Koulutustarjonta

Spatial Planning and Transportation Engineering, Master of Science (Technology)

Spatial Planning and Transportation Engineering -maisteriohjelma keskittyy kestäviin kaupunkeihin ja seutuihin ja niiden tulevaisuuden haasteisiin, kattaen esimerkiksi kaupungistumisen kaltaiset megatrendit ja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä siihen sopeutumiseen liittyvät teemat. Ohjelmassa yhdistyvät tekniset ja ihmislähtöiset näkökulmat maankäytön ja liikenteen suunnittelun aloilla. Aihepiiriä lähestytään usealta eri suunnalta, aina arjen liikkuvuuden kysymyksistä suuren mittakaavan strategiseen ja järjestelmätason suunnitteluun.
Students looking at SPT studio course

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Spatial Planning and Transportation Engineering -maisteriohjelma tuottaa taitoja, joita tarvitaan älykkäiden, ihmisystävällisempien ja kestävämpien kaupunkien ja alueiden suunnittelussa. Opinnot suoritettuaan opiskelijamme osaavat lähestyä kriittisesti ja luovasti niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita muun muassa ympäristön muutokset ja teknologinen kehitys tuottavat. Ohjelmassamme opitaan käyttämään monipuolisesti analyysimetodeja ja soveltamaan maankäytön ja liikenteen järjestelmien kehittämisessä tarvittavia suunnittelun ja hallinnan strategioita.

Opetus on vuorovaikutteista, joten opiskelijat pääsevät omakohtaisesti tutustumaan laajaan kirjoon kaupunkeihin liittyviä teemoja ja menettelytapoja. Studiokursseilla opitaan systeemiseen ajatteluun, luovaan ongelmanratkaisuun, eettiseen harkintaan ja viestintään liittyviä taitoja.

Opetuskieli

Spatial Planning and Transportation Engineering -maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Lisätietoa tutkinto- ja opetuskielistä Aalto-yliopistossa saatavissa yliopiston verkkosivuilta.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering on kokonaisuudessaan 120 opintopisteen laajuinen. Kaksivuotiseen maisteriohjelmaan kuuluu:

 • Yhteiset opinnot (35 op)
 • Syventävät opinnot (25 op)
 • Valinnaiset opinnot (30 op)
 • Diplomityö (30 op)

Katso tarkemmat tiedot opintojen rakenteesta englanninkielisestä kuvauksesta.

Lisätietoja ohjelman verkkosivulta (vain englanniksi).

Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering

Suuntautumisvaihtoehdot

Erikoistuminen tapahtuu pääaineen syventävillä opinnoilla, joihin opiskelija voi valita opintoja.

Kansainvälistyminen

Kannustamme opiskelijoita lähtemään opiskelijavaihtoon ulkomaille ja sisällyttämään tutkintoihinsa ulkomailla suoritettuja opintoja. Meillä myös opiskellaan monikulttuurisessa ympäristössä yhdessä kansainvälisen henkilökunnan ja opiskelijatovereiden kanssa.

Aalto-yliopiston opiskelija voi lisäksi kansainvälistyä monin muun eri tavoin, esimerkiksi:

 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa
 • suorittamalla kursseja Unite! -verkoston yliopistoissa virtuaalivaihdon kautta.

Webinaari | Spatial Planning and Transportation Engineering

Katso 26.11.2019 pidetyn koulutusohjelmawebinaarin tallenne YouTubessa.

Katso tallenne!
Students looking at SPT studio course

Jatko-opintomahdollisuudet

Maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan diplomi-insinöörin tutkinto antaa tieteelliset valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön sekä jatkokoulutukseen tohtorin tutkintoa varten Insinööritieteiden tohtoriohjelmassa Aalto-yliopistossa. Maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan tutkimusryhmä on kansainvälisesti tunnettu ja inspiroiva tutkimusympäristö. Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea tohtoriopintoihin myös muihin suomalaisiin tai ulkomaisiin yliopistoihin.

Uramahdollisuudet

Spatial Planning and Transportation Engineering -ohjelmasta valmistuneilla on erinomaiset valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä kestävien yhdyskuntien ja alueiden suunnittelun ja kehittämisen parissa. Ohjelmastamme valmistuneet pääsevät tehtävissään parantamaan nykyisten ja tulevien sukupolvien elämänlaatua kestävän ja ihmislähtöisen suunnittelun avulla.

Ohjelmastamme valmistuneet työskentelevät monenlaisissa työtehtävissä. Näitä tehtäviä ovat muun muassa:

 • Kaupunkisuunnittelija
 • Liikennesuunnittelija
 • Asema-, yleis-, tai maakuntakaavoittaja
 • Liikenneinsinööri
 • Liikennemallintaja
 • Liikennejärjestelmäsuunnittelija
 • Vuorovaikutussuunnittelija
 • Kaupunkikehityspäällikkö
 • Konsultti
 • Tutkija
 • Kansalaisvaikuttajautussuunnittelija

Tutkimuksen painopisteet

Maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan lähestymistapoja yhdistävä tutkimusryhmämme pyrkii kehittämään uutta tieteellistä ymmärrystä monimutkaisten kaupunkisysteemien sektorirajoja ylittävään tutkimiseen, ratkaisujen etsimiseen sekä integroivaan suunnitteluun ja hallintaan. Tavoitteenamme on ihmisystävällisten ja kestävien elinympäristöjen kehittäminen.

Tutkimusteemamme ovat:

- Ihmisten elinympäristöön liittyvät arvot ja käyttäytyminen

- Uudet suunnittelun ja hallinnan menetelmät ja prosessit

- Uusien teknologisten ratkaisujen ja palvelujen kehittäminen ja hallinta

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Vapaavalintaisissa opinnoissaan opiskelijamme voivat valita opintoja kaikilta Aalto-yliopistossa opetettavilta aloilta. Ohjelma tekee yhteistyötä myös Helsingin yliopiston kanssa. Suosittelemme opiskelijoillemme valinnaisia kursseja erityisesti Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisestä Urban Studies and Planning -ohjelmasta, johon sisältyy opetusta arkkitehtuurin, kaupunkitutkimuksen, kaupunkisosiologian, kaupunkiekologian, kaupunkiekosysteemien tutkimuksen, kaupunkimaantieteen ja kaupunkitaloustieteen aloilta. Kestävään kaupunkiliikkumiseen ja uusiin liikkumisteknologioihin suuntautuneille opiskelijoille suosittelemme kursseja kansainvälisestä Urban Mobility -maisteriohjelmasta, jossa olemme mukana.

Spatial planning and transportation engineering -ohjelma tekee yhteistyötä myös kaupunki- ja aluesuunnittelun sekä liikennetekniikan alojen käytännön toimijoiden kanssa. Kumppaneitamme ovat muun muassa pääkaupunkiseudun kunnat (Helsinki, Espoo, Vantaa), Helsingin Seudun Liikenne, Uudenmaan liitto, keskeiset ministeriöt, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat aloillamme. Yhteistyökumppanimme muun muassa tarjoavat kiinnostavia tosielämän suunnittelutapauksia opiskelijoiden ratkottavaksi sekä kursseilla että opinnäytetöissä

Haku maisterikoulutuksiin

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Ohjelman valintaperusteet 2024

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2024 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
 • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.
 • Muu osaaminen; Työkokemus ja muu hankittu osaaminen, esimerkiksi julkaisut.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Aiemmat kaupunkisuunnittelun ja maankäytön opinnot ovat eduksi, mutta myös monet muut suunnitteluun tai liikennetekniikaan liittyvät opinnot voivat antaa hyvät valmiudet maisteriohjelmaan. Muita soveltuvia aloja ovat esimerkiksi arkkitehtuuri, geoinformatiikka, ympäristötutkimus, yhteiskuntatieteet, taloustiede ja maantiede.

Maisteriohjelman johtaja

 Claudio Roncoli

Claudio Roncoli

professori, maisteriohjelman johtaja

Yhteystiedot

Päivi Kauppinen

koulutusohjelman suunnittelija (ohjelman sisältö ja opinnot)

[email protected]

Aalto-yliopisto, Hakijapalvelut

Lisätietoa hakuprosessista, pakollisista hakudokumenteista ym

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: