Lahjoita tulevaisuus

Uusia avauksia

Aallossa kuljetaan rohkeasti kohti tulevaisuutta ja etsitään ratkaisuja parempaan elämään.
Study group sitting on bean bag chairs

Muuttuva työ vaatii tekijöiltään uudenlaista osaamista, jota kannattaa jatkuvasti päivittää, täydentää ja laajentaa. Aalto-yliopiston elämänlaajuisen oppimisen monialainen polku ulottuu yksittäisistä kursseista kokonaisiin koulutusohjelmiin. Esimerkiksi Aallon elokuvataiteen koulutusuudistuksen seuraavana askeleena on alan täydennyskoulutuksen rakentaminen pohjoismaisen yhteistyön kautta.

Lue lisää elämänlaajuisesta oppimisesta

Students sitting in bubble chairs.

Aalto Data Hub on Suomessa tuotetun tutkimustiedon uusi infrastruktuuri, jonka ansiosta Aallon eri koulujen tutkimuksella ja opetuksella on käytössään ajantasaista tietoa ja tietokantoja. Tutkimustietoa on saatavilla esimerkiksi yrityksistä, rahamarkkinoista, vastuullisuudesta ja teknologioista. Jatkossa palvelu on tarjolla myös Suomen ulkopuolelle.

Lue lisää Aalto Data Hubista (englanniksi)

Student working on a project in a wood workshop. Photo: Mikko Raskinen / Aalto University

Puualan yliopistotasoista opetusta uudistamalla Aalto lisää mahdollisuuksia puumateriaalin laadukkaaseen ja monipuoliseen hyödyntämiseen pitkän elinkaaren tuotteissa. Tavoitteena on myös ymmärtää puun käytön vaikutuksia metsien hiilinieluihin ja monimuotoisuuteen. Kursseja tarjotaan myös teollisuuden toimijoille.

Lue lisää puututkimuksesta

Connect to brain research

Terveys ja hyvinvointi on yksi Aallossa tehtävän tutkimuksen seitsemästä avainalueesta. Sen keskeisiä alueita ovat lääketieteellinen tekniikka, neurotiede, biomateriaalit, digitaalinen terveys, arkkitehtuuri sekä terveyspalveluiden hallinto ja suunnittelu. Perustutkimuksen tuloksista kehitetään innovaatioita, sovelluksia ja palveluita loppukäyttäjille.

Lue lisää terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksesta

Kemiantekniikan opiskelijoita

Vedyllä on tulevaisuudessa ratkaiseva rooli tuotannoltaan vaihtelevan uusiutuvan energian varastoinnissa. Vety voi toimia myös polttokennojen ja tulevaisuuden moottoreiden polttoaineena. Aallossa tutkitaan esimerkiksi, miten vetyä hyödyntämällä luodaan nollaenergiatalo, saastuttamaton risteilyalus tai kierrätysmateriaaliin perustuva tuote tulevaisuuden tarpeisiin.

Lue lisää vetytutkimuksesta

Teksti: Marjukka Puolakka

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: