Lahopuutarha

Luonnonsuojeluliitto on yhdessä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtiosaston kanssa järjestänyt opiskelijoille lahopuutarhan suunnittelukilpailun, jonka tulokset julkaistiin 14.11.2013. Kilpailun voittivat Sofia Tigerstedt ja Kimmo Heikkinen työllään "Lahokehä".
Aalto University / Lahopuutarha / Image Meeri Karvinen

Voittajatyö toteutettiin kesällä 2014 Aalto-yliopiston kampukselle ja toinen lahopuutarha pyritään toteuttamaan Helsingin kaupungin puistoon Viikkiin, Helsingin yliopiston kampusalueelle. Näin puistojen kasvamista voidaan seurata samanaikaisesti molemmissa yliopistoissa. Tämä edistää omalla tavallaan yliopistojen yhteistä toimintaa ja henkeä. Aikamme suosii julkisten ulkoalueiden suunnittelussa myös ei-muotoiltua, ei ihmisen tekemää, vaan luonnon omaa paikkaa, joka voisi olla alueen olemassa olevan kävelyreitin kyljessä.

Lahopuutarha on pieni alue Otaniemen rantaraitin varrella (Maarintalon takana, Konemiehentien ja Sähkömiehentien päässä), jossa on pystyssä tai makuulla lahoavia puunrunkoja. Aluetta ympäröivä aita on tehty kampuksen puista saatavista risuista. Lahopuutarha ei tarvitse erityisiä hoitotoimenpiteitä.

Lahopuutarha-kilpailun arviointiraatiin kuuluivat: Prof. Jyrki Sinkkilä (Aalto-yliopisto), FT Kati Vierikko ja Prof. Jari Niemelä (Helsingin yliopisto), FT Risto Sulkava (Suomen luonnonsuojeluliitto), luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila (Helsingin kaupungin Rakennusvirasto) ja yksikön johtaja Lauri Saaristo (Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio).

Kaikki kilpailutyöt ja arviointiraadin niistä kirjaamat kommentit löytyvät verkko-osoitteesta: www.sll.fi/lahopuutarha. Lahopuutarha-hanketta rahoitti Maj ja Tor Nesslingin säätiö.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: