NPharvest

Taloudellinen kannattavuus

Karkea arvio NPHarvest-prosessin taloudellisesta kannattavuudesta.
NPHarvest pilot

Karkea kannatavuuslaskelta laadittiin kokeiden pohjalta; siinä vertaillaan perinteisen prosessin ja NPHarvest-prosessin kustannuksia. Harmaa jana edustaa perinteisiä kustannuksia ja se alkaa 30 % kohdalta siksi, että 30 % typen poistoa voidaan saavuttaa ilman typenpoistoon liittyviä kustannuksia.

Katkoviivat ovat NPHarvestin alakustannuksia: investointi, kalsiumhydroksidi- ja rikkihappokustannukset. Investointikustannukset sisältävät kaikki laitteistot ja muun infrastruktuurin. Se kasvaa eksponentiaalisesti koska korkea talteenottoprosentti edellyttää useita reaktoreita sarjassa. Kemikaalikustannukset kasvavat lineaarisesti talteenottotehokkuuden mukana. Vihreä käyrä on katkoviivojen summa.

Oletuksia:
- WWTP joka tuottaa noin 2500 kuutiota rejectiä päivässä, noin miljoonan asukkaan alueelta
- Rejektivesi kierrätetään takaisin perinteiseen käsittelyprosessiin, kattaen noin 20 % laitokselle tulevasta typpikuormasta
- Perinteisen käsittelyn kustannukseksi arvioitiin 8 €/kg-N (laitoksesta riippuen arvo vaihtelee välillä 2-20 €/kg-N)
- NPHarvestin kustannukset estimoitiin vuosittaisina kustannuksina käyttäen 15 vuoden takaisinmaksuaikaa ja 5 % korkoa.
- Energiakustannuksia ei huomioitu

Kuten kuvasta huomataan, NPHarvestin kustannukset ovat pienemmät kun talteenottotehokkuus on 60 % ja 80 % välillä.

NPHarvest economic analysis
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: