Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Matikka-akatemia

Lukiolaisten kilpamatematiikkavalmennusta ja tutkijatapaamisia Aalto-yliopistossa.

Siirry Matikka-akatemian uusille sivuille.

Nainen katsoo oikealle ja koskettaa kuvan vasemmalta tulevaa kättä. Etualalla värikkäitä geometrisiä kappaleita

Matikka-akatemia

Jos olet innos­tunut ratko­maan matemaat­tisia ongelmia ja halu­at tava­ta matemaatikko­ja, tämä on paikkasi. Matik­ka-akatemia tar­joaa luki­o­lais­ten kil­pa­matem­ati­ikkaval­men­nus­ta ja tutk­i­jat­a­paamisia Aal­to-yliopis­tossa. Myös kiinnostuneet yläkoululaiset ovat tervetulleita!

Aalto-yliopisto Junior
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: