NPharvest

Tietoja projektista

Kuvaus projektin teknisestä prosessista, liiketoimintamallista ja linkittyvistä projekteista.
NPHarvest pilot in Recolab

Tekninen prosessi

Typen ja fosforin poistoon on käytössä useita erilaisia menetelmiä, mutta yhtään niistä ei ole toteutettu vastaamaan ravinteiden talteenottotarpeeseen. Me olemme kehittäneet uuden menetelmän typen ja fosforin talteenottoon erilaisista nestemäisistä jätejakeista, jossa jo toimiviksi todettuja prosesseja ja reaktioita on yhdistetty innovatiivisella tavalla niin, että ”uuden ajan” prosessi on syntynyt.

Talteenottomenetelmä perustuu kalsiumhydroksidin Ca(OH)2 käyttöön ammoniumtypen NH4+ muuntamiseksi kaasumaiseksi ammoniakiksi NH3. Ammoniakki erotetaan strippaamalla  kalvon  GPHM (gas permeable hydrophobic membrane) läpi, jolloin prosessin tehokkuus huomattavasti paranee. Erotettu NH3 napataan rikkihappoon, jolloin syntyy ammoniumsulfaattia. Prosessissa fosfori saostuu kalsiumsuolan avulla. Prosessi ei edellytä lämmintä ympäristöä, joten se sopii hyvin Suomen oloihin.

NPHarvest process schematic
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: