Koulutustarjonta

Cloud and Network Infrastructures - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Kun yhdistetyt laitteet ja suoratoistopalvelut ylikuormittivat verkkomme, pilvilaskenta pelasti päivän. Nyt verkkojen niin kutsutun ”pilvistymisen” uskotaan aloittavan uuden älykkäiden yhteyksien aikakauden, mikä mahdollistaa kaiken teollisuus 4.0:n sovelluksista autonomisiin ajoneuvoihin, lisättyyn todellisuuteen ja kaupunki-infrastruktuuriin.
Students in a library. Designed by pch.vector / Freepik

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

8.2.2023 – 11.4.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

EIT Digital Master Schooliin kuuluva Cloud and Network Infrastructures (CNI) on ainutlaatuinen ohjelma, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen verkko- ja pilvilaskennasta ja yhdistää opinnot innovointiin ja yrittäjyyteen liittyviin sivuopintoihin. Opiskelijat saavat syvällistä tietoa verkon hallinnasta, toiminnasta ja suunnittelusta sekä pilvipalvelu- ja käyttöönottomalleista, käyttöönottostrategioista ja sovellussuunnittelusta. Ohjelmassa keskitytään myös pilvipalvelujen tulevaisuuden suuntiin esimerkiksi reuna- ja sumutekniikan sekä lohkoketjujen ja hajautettujen tilikirjasovellusten aloilla.

Tutkinnon suorittaneilla on

 • tietoa pilvilaskennan ja -palvelujen sekä niihin liittyvien sovellusten oikeudellisista ja yhteiskunnallisista näkökohdista sekä tietoa verkoista, mukaan lukien niiden arkkitehtuurit, infrastruktuurit ja toiminta
 • valmiuksia tunnistaa pilvi- ja verkkokäyttöönoton lyhyen ja pitkän aikavälin seuraukset ja kykyä muuttaa nämä näkemykset yhteiskunnan ja ympäristön hyötyjä ja kestävyyttä edistäviksi ratkaisuiksi
 • liiketoimintaosaamista liiketoiminnan kehittämisprosessin ymmärtämiseen ja toteuttamiseen liittyen, mukaan lukien ideointi ja liiketoimintamallien luominen,
 • kyky käyttää pilvipalvelujen ja verkkoinfrastruktuurien alan tietoja ja taitoja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja niiden toteuttamiseen
 • kykyjä soveltaa huippuluokan teknologiaa ja tutkimusta pilvi- ja verkkoinfrastruktuureissa luodakseen uutta tietoa, ratkaisuja ja oivalluksia tällä alalla
 • osaamista ymmärtää ja analysoida olemassa olevien järjestelmien innovatiivisten sovellusten vaatimuksia ja rajoitteita tutkimusongelmien ja -haasteiden luomiseksi
 • kykyä viestiä teknisistä asioista ammattilaisille ja muille kuin ammattilaisille sekä osaamista työskennellä monialaisissa ja monikansallisissa tiimeissä ja ottaa vastuuta.

ICT Innovation -ohjelmalla on erilaiset hakuajat ja valintamenettelyt kuin Aalto-yliopiston muilla maisteriohjelmilla. Lisätietoja opiskelijavalinnasta löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Master’s Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) -maisteriohjelman Cloud and Network Infrastructures -pääaineen opiskelijat voivat saada apurahaa. He ovat velvollisia maksamaan lukukausimaksuja EIT Digitalin lukuvuosimaksu- ja apurahajärjestelmän mukaisesti.

Opiskelijat eivät ole velvollisia maksamaan lukuvuosimaksuja Aalto-yliopistolle eivätkä he saada apurahaa Aalto-yliopistosta. Lisätietoja löydät ohjelman verkkosivuilta.

Opintojen rakenne

EIT Digital Master School -ohjelmat ovat kaksoistutkinto-ohjelmia, joissa opiskellaan kahdessa eri yliopistossa kahdessa eri maassa. Koulutus johtaa kahteen diplomi-insinöörin tutkintoon (kaksoistutkinto) kahdesta yliopistosta, joissa opiskelija on opiskellut.

Kaksivuotisen ohjelman laajuus on 120 opintopistettä:

 • Pääaineopinnot (60 op)
 • Innovaatio- ja yrittäjyyssivuaine (30 op)
 • Diplomityö (30 op)
Master's Programme in ICT Innovation - EIT Digital Master School

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelma on kaksoistutkinto-ohjelma, joten opiskelet kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa ja kahdessa eri maassa. Aalto-yliopisto tarjoaa CNI-opintoja sekä tutkinnon ensimmäistä että toista vuotta suorittaville opiskelijoille. Ajantasainen yliopistoluettelo löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta.

CNI-opintojen ensimmäinen vuosi on samanlainen kaikissa yliopistoissa, joissa peruskurssit ovat:

 • internet-protokollat ja -algoritmit
 • pilvilaskenta

Vapaasti valittavat ja muut pakolliset kurssit tarjoavat yliopistossa paikallista tietoa, joka täydentää yhteistä perustaa. Tärkeä osa ohjelmaa ovat myös innovaatio- ja yrittäjyyskurssit (I&E).

Toisena opiskeluvuonna opiskelija valitsee jonkin niistä suuntautumisvaihtoehdoista, joita on tarjolla toisen vuoden opintoja tarjoavissa yliopistoissa. Aalto-yliopiston erikoistumisvaihtoehto on Mobile Networking and Cloud Services. Kursseilla käsitellään matkaviestinverkkojen ja pilvipalvelujen suunnittelun ja analysoinnin teoreettisia ja käytännöllisiä näkökohtia.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Cloud and Network Infrastructures (CNI), mobility map

Kansainvälistyminen

EIT Digital Master School -ohjelmat ovat luonteeltaan kansainvälisiä, koska opiskelu tapahtuu kahdessa eri yliopistossa kahdessa eri maassa. Ohjelma tarjoaa opiskelijoilleen syvällisen kokemuksen työskentelystä ja opiskelusta useissa maissa kansainvälisessä ympäristössä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tohtorin tutkinto jollain soveltuvalla alalla).

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä kansainvälisissä ja paikallisissa organisaatioissa sekä teknisissä että liiketoimintatehtävissä. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat:

 • Verkkosuunnittelija (Network Designer)
 • Verkkosuunnittelija (Network Planner)
 • ICT-päällikkö
 • Cloud CTO
 • Pilviohjelmistotekniikan asiantuntija
 • Pääohjelmistokehittäjä
 • Pilvipalvelun välittäjä
 • Cloud Alliance Manager
 • Pilvi-infrastruktuurin suunnittelija
 • Liiketoiminnan kehittäjä
 • Tuotepäällikkö
 • Konsultti

Monialaisen osaamisensa ansiosta tutkinnon suorittaneet ovat haluttuja työntekijöitä avoimiin innovaatioympäristöihin, joissa eri näkökulmat (markkinat, käyttäjät, sosiaaliset näkökohdat, mediateknologiat) yhdistyvät. Heidän on helppo työskennellä lisäarvoa tuottavia tuotteita ja palveluita tarjoavissa yrityksissä, joita ovat esimerkiksi telelaiteyritykset, verkkokaupan tarjoajat, verkko-oppimisyritykset, web-kehittäjät ja pilvipalvelujen tarjoajat. Muita vaihtoehtoja ovat oman yrityksen perustaminen tuote- tai teknologiakehityksen, median, liiketoiminnan kehittämisen tai konsultointipalveluiden alalla. Tutkinnon suorittaneet osaavat

 • hallinnoida ja edistää (avoimia) innovaatio- ja yrittäjyyshankkeita ja
 • kehittyä myöhemmin johtajatehtäviin, koska he ovat asiantuntijoita, joilla on maailmanlaajuinen käsitys monimutkaisista tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmistä ja -palveluista sekä niiden vaikutuksista yrityksiin.

Jatko-opintojen kautta opiskelijat voivat myös päätyä tutkijoiksi ja akateemiselle uralle.

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman opinnot liittyvät läheisesti konsortion korkeakoulujen laitoksilla tehtävään tutkimukseen, mukaan lukien Aalto-yliopiston tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitoksen tutkimukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Lisätietoja alan kumppaneista ja yhteistyöstä löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivustolta.

Get to know us

Neljä Aallon opiskelijaa pelaamassa mölkkyä yllään opiskelijahaalarit ja -takit.

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

The EIT Label is a quality seal awarded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to a KIC educational programme that has been assessed positively by the EIT on the implementation of the EIT Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) system, and the application of specific quality criteria with focus on the EIT Overarching Learning Outcomes (EIT OLOs), robust entrepreneurship education, highly integrated, innovative ‘learning-by-doing’ curricula, international mobility and outreach.

EIT Digital Master School logo
EIT Digital is supported by the EIT, a body of the European Union.

Yhteystiedot

EIT Digital Master School

[email protected]

https://masterschool.eitdigital.eu/

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu