Kemian tekniikan korkeakoulun johtaminen

Kemian tekniikan akateemisten asioiden komitea

Kemian tekniikan akateemisten asioiden komitea, kokousaikataulu ja jäsenet
Aalto Univeristy students studying / photo: Unto Rautio

Huom! Kemian tekniikan akateemisen komitean sivut materiaaleineen löytyvät englanninkieliseltä puolelta. Tämä sivu on lyhennelmä. 

Kemian tekniikan akateemisten asiain komitean tehtäviin kuuluu yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esityksiä esim.

  • korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta
  • korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista
  • korkeakoulukohtaisista valintaperusteista
  • muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista
  • muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä.
  • Komitea päättää myös korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Yliopiston akateemisten asiain komitea voi omalla päätöksellään siirtää edellä mainittuja tehtäviään muille toimielimille, jotka on valittu yliopistolain pykälän 27 mukaisesti.

Lisäksi akateemisten asiain komitean tehtävänä on Aalto-yliopiston strategian täytäntöönpano yhteistyössä muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen kanssa. Tekniset korkeakoulut tekevät yhteistyötä myös hallitakseen teknistä ja tieteellistä opetusta, tutkimusta ja yhteisiä tehtäviä sekä taatakseen opiskelijoiden yhdenmukaisen kohtelun.

Jäsenet (1.1.2022 alkaen)

 
  Jäsen 1. varajäsen 2. varajäsen
Professorit
 
Francesco Corona Rodrigo Serna Daniel Lindberg
  Paula Jouhten Silvan Scheller Luana Dessbesell
  Antti Karttunen Tanja Kallio Jaana Vapaavuori
  Riikka Puurunen Marjatta Louhi-Kultanen Eero Kontturi
  Ali Tehrani Lasse Murtomäki Mark Hughes
Henkilökunta
 
Fevzihan Basarir Eeva-Leena Rautama Juha Linnekoski
  Anna Klemettinen Anja Hänninen Golam Sarwar
  Juan Jose Valle Delgado Kyösti Ruuttunen Heli Viskari
Opiskelijat
(vaihtuvat vuosittain)
Leevi Härkönen ilmoitetaan myöhemmin  
  Ellen Järvinen ilmoitetaan myöhemmin  
  Esko Rae Elmo Eskelinen  

Lisätietoja: Komitean sihteerinä toimii Heidi Flinkman ja valmistelijana opintoasiainpäällikkö Anni Rintala.

Kemian tekniikan akateemisen komitean työjärjestys (vahvistettu v. 2022)

Kokoukset 2024

Kokousmateriaalit löytyvät komitean englanninkielisiltä sivuilta (vaihda kieli sivun yläosasta). Materiaaleja täydennetään kokousaikataulun mukaisesti.

1/2024 6.2.2024, 13:00-16:00
2/2024 26.3.2024, 13:00-16:00
3/2024 28.5.2024, 13:00-16:00
4/2024 11.6.2023, 15:00-16:00
5/2024 tba
6/2024 tba
7/2024 tba
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: