Oasis of Radical Wellbeing

Blogi: LGBTQ+ Aallossa

Aallon henkilökunnan jäseniä kokoontui 15.9.2022 keskustelemaan teemana LGBTQ+ Aallossa kuukausittaisessa EDI-keskustelutuokiossa. Lue alla opiskelijayhdistys GAYY:n mietteitä tilaisuudesta!
EDI session
Kasper Kivistö Trasek ry:stä fasilitoi keskustelua LGBTQ+ -teemasta Aallon henkilökunnalle.

Kirjoittajat: Irpo Niemenmaa ja Ninni Laaksonen, GAYY ry

Aalto-yliopistossa pyritään luomaan yhdenvertainen ja inklusiivinen tila kaikille, niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle. Yksi tapa tehdä tämä on keskustella aktiivisesti teemoista, joilla nämä arvot voidaan saavuttaa. Oasis of Radical Wellbeing -projektin puitteissa järjestetään Aallossa kuukausittaisia EDI-sessioita Aallon henkilökunnalle. Niissä henkilökunta pääsee asiantuntijoiden fasilitoimana keskustelemaan keskenään ja oppimaan uutta erilaisista EDI-teemoista.

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuussuunnitelman eli EDI-suunnitelman tavoitteena on rakentaa juuri sitä, yhdenvertaista, monimuotoista ja inklusiivista Aalto-yhteisöä.

Syyskuun EDI-sessiossa teemana oli LGBTQ+ Aallossa. Puhujina olivat Kasper Kivistö Trasek ry:stä sekä hallituslaisia GAYY ry:stä. Trasek ry on valtakunnallinen yhdistys, joka ajaa sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, vastustaa syrjintää sekä osallistuu hoitojärjestelmän kehittämiseen. GAYY ry taas on Aalto-yliopistossa toimiva LGBTQ+-järjestö, jonka tavoitteena on tapahtumien järjestäminen sekä opiskelijoiden oikeuksien ajaminen Aallossa.

Syksyinen sessio avattiin turvallisemman tilan periaatteilla. Siinä muun muassa kehotettiin osallistujia pitämään avoin mieli ja arvostamaan muiden ihmisten identiteettiä. Näillä periaatteilla sovittiin yhteiset pelisäännöt; kuuntelemaan kunnioittaen toisia. Perusteiden jälkeen siirryttiin käsittelemään oikeaoppista sanastoa – miten puhua työ- ja opiskeluelämän tilanteissa toisista ihmisistä.

Kasper Kivistö kävi session aikana läpi ongelmia vanhahtavan sanaston käytössä arkielämässä, sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin moninaisuudesta, ja siitä, miten niistä kannattaa keskustella. Sessiossa painotettiin sitä, että virheet, joita teet arkielämässä voivat itse asiassa olla lahja ja mahdollisuus oppia jotain uutta – tilaisuus korjata omia ennakkoluuloja. Yksi hyvä nosto tähän liittyen olikin, että näissä virhetilanteissa on hyvä olla ylireagoimatta ja sen sijaan kiittää ja jatkaa keskustelua.

GAYY ry toi esille myös opiskelijoiden näkökulman. GAYY:n osuuden aikana nostettiin esille opiskelijoiden arjessa kohtaamia haasteita kuten Aallon sisäiset sukupuolitetut digitaaliset järjestelmät, loukkaava kielenkäyttö, johon opiskelijat törmäävät arjessaan sekä heteronormatiiviset oletukset jokapäiväisessä keskustelussa. Näiden asioiden ottaminen esiin on tärkeää GAYY:lle, sillä opiskelijoiden ongelmien tuominen Aallon henkilökunnan tietoisuuteen on yksi askel yhdenvertaisemman yhteisön muodostamisessa.

Kasper Kivistö johti sessiota empaattisesti ja teki tilaisuudesta turvallisen. Tämä näkyi myös session lopussa, kun osallistujat keskustelivat session teemasta pienryhmissä. Keskustelu oli vilkasta ja rohkaisi osallistujia miettimään, miten Aallosta saataisiin yhteisönä yhdenvertaisempi.

Vierailumme EDI-sessiossa oli askel kohti yhdenvertaisempaa yhteisöä. Yhteisen keskustelun kautta loimme ymmärrystä erilaisten ihmisten välille. Haluamme, että työ- ja opiskeluyhteisö voi olla tasa-arvoisempi ja että kaikilla sen osallistujilla on tarvittava sanavarasto keskusteluja varten. Uskomme tämän kaltaisten tilaisuuksien valottavan LGBTQ+-opiskelijoiden ja -työntekijöiden näkökulmaa. Yhteisenä tarkoituksenamme on mahdollistaa jokaiselle turvallinen ja miellyttävä opiskelu- ja työkokemus Aallossa.

Unelmoimme tulevaisuudesta, jossa tämän kaltaiset tilaisuudet ovat arkipäivää. Yliopiston tulee tukea vähemmistöihin kuuluvia opiskelijoita ja työntekijöitään näkyvämmin. EDI-aiheiden ei pitäisi näkyä vain vapaaehtoisissa koulutuksissa vaan jokaisella luennolla, yliopiston infrastruktuurissa ja rahoituspäätöksissä. Opiskelijana kohtaamme vielä liian usein vähätteleviä ja jopa kielteisiä asenteita vähemmistöihin.

Tässä muutama muistisääntö, miten juuri sinä voit luoda yliopistostamme turvallisempaa tilaa:

  1. Älä oleta ihmisen sukupuoli- tai muuta identiteettiä. Oleta mieluummin, että katsomossa on aina vähemmistöjen edustajia. Todennäköisesti siellä on.
  2. Vähemmistöihin kuuluvat ovat muutakin kuin vähemmistöidentiteettinsä. Heillä on harrastuksia, lempiruokia ja kiinnostuksen kohteita, aivan kuten muillakin
  3. Virheet ovat hyviä oppimiskokemuksia. Jos sinua korjataan esimerkiksi kielenkäytöstä tai muusta toiminnasta liittyen vähemmistöihin, on siihen hyvä suhtautua oppimiskokemuksena. Ensi kerralla paremmin!

Lähteet: trasek.fi, (3.10.2022)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: