Lahjoita tulevaisuus

Aalto-yliopiston varainhankinnan periaatteet

Aalto-yliopiston varainhankinnan periaatteet ovat julkiset ja läpinäkyvät yliopiston olemassa oleville ja tuleville lahjoittajille.
Learning_Hub-8105

Varainhankinnan periaatteet

Aalto-korkeakoulusäätiön hallitus 3.6.2020.
 

1. Yleiset periaatteet

Aalto-yliopiston kansallisena erityistehtävänä on vahvistaa Suomen innovaatiokykyä ensiluokkaisen tutkimuksen, taiteellisen toiminnan ja koulutuksen keinoin. Strategisena tavoitteenamme on rakentaa kestävä tulevaisuus koko ihmiskunnalle.

Lahjoituksilla on merkittävä osa tavoitteemme saavuttamisessa ja roolimme vahvistamisessa paikkana, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Pitkäaikaiset lahjoittajasuhteet ovat kulmakiviä vuorovaikutuksessamme yhteiskunnan kanssa.

Aalto-yliopiston lahjoituskulttuuri perustuu lahjoittajan tahdon kunnioittamiseen, avoimeen viestintään ja pitkäaikaisten lahjoittajasuhteiden rakentamiseen.

Näissä varainhankinnan periaatteissa lahjoitukset määritellään Aalto-yliopistolle annettavaksi tueksi, josta lahjoittaja ei saa vastineeksi suoraa taloudellista hyötyä.

Aalto-yliopisto noudattaa varainhankinnan eettisistä periaatteista annetussa kansainvälisessä julistuksessa (International Statement of Ethical Principles in Fundraising) esitettyjä periaatteita:

 • Rehellisyys: Aalto-yliopiston varainhankinta on rehellistä ja totuudenmukaista, ja siinä pyritään ylläpitämään lahjoittajien ja yleisön luottamusta.
 • Kunnioitus: Aalto-yliopiston varainhankinnassa kunnioitetaan lahjoittajia ja edunsaajana olevaa yliopistoyhteisöä. Lahjoittajan tahtoa kunnioitetaan ja yliopiston pitkän aikavälin tavoitteita tuetaan.
 • Rehellisyys ja avoimuus: Aalto-yliopisto noudattaa varainhankinnassaan lakeja ja säännöksiä. Kaikki mahdolliset eturistiriidat ilmoitetaan ja mahdollisia henkilökohtaisia tai ammatillisia väärinkäytöksiä vältetään.
 • Läpinäkyvyys: Aalto-yliopisto raportoi lahjoitusten käytöstä, hallinnoinnista ja vaikutuksista selkeästi, tarkasti ja ymmärrettävällä tavalla.
 • Vastuullisuus: Aalto-yliopisto toimii varainhankinnassaan aina vastuullisesti yhteisen edun hyväksi, noudattaa korkeita ammattistandardeja sekä edistää monimuotoisuutta varainhankkijoidemme keskuudessa sekä varainhankinnan käytännöissä.
   

2. Aalto-yliopiston lahjoituskohteet

Aalto-yliopisto hankkii lahjoituksia yliopiston yleiseen kehittämiseen, kolmelle koulutusalalleen (taide ja suunnittelu, kauppa- ja taloustieteet sekä tiede ja tekniikka) ja korkeakouluilleen. Näihin tarkoituksiin tehtävät lahjoitukset voivat lahjoittajan valinnan mukaan olla pääomittavia tai tulouttavia.

Tiettyihin tarkoituksiin kohdennetuilla lahjoituksilla tuetaan yliopiston strategisia tavoitteita, ja niiden vastaanottamisesta sovitaan yhdessä lahjoittajan kanssa. Tällaiset lahjoitukset voivat olla pääomittavia ja/tai tulouttavia.
 

3. Lahjoitusten hyväksyminen

Aalto-yliopisto asettaa lahjoitusten hyväksymiselle seuraavat edellytykset:

 • Lahjoitus ja sen ehdot ovat Aalto-yliopiston arvojen, tarkoituksen ja strategian mukaisia.
 • Aalto-yliopisto tuntee lahjoittajan taustan ja lahjoituksen alkuperän riittävän hyvin.
 • Lahjoitus ja sen ehdot eivät ole ristiriidassa yliopiston toimintaperiaatteiden kanssa.
 • Lahjoituksen hyväksyminen ja sen ehdot eivät vaaranna yliopiston tai muiden lahjoittajien mainetta.
 • Lahjoituksesta Aalto-yliopistolle aiheutuvat kulut tai muut vastuut arvioidaan kohtuullisiksi.

Lahjoituksen tehdessään lahjoittaja allekirjoittaa lahjakirjan, jossa määritellään lahjoituksen tarkoitus, määrä ja ehdot. Pienemmät lahjoitukset hyväksytään verkossa ilman lahjakirjaa.
 

4. Lahjoittajasuhteet ja viestintä

Aalto-yliopiston tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia lahjoittajasuhteita tarjoamalla monipuolisia lahjoitusmahdollisuuksia ja -järjestelyjä alumneille ja muille yksityishenkilöille, säätiöille, yrityksille ja muille lahjoittajatahoille.

Aalto-yliopisto käyttää yhteydenpidossa lahjoittajiin useita kanavia, kuten henkilökohtaisia tapaamisia, yliopiston järjestämiä tilaisuuksia ja sosiaalista mediaa, sekä tarjoaa tietoa verkkosivuillaan ja julkaisuissaan.

Yliopisto julkaisee vuosittain kaikille lahjoittajille ja yleisölle tarkoitetun Katsauksen lahjoittajille ja antaa siinä tietoa lahjoitusten hallinnoinnista, käytöstä ja vaikutuksista.

Lahjoitusten käytöstä tiettyihin tarkoituksiin annetaan tarkempia tietoja kyseisten lahjoittajien kanssa sovitun mukaisesti.

Kaikki lahjoittajat tulevat halutessaan huomioiduksi yliopiston verkkosivuilla ja kampuksen lahjoittajaseinällä. Poikkeukselliset lahjoitukset voidaan huomioida yliopiston ja lahjoittajan kanssa sovituilla muilla tavoilla.
 

5. Lahjoitusvarojen käyttö ja hallinnointi

Lahjoituksia hallinnoidaan rahastoissa lahjakirjassa määritellyn tarkoituksen mukaisesti tai pienempien lahjoitusten tapauksessa yliopiston verkkosivuilla ilmoitetun mukaisesti. Rahastoista raportoidaan vuosittain Katsauksessa lahjoittajille ja yliopiston tilinpäätösten yhteydessä.

Tulouttaviin rahastoihin tehtyjä lahjoituksia käytetään yliopiston senhetkisiin tarpeisiin.

Pääomittaviin rahastoihin tehdyt lahjoitukset sijoitetaan yliopiston sijoitussalkkuun, ja tuotto käytetään yliopiston pitkän aikavälin tavoitteisiin lahjoittajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Pääomittavien rahastojen arvo säilyy käyttämällä ainoastaan lahjoituksen todellista tuottoa.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!

 Teppo Heiskanen

Teppo Heiskanen

johtaja, kumppanuudet ja yritysyhteistyö
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: