Kemian tekniikan korkeakoulun johtaminen

Laatu ja johtamisen tuki

Aalto-yliopiston laatupolitiikka ja johtaminen perustuvat jatkuvan kehittämisen periaatteeseen (PDCA-sykli, Plan-Do-Check-Act).
quality circle
PDCA

Aalto-yliopiston laatukäsikirjana toimii Yliopiston johtaminen ja päätöksenteko -sivusto. Sieltä löydät tietoa johtamisprosesseista, toiminnan periaatteista sekä toimintaamme ohjaavista säännöistä ja linjauksista sekä kuvataan laadunvarmistus.

Kemian tekniikan korkeakoulun laatutyöstä vastaa koulun kehityspäällikkö Marjo Kettunen yhdessä korkeakoulun johtoryhmän sekä yhdenvertaisuus- ja laaturyhmän kanssa.

CHEMin yhdenvertaisuus- ja laaturyhmän tehtävänä on tukea dekaania korkeakoulun laadunvarmistuksen ja siihen liittyvän dokumentaation kehittämisessä. Ryhmät tekevät ehdotuksia kehityskohteista ja tukevat korkeakoulun vuosittaista kehityssykliä. Yhdenvertaisuusryhmä vastaa lisäksi korkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä mukaan lukien vuotuisen toimintasuunnitelman tekemisestä ja seuraamisesta.

Laaturyhmän kokoonpano 2019-2020 (Dekaanin päätös 2/2019)

Kehityspäällikkö Marjo Kettunen, (puheenjohtaja)
Professori Mark Huhges
Professori Eero Kontturi
Yliopistonlehtori Robert Franzen / Tiia Viinikainen
Staff Scientist Leena Pitkänen / Staff Scientist Ben WilsonTohtorikoulutettava Rasmus KronbergTeknologiapäällikkö Jaana Rich / tutkimusinsinööri Juha Linnekoski
Opintoasianpäällikkö Hanne Puskala / suunnittelija Anna Mäkilä
HR-päällikkö Jutta Heino / HR-koordinaattori Alice BjörklundTalouspäällikkö Pirjo Muukkonen /controller Jenni Ala-HongistoSenior Grant Writer Outi Söderberg / tutkimusasiamies Sanna-Maija Kiviranta
Kim Eklund, opiskelijajäsen

Aalto University Master students

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvotyö Kemian tekniikan korkeakoulussa

Lue lisää...

Development Manager

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: