Kemian tekniikan korkeakoulun johtaminen

Laatu ja johtamisen tuki

Aalto-yliopiston laatupolitiikka ja johtaminen perustuvat jatkuvan kehittämisen periaatteeseen (PDCA-sykli, Plan-Do-Check-Act).
quality circle
PDCA

Aalto-yliopiston laatukäsikirjana toimii Yliopiston johtaminen ja päätöksenteko -sivusto. Sieltä löydät tietoa johtamisprosesseista, toiminnan periaatteista sekä toimintaamme ohjaavista säännöistä ja linjauksista sekä kuvataan laadunvarmistus.

Kemian tekniikan korkeakoulun laatutyöstä vastaa koulun kehityspäällikkö Marjo Kettunen yhdessä korkeakoulun johtoryhmän sekä yhdenvertaisuusryhmän kanssa.

Aalto University Master students

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvotyö Kemian tekniikan korkeakoulussa

Lue lisää...

Development Manager

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: