Koulutustarjonta

Bioinformaatioteknologia, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Aalto-yliopiston Bioinformaatioteknologia on poikkitieteellinen pääainekokonaisuus, joka valjastaa insinööritieteet, matematiikan ja tietotekniikan bio- ja terveysalan haasteiden ratkaisemiseen. Bioinformaatioteknologian hakukohde kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia, jotka pyrkivät löytämään ratkaisuja esimerkiksi sairauksien diagnosointiin, hoitoon ja ehkäisyyn, ympäristön puhdistamiseen sekä elämän laadun parantamiseen.
Aalto University / two students in the Computer Science building /photography Unto Rautio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

15.3.2023 – 30.3.2023

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Haluatko kuulla lisää bioinformaatioteknologian ja sähkötekniikan opiskelusta?

Sähkötekniikan päivä -virtuaalitapahtumassa opiskelijamme Iikka, Leevi ja Venla keskustelivat mm. arjestaan ja opiskelijaelämästä Otaniemessä.

Sähkötekniikan opiskelijat Venla, Iikka ja Leevi. Kuva: Filmbutik.

Sähkötekniikan päivä keräsi osallistujia ympäri Suomen – katso tallenne!

Virtuaalitapahtumassa sähkötekniikan opiskelijat pohtivat erityisesti opintoja ja opiskelijaelämää Aalto-yliopistossa.

Uutiset

Koulutuksen kuvaus

Terveys ja hyvinvointi ovat kiistatta tärkeimpiä ihmisen elämään vaikuttavia tekijöitä. Perinteisen lääkärin ammatin rinnalle on avautunut terveysteknologian mullistava ala, joka jo usean vuoden ajan on ollut yksi nopeimmin kasvavista huipputeknologian aloista. Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologia on poikkitieteellinen pääainekokonaisuus, joka valjastaa insinööritieteet, matematiikan ja tietotekniikan bio- ja terveysalan haasteiden ratkaisemiseen. Bioinformaatioteknologian hakukohde kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia, jotka pyrkivät löytämään ratkaisuja esimerkiksi sairauksien diagnosointiin, hoitoon ja ehkäisyyn, ympäristön puhdistamiseen sekä elämän laadun parantamiseen.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon bioinformaatioteknologia pääaineenaan suorittaneilla on:

 • Vahva perusosaaminen niin luonnontieteissä, ohjelmoinnissa kuin biotieteiden perusteissakin. Bioinformaatioteknologian kandidaattipääaine antaa tutkinnon suorittaneille valmiudet ymmärtää biologisia järjestelmiä ja perusteorioita ja -käsitteitä, joita tarvitaan biologisen informaation hankkimisessa ja käsittelyssä sekä lääketieteellisen tekniikan sovelluksissa.
 • Taidot soveltaa insinöörilähestymistapaa lääketieteellisiin ongelmiin ja biologisiin systeemeihin. Pääaineessa perehdytään erityisesti elävän kudoksen mekanismeihin ja tutkitaan miten biomolekyyleistä, soluista, kudoksesta, elimistä ja koko ihmiskehosta saadaan mitattua informaatiota ja miten tuo informaatio jalostetaan tiedoksi, tuotteiksi ja palveluiksi.
 • Valmiudet seurata alan ammatillista kehitystä. Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet alan kehityksen seuraamiseen sekä valmiuksia osallistua alalla käytävään keskusteluun.
 • Tieteellisen ajattelun taidot. Tieteellisen ajattelun lisäksi tutkinnon suorittaneilla on valmiudet tieteen tekemiseen – he pystyvät hakemaan tieteellistä tutkimustietoa sekä toimimaan avustavissa tutkimustehtävissä oman osaamisensa kehittämiseksi.

Opetuskieli

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. Diplomi-insinöörin tutkinnossa pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Opintojen rakenne

Kandidaattipääaineessa yhdistyvät kolmen Aallon korkeakoulun (Perustieteiden, Sähkötekniikan ja Kemian tekniikan korkeakoulujen) erityisosaamisalueet: luonnontieteet, tietotekniikka, elektroniikka ja lääketieteen tekniset sovellusalueet. Opintojen alkuvaiheessa pääpaino on vahvan matemaattis-luonnontieteellisen pohjan rakentamisessa, jonka jälkeen opiskelijat lähtevät syventämään asiantuntijuuttaan poikkitieteellisellä ja innovaatiokeskeisellä alalla.

Opintojen edetessä opiskelija tutustutetaan yhä syvemmin biologiseen maailmaan: fysiologia, solubiologia, molekyylibiologia, biofysiikka ja biokemia tulevat tutuiksi kursseilla. Ohjelman poikkitieteellisen luonteen mukaisesti myös ohjelmointi kulkee vahvasti rinnalla.

> Tutustu pääaineopintoihin opinto-oppaan avulla!

Bioinformaatioteknologian pääaineessa perehdytään erityisesti elävän kudoksen mekanismeihin ja tutkitaan, miten biomolekyyleistä, soluista, kudoksesta, elimistä ja koko ihmiskehosta saadaan mitattua informaatiota ja miten tuo informaatio jalostetaan tiedoksi ja tuotteiksi kuten uusiksi lääkkeenannostelumenetelmiksi, ihmisen varaosiksi, aivoprosessien mittausmenetelmiksi tai uudeksi syöpähoitolaitteeksi.

Pääaineen kurssitarjonnasta valikoituja esimerkkikursseja ovat:

 • Biofysiikka (5 op)
 • Fysiologia (5 op)
 • Molekyyli- ja solubiologia (5 op)
 • Machine Learning (5 op)
 • Kvantti-ilmiöt (5 op)

Bioinformaatioteknologian opinnot rakentuvat luennoista, verkkoluennoista, laskuharjoituksista, laboratorioharjoituksista, tenteistä, itsenäisistä ja ryhmissä tehtävistä harjoitustöistä sekä joustavasta etäopetuksesta. Matematiikkaa, elektroniikkaa, ihmisen fysiologiaa ja kemiallisten reaktioiden perusteita opiskellaan samaan aikaan ohjelmoinnin ja fysiikan kanssa. Opintojen aikana opitaan myös erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja, ongelmanratkaisu- ja päättelytaitoja sekä projektinhallintaa.

Opinnot koostuvat 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • Perusopinnot (70 op)
 • Pääaineopinnot (70 op)
 • Sivuaineopinnot (25 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (15 op)
Venla Kaislo Sähkötekniikan päivä -tapahtumassa. Kuva: Filmbutik.

Opiskelija Venla Kaislo: Odotan innolla kaikkea siistiä, mitä pääsen tulevaisuudessa tekemään

Bioinformaatioteknologiaa ensimmäistä vuotta opiskeleva Venla on ollut yllättynyt siitä, kuinka aktiivinen opiskelijaelämä Aalto-yliopistossa on.

Uutiset
Opiskelija Reetta Kälvälä, kuva: Markus Toivonen

Opiskelija Reetta Kälvälä haluaa kehittää parempia syöpähoitoja tekniikan avulla

Bioinformaatioteknologiaa opiskelevan Reetan mielestä yliopisto tuntuu lukiota helpommalta, koska opiskelua voi ajoittaa omien aikataulujen mukaan.

Uutiset
Bioinformaatioteknologian opiskelija Silva Robbins teekkarilakissa. Kuva: Markus Toivonen

Opiskelija Silva Robbins: Lääkäri ei ole ainoa uravaihtoehto lääketieteestä kiinnostuneille

Bioinformaatioteknologiaa opiskeleva Silva on ahkerasti mukana opiskelijaelämässä. Hänen mielestään Otaniemen kampus on ainutlaatuinen, koska se yhdistää eri alat ja niiden opiskelijakulttuurit.

Uutiset
Aalto University / First year master’s student Oskari Lehtonen / photo: Linda Koskinen

Bioinformaatioteknologian kandiohjelmassa tehtäviä ratkotaan yhdessä ja se on kaikkein siisteintä

Laajan kurssitarjonnan sekä korkeakoulujen välisen vapaan liikkuvuuden ansiosta Oskari Lehtonen pystyi syventymään häntä kiinnostaviin aiheisiin.

Uutiset

Suuntautumisvaihtoehdot

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 opintopistettä) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 opintopistettä). Bioinformaatioteknologian pääaineopiskelijat jatkavat tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen tyypillisesti Life Science Technologies -maisteriohjelmaan. Kyseisessä maisteriohjelmassa opiskelijat erikoistuvat johonkin seuraavista pääaineista:

 • Bioinformatics and Digital Health
 • Biomedical Engineering
 • Biosensing and Bioelectronics
 • Biosystems and Biomaterials Engineering
 • Complex Systems
 • Humam Neuroscience and Technology

Kandidaattipääaineen valinnaiset kurssit on suunniteltu tukemaan yllä mainittuja erikoistumisalueita. Opiskelijalla on jo kandidaattivaiheessa mahdollista lähteä vähitellen rakentamaan omaa erikoistumisprofiiliaan.

> Tutustu maisteriohjelmaan Master´s Programme in Life Science Technologies!

Mahdollisia polkuja löytyy myös useista muista Aalto-yliopiston maisteriohjelmista niin Sähkötekniikan korkeakoulusta kuin myös muistakin Aalto-yliopiston korkeakouluista. Diplomi-insinöörin tutkinto mahdollistaa hakemisen tekniikan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin.

Aalto University / students at Aalto University / photo by Aino Huovio

Life Science Technologies - Master of Science (Technology)

Master’s Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelmassa koulutetaan uuden sukupolven insinöörejä, tutkijoita ja yrittäjiä, jotka ovat sitoutuneet parantamaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia kehittämällä innovatiivisia tieteellisiä ja teknisiä ratkaisuja.

Koulutustarjonta
Heli Julkunen seisoo talvisessa maisemassa ja katsoo hymyillen pois kamerasta. Hänellä on päällään valkoinen talvitakki ja taustalla näkyy sumua, puita ja lumihankia.

Tietotekniikkaa opiskellut voi soveltaa tekoälyä parempien syöpähoitojen kehittämiseen

Heli Julkunen kehitti diplomityötään varten koneoppimismenetelmää, joka ennustaa, miten eri lääkeyhdistelmät tappavat syöpäsoluja. Nyt hän työskentelee datatieteilijänä ja kehittää ennakoivaa terveydenhoitoa.

Uutiset

Kansainvälistyminen

Sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille monipuoliset vaihto-opiskelumahdollisuudet ympäri maailmaa. Vaihto-opinnot on helppo sisällyttää kandidaatin tutkintoon esimerkiksi kansainvälisenä sivuainekokonaisuutena. Vaihto-opintokoordinaattori opastaa ja neuvoo kohteen valinnassa ja vaihtoa tuetaan myöntämällä apurahoja. Opiskelijavaihto on integroitu tiiviisti koulutusohjelmaan, jotta kynnys vaihtoon lähtemiseen on mahdollisimman matala.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi vuosittain tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ja he edustavat noin 90 eri kansalaisuutta. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien, aktiviteettien ja juhlien kautta. Erinomainen keino tutustua kansainvälisiin opiskelijoihin on osallistua tutor-toimintaan. Tutorit auttavat ja neuvovat uusia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja opintoihin.

Kaikki Sähkötekniikan korkeakoulun maisteriohjelmat ovat englanninkielisiä ja kansainvälisiä. Aallon opetus- ja tutkimushenkilökunnasta noin 40 % on muita kuin suomalaisia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinto mahdollistaa hakemisen tekniikan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa ja korkeatasoisissa ulkomaisissa yliopistoissa. Tohtorin tutkinto on yleensä eduksi korkean teknologian yritysten johtotehtäviin (esim. teknologiajohtaja) pyrittäessä.

Uramahdollisuudet

Terveysteknologia muodostaa jo yli puolet Suomen korkean teknologian viennistä ja se on myös ainoita merkittäviä teollisuuden aloja, jotka ovat kasvaneet ja kansainvälistyneet suhdanteista riippumatta. Bioinformaatioteknologian opintojen poikkitieteellisyys avaa opiskelijoille laajan sovelluskentän erilaisille urapoluille. Valmistuttuaan diplomi-insinöörit toimivat mm. terveys- ja hyvinvointitekniikan alan yrityksissä tuotekehittäjinä, asiantuntijoina ja projektipäällikköinä. Monet valmistuneista etenevät myös erilaisiin johtotehtäviin uransa aikana. Työllistäjistä löytyy niin isoja kansainvälisiä terveysteknologiafirmoja kuin pieniä startup-yrityksiäkin. Oman osaamisen kehittäminen on olennainen osa bioinformaatioteknologian asiantuntijuutta ja osa valmistuneista jatkaa opintojaan tohtorin tutkintoon asti. Bioinformaatioteknologiaa opiskelleet ovat perustajina useissa alan start-up-yrityksissä, osa DI-tutkinnon suoritettuaan ja osa tohtorin tutkinnon jälkeen.

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa.

Unto Rautio

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Sähkötekniikan korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Bioinformaatioteknologian alueen opinnot ja tutkimus keskittyvät terveys- ja hyvinvointiteknologiaan Perustieteiden, Sähkötekniikan ja Kemian tekniikan korkeakouluissa. Keskeisiä tutkimusalueita ovat mm. diagnostiikka ja siihen liittyvä sensoriteknologia, bioyhteensopivat materiaalit, aivotutkimus ja aivotutkimuslaitekehitys, bioinformatiikka ja sairausmekanismit, verkostotutkimus sekä lääketieteelliset kuvantamis- ja hoitoteknologiat.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Tekniikan kandidaatin tutkinto tukee monialaisia mahdollisuuksia ennen kaikkea joustavuuden kautta. Voit valita sekä sivuaineesi että useita vapaasti valittavia yksittäisiä kursseja myös kauppatieteiden ja taiteen aloilta.

Otaniemen kampusta ympäröivät yritykset, startupit ja teknologiapuistot. Yhteistyö näiden toimijoiden kanssa on tiivistä heti opintojen alkuvaiheessa yritysyhteistyökurssien sekä mahdollisten harjoitteluiden ja kesätöiden myötä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Aalto-yliopiston yhteydessä toimii satoja erilaisia opiskelijakerhoja ja -järjestöjä, jotka järjestävät kulttuuriin, urheiluun ja muihin harrastuksiin liittyviä tapahtumia. Ainejärjestö eli kilta tarjoaa opiskelijoille fuksikasvatusta sekä opintojen vastapainoksi esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumia, yritysvierailuja ja juhlia.

Bioinformaatioteknologian hakukohde on kolmen Aallon korkeakoulun (Perustieteiden, Sähkötekniikan ja Kemian tekniikan korkeakoulujen) yhteinen ja siinä yhdistyvät koulujen erityisosaamisalueet. Ala on jo itsessään monitieteinen. Laadukas lääketieteellinen tutkimus (mm. yhteistyössä lähellä sijaitsevan Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa) ja maailmanluokan insinööriosaaminen mahdollistavat innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien rakentumisen.

Yhteystiedot

Tuula Noponen

Suunnittelija

[email protected]

050 408 1024

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu