Oasis of Radical Wellbeing

Voimaannuttavat tulevaisuudet: Pohdintoja Dr. Otto Scharmerin luennosta

Mihin meidän opiskelijoiden tulisi pyrkiä elämässä? Lue hyvinvointilähettiläs Arttu Pahtan blogikirjoitus Dr. Otto Scharmerin luennosta.
Hyvinvointilähettiläs Arttu Pahta

Rehellisesti sanottuna, en tiennyt kuka Otto Scharmer oli ennen kuin tapahtuma Green Minds, HealthyHearts julkaistiin.Enkä aluksi ollut erityisen innokas kuuntelemaan puolitoista tuntia luentoa pitkän työpäivän jälkeen. Kuitenkin ensimmäisten 30 minuutin jälkeen huomasin istuvani muun yleisön joukossa erittäin keskittyneenä ja ottavani jopa muistiinpanoja, joka ei ole tapaistani. Ehkä juuri siksi kirjoitan tätä blogia nyt.   

Kuka on Otto Scharmer?   

Otto Scharmer on vanhempi yliopiston lehtori Massachusetts Institute of Technologyssa (MIT) sekä merkittävä hahmo johtajuuden ja innovaation alalla. Hänet tunnetaan parhaiten U-teorian kehittäjänä, joka on muutosvoimainen viitekehys, joka pyrkii käsittelemään monimutkaisia haasteita ja edistämään yhteistä luovuutta yhteiskehitysprojekteissa. Scharmerin työn keskeinen fokus on osallistavassa johtajuudessa ja syvemmän kuuntelun, aistimisen ja reflektion mahdollistamisessa, jotta yksilöt ja yhteisöt voisivat saavuttaa korkeimman potentiaalinsa elämässä sekä kestävän tulevaisuuden. En halua keskittyä yksityiskohtiin Scharmerin teorian suhteen, vaan pikemminkin keskittyä siihen, miksi minä, teknologianopiskelija, koin luennon niin ajatuksia herättäväksi. Jos kuitenkin haluat tietää enemmän Scharmerin U-teoriasta, löytyy siitä runsaasti tietoa internetistä ja olen luetellut muutaman lähteen tämän blogin lopussa.  

U-teoria ja Presencing  

Yksi Scharmerin teorian keskeisistä näkökulmista on käsite "presencing", joka pohjautuu englannin kielen sanoihin sensing ja presence (Scharmer, 2023). Ainakin minusta tuntuu, että tätä käsitettä voi soveltaa monilla elämänalueilla. Nykyään on erityisen helppoa olla etäinen, vaikka fyysisesti olisimme läsnä. Presencing:in avulla mielestäni minä ja muut toimijat voisimme saada enemmän tilanteista irti. Lisäksi presencing:illä on erityisen tärkeä rooli, kun puhumme ongelmien ratkaisusta, konfliktien selvittelystä ja muutoksen kohtaamisesta. Lisäksi, kun elämme entistä hektisemmässä ja katastrofaalisemmassa maailmassa, on tärkeää kyetä aistimaan tulevaisuus hetkessä, jotta voimme saavuttaa parhaan mahdollisen tulevaisuuden meille ja tuleville sukupolville.  

Toisaalta tulevaisuus ei ole vain jossain tuolla kaukaisuudessa. Se on henkilökohtainen asia, joka riippuu meistä kaikista sen toteutumiseksi. Nykyään keskustelemme helposti tulevaisuuden riippuvuudesta yksilöistä vain negatiiviseen sävyyn ja maalaamme herkästi uhkakuvia. Entä jos ottaisimme toisenlaisen näkökulman? Entä jos ajattelisimme tulevaisuutta henkilökohtaisena asiana tai kokemuksena ja keskittyisimme siihen, että tulevaisuus riippuu minusta ja meistä sen toteutumiseksi. Vaikutamme kaikki tulevaisuuteen omalla tavallamme, ja suurin osa tulevaisuuden innovaatioista syntyy juuri nyt tai voi olla jonkun tämän tekstiä lukevan henkilön mielessä. Scharmerin mukaan tulevaisuus tarvitsee meitä kaikkia toteutuakseen, ja minusta se on todella tärkeä asia muistaa. On kuitenkin tärkeää keskittyä positiiviseen puoleen sen sijaan, että painotamme kaikkia negatiivisia vaikutuksia, joita voisimme aiheuttaa.  

Pyrkimys menestykseen vai johonkin suurempaan?  

Scharmer päätti luentonsa päiväkirjaharjoitteella. Se oli todella ajatuksia herättävä kokonaisuudessaan, mutta haluan keskittyä erityisesti yhteen kysymyksistä. Kysymyksen voisi muotoilla jotenkin näin: “Ajattele nuorempaa itseäsi esimerkiksi juuri lukiosta valmistumisen jälkeen jne. Henkilöä, jolla on koko tulevaisuus edessään. Mitä tuo henkilö sanoisi sinulle nyt, jos keskustelisitte?” Sanat, jotka kirjoitin vihkooni eivät sopisi kenellekään kerrottavaksi. Joten en aio niitä tässä esitellä, mutta yleinen teema oli pettymys. Nuorempi versioni itsestäni (muistaen, että pidän itseäni edelleen melko nuorena) odotti innokkaasti tulevaisuutta, pyrkien loistamaan ja ylittämään odotukset erityisesti uran, akateemisen menestyksen ja muiden vastaavien teemojen suhteen. Nämä asiat eivät kuitenkaan ole niin tärkeässä asemassa nykyisessä näkemyksessäni tai elämäntavassani, ja uskon, että tämä on yksi syy siihen, miksi ensimmäinen reaktioni oli, että nuorempi minä olisi pettynyt minuun.  

Oman kuplamme ulkopuolelle  

Mitä voisin sanoa voivani ottaa mukaani tästä kokemuksesta ja miksi ehkä sinunkin kannattaisi olla kiinnostunut Scharmerin luennosta? Nuorena ihmisenä modernissa maailmassa meidän ajatuksemme, mielipiteemme ja asiat, joista välitämme, muuttuvat paljon. Minä pyrin aiemmin menestykseen, rakentamaan uraa jne. Nyt en ole niin varma enää asiasta. On helppo pysyä mukavuusalueellamme, mutta tulevaisuuden toteutumiseksi meidän on astuttava mukavuusalueemme ulkopuolelle. Sen lisäksi, että meidän on oltava teknologisesti ja taloudellisesti taitavia, on meidän myös osattava kommunikoida ympärillämme olevien ihmisten kanssa. Tähän Scharmerin luento tarjosi paljon hyviä eväitä. Scharmerin mukaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi meidän on parannettava kuuntelutaitojamme. Meidän on mentävä syvemmälle, jotta emme pelkästään kuuntele keskustelua, vaan siirrymme keskustelusta kauemmaksi aistimaan, mitä on yrittämässä tulla esiin. Tämä voi auttaa ideoita ja innovaatioita toteutumaan, jotka muuten eivät välttämättä toteutuisi. 

Lähteet:  

Joutsenvirta, M. 2022. U-teoria – Miten johdetaan tulevaisuudesta käsin samalla kun tulevaisuus syntyy?  https://www.aalto.fi/fi/uutiset/u-teoria-miten-johdetaan-tulevaisuudesta-kasin-samalla-kun-tulevaisuus-syntyy

Scharmer, O. 2023. Leading from the Emerging Future. Luento Green Minds, Healthy Hearts Social Sustainability -symposiumissa Aalto-yliopistossa 30.5.2023.

Otto Scharmerin kotisivut: https://ottoscharmer.com
 

Otto Scharmer: "Leading from Emerging Future"

Englanniksi englanninkielisellä tekstityksellä. Rajoitettu katseluoikeus, vain Aalto-kirjautuneille.

Katso tallenne!
Otto Scharmer
Hyvinvoinnin avaimet

Oasis of Radical Wellbeing

Autamme sinua ja yhteisöäsi löytämään keinoja oman hyvinvoinnin kehittämiseen.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: