Kestävä kehitys

Tervetuloa kestävään Aaltoon!

Aalto-yliopiston päämääränä on kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Rakennamme inhimillistä hyvinvointia globaalisti planetaarisissa rajoissa. Aalto tuottaa ratkaisuja, joilla siirrymme kestävään yhteiskuntaan niin, että siirtymä on taloudellisesti ja sosiaalisesti vakaa. Tutustu alta kestävyysvinkkeihimme!
A person cheerfully peeks out from behind the fresh wind in a summery, green birch landscape.
Kuva: Aalto University / Unto Rautio

Koulutus ja tutkimus

Aallossa työskennellään sen eteen, että kestävyys integroituu mielekkäällä tavalla kaikkiin opinto-ohjelmiin. Pyrimme myös lisäämään yhä enemmän monitieteisiä opintomahdollisuuksia. Lue lisää: Aalto Co-Educator team (ACE) | Aalto University.  

Aalto-yliopiston kestävyysvaikuttavuus perustuu vahvaan monitieteiseen tutkimusosaamiseen ja vuorovaikutukseen yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Tuotamme kansainvälisesti tasokasta tutkimusta ja uusia innovaatioita kestävän kehityksen teemoihin linkittyen. Lue lisää tutkimuksesta Aallossa: Tutkimus ja taide | Aalto-yliopisto ja Aalto-yliopiston tutkimusportaali

Kuluttaminen

Huomioimme vastuullisuuden hankinnoissa. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse omistaa; tässä muutama idea kierto- ja jakamistalouteen:

Kierrätys ja jätehuolto

Paras jäte on se mitä ei synny.

  • Kampuksen rakennuksissa on laajat kierrätysmahdollisuudet – tällä hetkellä lähes kaikki mahdolliset jakeet päätyvät materiaalikiertoon, ja lajittelusta on pyritty tekemään ohjeistuksella mahdollisimman helppoa.
  • Kierrätäthän jätteet ohjeiden mukaan sekä kampuksella että vapaa-ajalla.

Lue lisää kierrätyksestä ja jätehuollosta: Kierrätys ja lajittelu | Aalto-yliopisto ja Materiaalikierrätys kampuspilotista arjen käytännöksi.

Elektroniikka, IT

Käytä tietokoneita ja muita laitteita tehokkaasti. Ongelmatilanteissa auttaa IT Help | Aalto-yliopisto.

Asuminen sekä kestävä kampus

Aalto-yliopiston tavoitteena on hiilineutraali kampus vuoteen 2030 mennessä. Aallon oma hiilineutraaliustiekartta valmistuu vuoden 2023 alkuun mennessä.

Aallon kiinteistöistä huolehtiva Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (ACRE) kehittää kampusalueen energiatehokkuutta, -kiertotaloutta, omia vähähiilisiä energiajärjestelmiä sekä rakentamisen vähähiilisyyttä. Myös kampusalueen luonnon monimuotoisuuteen kiinnitetään huomioita kaikissa kehityshankkeissa. 

Kampuksen käyttäjiä osallistetaan kampuksen kestävän kehityksen työhön esimerkiksi keräämällä käyttäjäpalautetta, opiskelijaprojekteilla, yhteiskehittelyllä sekä muilla osallistamisen menetelmillä.

Liikkuminen

Aalto- yliopisto tekee töitä kestävän liikkumisen edistämiseksi yhdessä HSL:n ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Kampukselle luodaan parhaillaan kestävän liikkumisen suunnitelmaa, joka julkaistaan syksyllä 2023.

Käytännössä voit toteuttaa kestävää liikkumista esimerkiksi seuraavien keinojen ja palveluiden avulla:

•  Aina kun mahdollista kävele, pyöräile tai käytä julkista liikennettä, suosi raideliikennettä. www.hsl.fi

• Otaniemen kampukselta löytyy kampuspyöriä Aallon henkilökunnan käyttöön, taakkapyöriä henkilökunnan ja opiskelijatapahtumien käyttöön, HSL:n kaupunkipyöriä, sekä pyöränhuoltopisteitä. Tutustu lisää: Kampuspyörät ja pyöräily | Aalto-yliopisto

•  Jos joskus tarvitset autoa, tutustu erilaisiin autonjakamis- ja vuokrauspalveluihin.

Ruoka

Asumisen ja liikkumisen jälkeen ruoka on merkittävin ilmastonmuutokseen vaikuttava tekijä.

Hyvinvointi ja yhdessäolo

Yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat keskeisiä arvojamme, jotka tukevat yhteisömme hyvinvointia, luovuutta ja kykyä edistää maailmanluokan tutkimusta, opetusta ja vaikuttamista. Omasta ja toisten hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeä osa kestävää kehitystä. Katso lisää: Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto

Lisätiedot

Students

Kestävä kehitys

Aallossa tuotetaan tietoa ja ymmärrystä sekä luodaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat hyvinvointia yhden maapallon rajoissa.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: