Koulutustarjonta

Bioinformaatioteknologia, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Aalto-yliopiston Bioinformaatioteknologia on poikkitieteellinen pääainekokonaisuus, joka valjastaa insinööritieteet, matematiikan ja tietotekniikan bio- ja terveysalan haasteiden ratkaisemiseen. Bioinformaatioteknologian hakukohde kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia, jotka pyrkivät löytämään ratkaisuja esimerkiksi sairauksien diagnosointiin, niiden hoitoon ja ehkäisyyn, ympäristön puhdistamiseen sekä elämän laadun parantamiseen.
Aalto University / two students in the Computer Science building /photography Unto Rautio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

18.3.2020 – 1.4.2020

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt. Yhteishakujen hakuajat vuonna 2021 ovat seuraavat: 
1. yhteishaku 7.1.-20.1.2021
2. yhteishaku 17.-31.3.2021

Huom! Vuoden 2021 hakukohteet ja hakuohjeet julkistetaan syksyllä 2020. Tämän hetkiset tiedot koskevat vuoden 2020 hakukierrosta.  

Opintojen tavoitteet

Terveys ja hyvinvointi ovat kiistatta tärkeimpiä ihmisen elämään vaikuttavia tekijöitä. Perinteisen lääkärin ammatin rinnalle on avautunut terveysteknologian mullistava ala, joka jo usean vuoden ajan on ollut yksi nopeimmin kasvavista huipputeknologian aloista. Aalto-yliopiston Bioinformaatioteknologia on poikkitieteellinen pääainekokonaisuus, joka valjastaa insinööritieteet, matematiikan ja tietotekniikan bio- ja terveysalan haasteiden ratkaisemiseen. Bioinformaatioteknologian hakukohde kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia, jotka pyrkivät löytämään ratkaisuja esimerkiksi sairauksien diagnosointiin, niiden hoitoon ja ehkäisyyn, ympäristön puhdistamiseen sekä elämän laadun parantamiseen.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon bioinformaatioteknologia pääaineenaan suorittaneilla on:

 • Vahva perusosaaminen niin luonnontieteissä, ohjelmoinnissa kuin biotieteiden perusteissakin. Bioinformaatioteknologian kandidaattipääaine antaa tutkinnon suorittaneille valmiudet ymmärtää biologisia järjestelmiä ja niitä perusteorioita ja -käsitteitä, joita tarvitaan biologisen informaation hankkimisessa ja käsittelyssä sekä lääketieteellisen tekniikan sovelluksissa.

 • Taidot soveltaa insinöörilähestymistapaa lääketieteellisiin ongelmiin ja biologisiin systeemeihin. Pääaineessa perehdytään erityisesti elävän kudoksen mekanismeihin ja tutkitaan miten biomolekyyleistä, soluista, kudoksesta, elimistä ja koko ihmiskehosta saadaan mitattua informaatiota ja miten tuo informaatio jalostetaan tiedoksi, tuotteiksi ja palveluiksi.

 • Valmiudet seurata alan ammatillista kehitystä. Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet alan kehityksen seuraamiseen sekä valmiuksia osallistua alalla käytävään keskusteluun.

 • Tieteellisen ajattelun taidot. Tieteellisen ajattelun lisäksi tutkinnon suorittaneilla on valmiudet tieteen tekemiseen – he pystyvät hakemaan tieteellistä tutkimustietoa sekä toimimaan avustavissa tutkimustehtävissä oman osaamisensa kehittämiseksi.

Tutustu meihin

Aalto-yliopisto / Inkubion logo

Inkubio

Inkubio on Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Kilta järjestää jäsenilleen vapaa-ajan toimintaa sekä monenlaisia tapahtumia, ylläpitää yrityssuhteita alan firmoihin ja huolehtii opintoihin liittyvistä asioista.

Aalto University / First year master’s student Oskari Lehtonen / photo: Linda Koskinen

Bioinformaatioteknologian kandiohjelmassa tehtäviä ratkotaan yhdessä ja se on kaikkein siisteintä

Laajan kurssitarjonnan sekä korkeakoulujen välisen vapaan liikkuvuuden ansiosta Oskari Lehtonen pystyi syventymään häntä kiinnostaviin aiheisiin.

Uutiset

Opintojen sisältö

Bioinformaatioteknologian pääaineessa perehdytään erityisesti elävän kudoksen mekanismeihin ja tutkitaan, miten biomolekyyleistä, soluista, kudoksesta, elimistä ja koko ihmiskehosta saadaan mitattua informaatiota ja miten tuo informaatio jalostetaan tiedoksi ja tuotteiksi kuten uusiksi lääkkeenannostelumenetelmiksi, ihmisen varaosiksi, aivoprosessien mittausmenetelmiksi tai uudeksi syöpähoitolaitteeksi.

Pääaineen kurssitarjonnasta valikoituja esimerkkikursseja ovat:

 • Biofysiikka (5 op)
 • Fysiologia (5 op)
 • Molekyyli- ja solubiologia (5 op)
 • Machine Learning (5 op)
 • Kvantti-ilmiöt (5 op)

Bioinformaatioteknologian opinnot rakentuvat luennoista, verkkoluennoista, laskuharjoituksista, laboratorioharjoituksista, tenteistä, itsenäisistä ja ryhmissä tehtävistä harjoitustöistä sekä joustavasta etäopetuksesta. Matematiikkaa, elektroniikkaa, ihmisen fysiologiaa ja kemiallisten reaktioiden perusteita opiskellaan samaan aikaan ohjelmoinnin ja fysiikan kanssa. Opintojen aikana opitaan myös erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja, ongelmanratkaisu- ja päättelytaitoja sekä projektinhallintaa.

Opinnot koostuvat 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • Perusopinnot (70 op)
 • Pääaineopinnot (70 op)
 • Sivuaineopinnot (25 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (15 op)

Opintojen rakenne

Kandidaattipääaineessa yhdistyvät kolmen Aallon korkeakoulun (Perustieteiden, Sähkötekniikan ja Kemian tekniikan korkeakoulujen) erityisosaamisalueet:  luonnontieteet, tietotekniikka, elektroniikka ja lääketiede. Opintojen alkuvaiheessa pääpaino on vahvan matemaattis-luonnontieteellisen pohjan rakentamisessa, jonka jälkeen opiskelijat lähtevät syventämään asiantuntijuuttaan poikkitieteellisellä ja innovaatiokeskeisellä alalla.

Opintojen edetessä opiskelija tutustutetaan yhä syvemmin biologiseen maailmaan: fysiologia, solubiologia, molekyylibiologia, biofysiikka ja biokemia tulevat tutuiksi kursseilla. Ohjelman poikkiteteellisen luonteen mukaisesti myös ohjelmointi kulkee vahvasti rinnalla.

Tutustu bioinformaatioteknologian pääaineopintoihin tarkemmin verkko-oppaassa

Jatko-opintomahdollisuudet

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 opintopistettä) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 opintopistettä). Bioinformaatioteknologian pääaineopiskelijat jatkavat tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen tyypillisesti Life Science Technologies -maisteriohjelmaan. Kyseisessä maisteriohjelmassa opiskelijat erikoistuvat johonkin seuraavista pääaineista:

 • Bioinformatics and Digital Health
 • Biomedical Engineering
 • Biosensing and Bioelectronics
 • Biosystems and Biomaterials Engineering
 • Complex Systems
 • Human Neuroscience and Technology

Kandidaattipääaineen valinnaiset kurssit on suunniteltu tukemaan yllä mainittuja erikoistumisalueita. Opiskelijalla on jo kandidaattivaiheessa mahdollista lähteä vähitellen rakentamaan omaa erikoistumisprofiiliaan.

Mahdollisia polkuja löytyy myös useista muista Aalto-yliopiston maisteriohjelmista niin Sähkötekniikan korkeakoulusta kuin myös muistakin Aalto-yliopiston korkeakouluista. Diplomi-insinöörin tutkinto mahdollistaa hakemisen tekniikan tohtorin tutkinoon johtaviin opintoihin.

Aalto University / students at Aalto University / photo by Aino Huovio

Master's Programme in Life Science Technologies

The Master's Programme in Life Science Technologies educates a new generation of engineers, researchers, entrepreneurs and academicians who are all committed to get people to live healthier lives. Life science technology can, for example, shape and equalize healthcare systems and lower the production costs of medicine.

Koulutustarjonta

Kansainväliset mahdollisuudet

Sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille monipuoliset vaihto-opiskelumahdollisuudet ympäri maailmaa. Vaihto-opinnot on helppo sisällyttää kandidaatin tutkintoon esimerkiksi kansainvälisenä sivuainekokonaisuutena. Toimintaympäristö Aalto-yliopistossa on kansainvälinen ja myös kandidaatin tutkinnossa kursseja suoritetaan kansainvälisessä opiskelijajoukossa.

Opiskelijayhteisön kansainvälistyminen osaltaan mahdollistaa Aalto-yliopiston nousua maailmanluokkaan ja tukee yliopiston missiota paremman maailman rakentamiseksi ja kansallisen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Aalto-yliopisto kannustaa aidosti kansainväliseen ja monikulttuuriseen tutkimus- ja koulutusyhteisöön, jossa kansainvälinen liikkuvuus on osa arkea.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi vuosittain tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien, aktiviteettien ja juhlien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta sopeuttaa ulkomaiset opiskelijat Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin – ja on toki erinomainen keino myös sinulle tutustua vaihto-opiskelijoihin paremmin.

Monialaiset mahdollisuudet

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Bioinformaatioteknologian hakukohde on kolmen Aallon korkeakoulun (Perustieteiden, Sähkötekniikan ja Kemian tekniikan korkeakoulujen) yhteinen ja siinä yhdistyvät koulujen erityisosaamisalueet. Ala on jo itsessään monitieteinen: laadukas lääketieteellinen tutkimus ja maailmanluokan insinööriosaaminen mahdollistavat innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien rakentumisen. 

Kandidaatin tutkinnossa opiskelijalla on käytössään koko Aallon kurssitarjonta, josta hän voi valita sivuaineen ja valinnaisia opintokokonaisuuksia. Opiskelija voi halutessaan myös hyödyntää toisen suomalaisen yliopiston kurssitarjontaa JOO-sopimuksen kautta.

Uramahdollisuudet

Terveysteknologia muodostaa jo yli puolet Suomen korkean teknologian viennistä ja se on myös ainoita merkittäviä teollisuuden aloja, jotka ovat kasvaneet ja kansainvälistyneet suhdanteista riippumatta. Bioinformaatioteknologian opintojen poikkitieteellisyys avaa opiskelijoille laajan sovelluskentän erilaisille urapoluille.  Valmistuttuaan diplomi-insinöörit toimivat mm. terveys- ja hyvinvointitekniikan alan yrityksissä tuotekehittäjinä, asiantuntijoina ja projektipäällikköinä. Monet valmistuneista etenevät myös erilaisiin johtotehtäviin uransa aikana. Työllistäjistä löytyy niin isoja kansainvälisiä terveysteknologiafirmoja kuin pieniä startup-yrityksiäkin. Oman osaamisen kehittäminen on olennainen osa bioinformaatioteknologian asiantuntijuutta ja osa valmistuneista jatkaa opintojaan tohtorin tutkintoon asti.

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa.

Lisätietoja opetuskielestä

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. Diplomi-insinöörin tutkinnossa pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Yhteystiedot

Hakukohteeseen hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]. Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Bioinformaatioteknologian opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä ohjelman vastuusuunnittelija Tuula Noposeen, [email protected], puh. 050 408 1024.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Hakuaika on päättynyt. Yhteishakujen hakuajat vuonna 2021 ovat seuraavat: 
1. yhteishaku 7.1.-20.1.2021
2. yhteishaku 17.-31.3.2021

Huom! Vuoden 2021 hakukohteet ja hakuohjeet julkistetaan syksyllä 2020. Tämän hetkiset tiedot koskevat vuoden 2020 hakukierrosta.  

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu