ja kypsyysnäytteen jättämisestä hyväksyttäviksi tältä sivulta kohdasta Ohjeet maisterin tutkinnon opinnäytteeseen. 

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: