NPHarvest

Tietoja projektista

Kuvaus projektin teknisestä prosessista, liiketoimintamallista ja linkittyvistä projekteista.
pilot in biogas plant

Tekninen prosessi

Typen ja fosforin poistoon on käytössä useita erilaisia menetelmiä, mutta yhtään niistä ei ole toteutettu vastaamaan ravinteiden talteenottotarpeeseen. Me olemme kehittäneet uuden menetelmän typen ja fosforin talteenottoon erilaisista nestemäisistä jätejakeista, jossa jo toimiviksi todettuja prosesseja ja reaktioita on yhdistetty innovatiivisella tavalla niin, että ”uuden ajan” prosessi on syntynyt.

Talteenottomenetelmä perustuu kalsiumhydroksidin Ca(OH)2 käyttöön ammoniumtypen NH4+ muuntamiseksi kaasumaiseksi ammoniakiksi NH3. Ammoniakki erotetaan strippaamalla  kalvon  GPHM (gas permeable hydrophobic membrane) läpi, jolloin prosessin tehokkuus huomattavasti paranee. Erotettu NH3 napataan rikkihappoon, jolloin syntyy ammoniumsulfaattia. Prosessissa fosfori saostuu kalsiumsuolan avulla. Prosessi ei edellytä lämmintä ympäristöä, joten se sopii hyvin Suomen oloihin.

NPHarvest_technical_process

Pilotin päivitys

Kevään 2020 aikana pilotti päivitettiin laajempaan mittaluokkaan. Koko on nyt 10-kertainen verrattuna edelliseen esikäsittelylaitteistoon ja pilotissa on kunnolliset kemikaalisäiliöt ja automaatio pidempiä ajoja varten. Alla on 3D-piirros päivitetystä laitteistosta.

NPHarvest update 3D

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu