Lahjoita tulevaisuus

Lahjoita Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululle

Entä jos kotimainen elokuva olisi yksi Suomen vientivalteista? Entä jos digitaalinen pelaaminen parantaisi kansanterveyttä? Ja entä jos hämähäkinseitti olisi rakennusmateriaalia? Tule sinäkin mukaan vauhdittamaan siirtymistä kohti kestävää ja hyvinvoivaa tulevaisuutta!
Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Näytös 19
Lahjoitus Taiteiden ja muotoilun korkeakoululle tukee monialaisten ongelmanratkaisijoiden kouluttamista ja maailman korkeatasoisinta muotoilun tutkimusta sekä luovien alojen kehittämistä.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tavoitteet ovat korkealla – ja miksi ei olisi, kun tekemisen taso on kansainvälisestikin tarkasteltuna huippuluokkaa! Koulussa työstetään mm. vaateteollisuuden myrkyttömiä värejä, diplomatian ja konfliktien ratkaisun digitaalisia työvälineitä sekä kierrätettyjä rakennusmateriaaleja.

Entistä monialaisemmat haasteet ja globaalisti linkittyneet riippuvuussuhteet vaativat luovia ratkaisuja – ja ennen kaikkea oikeiden kysymyksien kysymistä. 

Taide ja suunnittelu ovat osa hyvinvointiyhteiskunnan perustavia rakennuspalikoita: koulutuksesta ja tutkimuksesta ei voi säästää, sillä Suomen ja maailman ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan jatkossakin uusia osaajia ja innovaatioita. 

Alle 60 % Aalto-yliopiston kuluista katetaan opetusministeriön budjetista. Loppurahoitus kerätään erilaisista muista lähteistä, kuten yksityislahjoituksista. Siksi kaiken kokoiset lahjoitukset ovat erityisen tärkeitä. 

Lahjoita ja liity tukijoukkoihin varmistamaan toimiva yhteiskunta, jossa meillä kaikilla on hyvä olla!

Wood architecture

Sotkuiset ongelmat eivät ratkea suoraviivaisilla ratkaisuilla

Miksi ihminen osaa lähettää avaruusturisteja stratosfääriin, mutta ei ole onnistunut ratkaisemaan maailmanlaajuisia kestävyyshaasteita? 

Me ihmiset olemme mestareita ratkomaan vaikeita, usein teknologista osaamista vaativia pulmia, jotka voidaan eristää yksittäisiksi ongelmiksi ja joihin voidaan etsiä oikeanlaista asiantuntemusta ja ratkaisu. Mutta kun siirrytään moniulotteisiin kestävän kehityksen haasteisiin, eivät yksittäiset teot ja hankkeet riitä.

Toiminnan muuttaminen on suhteellisen helppoa; ajattelun, uskomuksien ja toiminnan takana vaikuttavien arvojen sen sijaan vaikeampaa. Kestävän kehityksen ja konkreettisen "paremman huomisen" ratkaisujen kuvittelu ja toteutus vaatii uskallusta.

Kaksi ihmistä työskentelevät värillisen näyttelyteoksen parissa pimeässä huoneessa.

Sotkuisen asiantuntijat

Globaaleja ongelmia ja yhteiskunnan hyvinvoinnin haasteita voidaan ratkoa vain rohkeasti kohtaamalla tuntematon, hyväksymällä epämääräisyys, erilaisuus ja monimutkaisuus. Jos tämä saa sinut tuntemaan epämukavuutta, olet ymmärtänyt asian ytimen. 

Jotkut meistä nauttivat epämukavuusalueella oleilusta ja loistavat siellä toimiessaan. Toisia taas ajatuskin ahdistaa. Kuulutpa sitten itse kumpaan joukkoon tahansa, tarvitsemme yhteiskuntana moninaisuuden, ristiriitaisuuden, arvaamattomuuden ja epävarmuuden sietäjiä, jotka kukoistavat päästessään käyttämään luovaa ajatteluaan ja osaavat kanavoida sitä kukin omaan asiantuntija-alaansa. 

Tarvitsemme taiteiden ja suunnittelun osaajia. 

Turvataan tulevaisuus

Maailmassa on isoja haasteita niin tänään kuin huomennakin, ja siksi tarvitsemme osaavia suunnittelijoita, muotoilijoita, kuvataidekasvattajia ja eri alojen taiteilijoita myös jatkossa. 

Tarvitsemme jatkossakin luovia ja uteliaita ajattelijoita; tarvitsemme maailmankansalaisia, jotka luovat mielikuvituksellisia ja epätavanomaisia lähestymistapoja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Varmista, että meillä on tulevaisuudessakin digitaalisen median, visuaalisen kulttuurin, vastuullisen muodin, kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin kehittäjiä.

Lahjoittamalla Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululle tuet

  1. monialaisten ongelmanratkaisijoiden – konventioita haastavaa taiteen, muotoilun ja suunnittelun osaajien – kouluttamista
  2. muotoilullisen ajattelun ja käytäntöjen soveltamista kestävän kehityksen tavoitteissa
  3. maailman korkeatasoisinta muotoilun tutkimusta ja luovien alojen kehittämistä


Tehtävä ei ole helppo julkisen talouden kiristyessä. Siksi lahjoitukset luovien alojen koulutuksen ja tutkimuksen korkean laadun varmistamiseksi ovat tärkeämpiä kuin koskaan.

solar panel clothing

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Muotoillaan yhdessä kestävää tulevaisuutta!

Lahjoitustapa
Valitse lahjoitussumma
Lahjoitussumma
Valitse lahjoitussumma
Lahjoitussumma

Inspiroivia esimerkkejä työstä, joka muuttaa maailmaa

Tutkijamme ja opiskelijamme pyrkivät kehittämään ratkaisuja aikamme vaikeisiin kestävän kehityksen haasteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi materiaaleihin, vaateteollisuuteen ja asumiseen. 

AaltoARTS_LongRead_Shorthand_Gaming revolution_illustration_Strahinja Jovanović.

Pelien seuraava vallankumous (ulkoinen linkki)

Kaupallisen peliteollisuuden ulkopuolella elää laaja kirjo erilaista pelikulttuuria, jonka mahdollisuudet ovat miltei rajattomat.

Image from remote site: aaltouniversity.shorthandstories.com

Parempaa ylle (ulkoinen linkki)

Tarvitsemme vaatevallankumouksen

Image from remote site: aaltouniversity.shorthandstories.com

Ikuiset materiaalit (ulkoinen linkki)

Ovatko biomateriaalit ratkaisu?

New Cotton with Infinited Fibre Company

Tekstiilien kiertotalous

Yhteistyö ja uusi teknologia kiertotalouden ytimessä.

Tapahtumat

Harkitsetko suurempaa lahjoitusta Taiteiden ja muotoilun korkeakoululle?

Jos harkitset yli 10,000 euron suuruista lahjoitusta, olethan yhteydessä taiteiden ja suunnittelun varainhankinnan asiosta vastaavaan Raila Tapioon. 

 Raila Tapio

Raila Tapio

Lahjoittajasuhteet, taiteet ja suunnittelu
Thin breads in different colours made of glass hanging in a pole

Kiitos lahjoittajillemme!

Kiitos lahjoituksestasi! Jokainen lahjoitus on meille merkityksellinen. Yhdessä voimme rakentaa kestävämpää tulevaisuutta.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Mitä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tehdään?

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijat ovat olemassa olevien rakenteiden ja käytänteiden kyseenalaistajia, uusien toimintatapojen kehittelijöitä, kestävän tulevaisuuden rakentajia.

Korkeakoulu kouluttaa alansa ammattilaisia neljällä laitoksella: Taiteen ja median laitos, Muotoilun laitos, Elokuvataiteen laitos ja Arkkitehtuurin laitos. Kaikille näille on yhteistä luova ajattelu ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan sekä sosiaalisesti, kulttuurillisesti ja ekologisesti kestävän rakennetun ympäristön vastuullinen kehittäminen. 

Korkeakoulun kouluttamat alat vaativat tekijöiltään kriittistä ajattelua, todellisuuden havainnointia ja oivaltavaa tulkintaa, teknistä osaamista ja taloudellista tietämystä.  

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: