Muut opinnot

ARTS harjoittelu Suomessa

Tietoa harjoittelusta Suomessa taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoille.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ARTS tukee perustutkinto-opiskelijoiden(kandidaatti- ja maisteritaso) ammatillista kehittymistä myöntämällä harjoittelutukea Suomessa tapahtuvaan harjoitteluun. Suomen suurlähetystöissä ja Suomen pysyvissä edustustoissa ympäri maailman tehtävät harjoittelut luetaan Suomessa tehtäviksi harjoitteluiksi.

Tuki jaetaan harjoittelemaan hakeville opiskelijoille ns. harjoitteluvouchereina. Tämä tarkoittaa, että työnantaja maksaa harjoittelijalle palkan normaalisti harjoittelun ajalta ja laskuttaa tämän jälkeen harjoittelutuen yliopistolta. Harjoittelutuki maksetaan työnantajalle harjoittelujakson päätyttyä laskutusta vastaan. Opiskelijan tehtävänä on hakea harjoitteluvoucheria ennen harjoittelun alkamista ja raportoida harjoittelusta sen päätyttyä.

Harjoittelutuki on 600 €/kk ja sitä voi saada 1-3 kuukaudelle. Tukea voi saada maksimissaan 1800 €, vaikka harjoittelu olisi pidempi kuin 3 kk.

Harjoittelutuen saamiseksi harjoittelijan ja harjoittelun (työnantajan) on täytettävä alla luetellut kriteerit. Tarkista ensimmäisestä listasta, oletko oikeutettu harjoittelutukeen. Pidä toinen lista mielessä, kun keskustelet tuetusta harjoittelusta työnantajan kanssa.

Huom. Aalto-yliopiston harjoitteluapurahoissa/harjoittelutuissa ja niiden käytännöissä on korkeakoulukohtaisia eroja. Harjoitteluapurahojen/harjoittelutukien summat ja määrät riippuvat korkeakoulukohtaisista määrärahoista. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä.

Yhteystiedot

 Hanna Karkku

Hanna Karkku

Suunnittelija
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: