Kemian tekniikan korkeakoulun johtaminen

Koulutusneuvosto - Kemian tekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusneuvosto
Two students at the Aalto University Learning Centre

Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusneuvoston työkieli on suomi.

Koulutusneuvosto 

1) tekee akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista;
2) nimeää kandidaatintöiden hyväksyjät;
3) päättää diplomitöiden aiheet, valvojan ja ohjaaja(t);
4) arvostelee diplomityöt;
5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja
6) käsittelee dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Katso koulutusneuvoston kokousajankohdat täältä

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: